Hosea 5

CHAPTER 5

Judgment against Israel and Ephraim

ακούσατε ταύτα οι ιερείς και προσέχετε οίκος Ισραήλ και οίκος του βασιλέως ενωτίζεσθε διότι προς υμάς εστι το κρίμα ότι παγίς εγενήθητε τη σκοπιά και ως δίκτυον εκτεταμένον επί το Ταβώρ ο οι αγρεύοντες την θήραν κατέπηξαν εγώ δε παιδευτής υμών εγώ έγνων τον Εφραϊμ και Ισραήλ ουκ απέστη απ΄ εμού διότι νυν εξεπόρνευσεν Εφραϊμ εμιάνθη Ισραήλ ουκ έδωκαν τα διαβούλια αυτών του επιστρέψαι προς τον θεόν αυτών ότι πνεύμα πορνείας έστι εν μέσω αυτών τον δε κύριον ουκ επέγνωσαν και ταπεινωθήσεται η ύβρις του Ισραήλ εις πρόσωπον αυτού και Ισραήλ και Εφραϊμ ασθενήσουσιν εν ταις αδικίαις αυτών και ασθενήσει και Ιούδας μετ΄ αυτών μετά προβάτων και μόσχων πορεύσονται του εκζητήσαι τον κύριον και ου μη εύρωσιν αυτόν εκκέκλικεν απ΄ αυτών ότι τον κύριον εγκατέλιπον ότι τέκνα αλλότρια εγεννήθησαν αυτοίς νυν καταφάγεται αυτούς η ερυσίβη και τους κλήρους αυτών

Days of Reproof

σαλπίσατε σάλπιγγι επί τους βουνούς ηχήσατε επί των υψηλών κηρύξατε εν τω οίκω ων εξέστη Βενιαμίν Εφραϊμ εις αφανισμόν εγένετο εν ημέραις ελέγχου εν ταις φυλαίς του Ισραήλ έδειξα πιστά 10 εγένοντο οι άρχοντες Ιούδα ως μετατιθέντες όρια επ΄ αυτούς εκχεώ ως ύδωρ το όρμημά μου 11 κατεδυνάστευσεν Εφραϊμ τον αντίδικον αυτού κατεπάτησε το κρίμα ότι ήρξατο πορεύεσθαι οπίσω των ματαίων 12 και εγώ ως ταραχή τω Εφραϊμ και ως κέντρον τω οίκω Ιούδα 13 και είδεν Εφραϊμ την νόσον αυτού και Ιούδας την οδύνην αυτού και επορεύθη Εφραϊμ προς Ασσυρίους και απέστειλε πρέσβεις προς βασιλέα Ιαρείμ και αυτός ουκ ηδυνήθη ρύσασθαι και ου μη διαπαύση εξ υμών οδύνη 14 διότι εγώ ειμι ως πάνθηρ τω Εφραϊμ και ως λέων τω οίκω Ιούδα και εγώ αρπώμαι και πορεύσομαι και λήψομαι και ουκ έσται ο εξαιρούμενος 15 πορεύσομαι και επιστρέψω εις τον τόπον μου έως ου αφανισθώσι και ζητήσουσι το πρόσωπόν μου
Copyright information for ABPGRK