Hosea 3

CHAPTER 3

Israel Will Return to The LORD

και είπε κύριος προς με έτι πορεύθητι και αγάπησον γυναίκα αγαπώσαν πονηρά και μοιχαλίν καθώς αγαπά κύριος τους υιούς Ισραήλ και αυτοί αποβλέπουσιν επί τους θεούς τους αλλοτρίους και φιλούσι πέμματα μετά σταφίδος και εμισθωσάμην αυτήν εμαυτώ πεντεκαίδεκα αργυρίου και γόμορ κριθων και νέβελ οίνου και είπον προς αυτήν ημέρας πολλάς καθήση επ΄ εμοί και ου μη πορνεύσης ουδέ μη γένη ανδρί και εγώ επί σοι διότι ημέρας πολλάς καθήσονται οι υιοί Ισραήλ ουκ όντος βασιλέως ουδέ όντος άρχοντος ουδέ ούσης θυσίας ουδέ όντος θυσιαστηρίου ουδέ ιερατείας ουδέ δήλων και μετά ταύτα επιστρέψουσιν οι υιοί Ισραήλ και ζητήσουσι κύριον τον θεόν αυτών και Δαυίδ τον βασιλέα αυτών και εκστήσονται επί τω κυρίω και επί τοις αγαθοίς αυτού επ΄ εσχάτων των ημερών
Copyright information for ABPGRK