Hosea 4

CHAPTER 4

The Charge against Israel

1ακούσατε λόγον κυρίου υιοί Ισραήλ ότι κρίσις τω κυρίω προς τους κατοικούντας την γην διότι ουκ έστιν αλήθεια ουδέ έλεος ουδέ επίγνωσις θεού επί της γης 2αρά και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία κέχυται επί της γης και αίματα εφ΄ αίμασι μίσγουσι 3διά τούτο πενθήσει η γη και σμικρυνθήσεται συν πάσι τοις κατοικούσιν αυτήν συν τοις θηρίοις του αγρού και συν τοις πετεινοίς του ουρανού και οι ιχθύες της θαλάσσης εκλείψουσιν 4όπως μηθείς μήτε δικάζηται μήτε ελέγχη μηθείς ο δε λαός μου ως ιερεύς αντιλεγόμενος 5και ασθενήσει ημέρας και ασθενήσει και προφήτης μετά σου νυκτί ωμοίωσα την μητέρα σου 6ωμοιώθη ο λαός μου ως ουκ έχων γνώσιν ότι επίγνωσιν απώσω συ απώσομαί σε καγώ του μη ιερατεύειν μοι και επελάθου νόμον θεού σου επιλήσομαι τεκνών σου 7κατά το πλήθος αυτών ούτως ήμαρτόν μοι την δόξαν αυτών εις ατιμίαν θήσομαι 8αμαρτίας λαού μου φάγονται και εν ταις αδικίαις αυτών λήψονται τας ψυχάς αυτών 9και έσται καθώς ο λαός ούτως και ο ιερεύς και εκδικήσω επ΄ αυτόν τας οδούς αυτού και τα διαβούλια αυτού ανταποδώσω αυτώ

Israel Commits Harlotry

10και φάγονται και ου μη εμπλησθώσιν επόρνευσαν και ου μη κατευθυνθώσι διότι τον κύριον εγκατέλιπον του φυλάξαι 11πορνείαν και οίνον και μέθυσμα εδέξατο καρδία λαού μου 12εν συμβόλοις αυτών επηρώτων και εν ράβδοις αυτών απήγγελλον αυτώ πνεύματι πορνείας επλανήθησαν και εξεπόρνευσαν από του θεού αυτών 13επί τας κορυφάς των ορέων εθυσίαζον και επί τους βουνούς έθυον υποκάτω δρυός και λεύκης και δένδρου συσκιάζοντος ότι καλόν σκέπη διά τούτο εκπορνεύσουσιν αι θυγατέρες υμών και αι νύμφαι υμών μοιχεύσουσι 14και ου μη επισκέψωμαι επί τας θυγατέρας υμών όταν πορνεύσωσι και επί τας νύμφας υμών όταν μοιχεύσωσιν ότι αυτοί μετά των πορνών συνεφύροντο και μετά των τετελεσμένων έθυον και ο λαός ου συνιών συνεπλέκετο μετά πόρνης 15συ δε Ισραήλ μη αγνόει και Ιούδα μη εισπορεύεσθε εις Γάλγαλα και μη αναβαίνετε εις τον οίκον Ων και μη ομνύετε ζη κύριος 16ότι ως δάμαλις παροιστρώσα παροίστρησεν Ισραήλ νυν νεμήσει αυτούς κύριος ως αμνόν εν ευρυχώρω 17μέτοχος ειδώλων Εφραϊμ έθηκεν αυτώ σκάνδαλα 18ηρέτισε Χαναναίους πορνεύοντες εξεπόρνευσαν και ηγάπησαν ατιμίαν εκ φρυάγματος αυτών 19συστροφή πνεύματος συ ει εν πτέρυξιν αυτής και καταισχυνθήσονται εκ των θυσιαστηρίων αυτών
Copyright information for ABPGRK