Hosea 7

CHAPTER 7

Falsehood of Ephraim and Samaria

εν τω ιάσασθαί με τον Ισραήλ και απεκαλύφθη η αδικία Εφραϊμ και η κακία Σαμαρείας ότι ειργάσαντο ψευδή και κλέπτης προς αυτόν εισήλθεν εκδιδύσκων ληστής εν τη οδώ αυτού όπως συνάδωσιν ως άδοντες τη καρδία αυτών πάσας τας κακίας αυτών εμνήσθην νυν εκύκλωσαν αυτούς τα διαβούλια αυτών απέναντι του προσώπου μου εγένοντο εν ταις κακίαις αυτών εύφραναν βασιλέα και εν τοις ψεύδεσιν αυτών άρχοντας πάντες μοιχεύοντες ως κλίβανος καιόμενος εις πέψιν κατακαύματος από της φλογός από φυράσεως στέατος έως του ζυμωθήναι αυτό όλον ημέραι των βασιλέων ημών ήρξαντο οι άρχοντες θυμούσθαι εξ οίνου εξέτεινε την χείρα αυτού μετά λοιμών διότι ανεκαύθησαν ως κλίβανος αι καρδίαι αυτών εν τω καταράσσειν αυτούς όλην την νύκτα ύπνου Εφραϊμ ενεπλήσθη πρωϊ ανεκαύθη ως πυρός φλογής πάντες εθερμάνθησαν ως κλίβανος και κατέφαγον τους κριτάς αυτών πάντες οι βασιλείς αυτών έπεσον ουκ ην εν αυτοίς ο επικαλούμενος προς με

Ephraim Forsakes God

Εφραϊμ εν τοις λαοίς αυτού συνανεμίγνυτο Εφραϊμ εγένετο εγκρυφίας ου μεταστρεφόμενος και έφαγον αλλότριοι την ισχύν αυτού αυτός δε ουκ έγνω και πολιαί εξήνθησαν αυτώ και αυτός ουκ έγνω 10 και ταπεινωθήσεται η ύβρις Ισραήλ εις πρόσωπον αυτού και ουκ επέστρεψαν προς κύριον τον θεόν αυτών και ουκ εξεζήτησαν αυτόν εν πάσι τούτοις 11 και ην Εφραϊμ ως περιστερά άνους ουκ έχουσα καρδίαν Αίγυπτον επεκαλείτο και εις Ασσυρίους επορεύθησαν 12 καθώς αν πορεύσονται επιβαλώ επ΄ αυτούς το δικτύον μου καθώς τα πετεινά του ουρανού κατάξω αυτούς παιδεύσω αυτούς εν τη ακοή της θλίψεως αυτών 13 ουαί αυτοίς ότι απεπήδησαν απ΄ εμού δείλαιοί εισιν ότι ησέβησαν εις εμέ εγώ δε ελυτρωσάμην αυτούς αυτοί δε κατελάλησαν κατ΄ εμού ψευδή 14 και ουκ εβόησαν προς με αι καρδίαι αυτών αλλ΄ η ωλόλυζον εν ταις κοίταις αυτών επί σίτω και οίνω κατετέμνοντο 15 επαιδεύθησαν εν εμοί κατίσχυσα τους βραχίονας αυτών και εις εμέ ελογίσαντο πονηρά 16 απεστράφησαν εις ουδέν εγένοντο ως τόξον εντεταμένον πεσούνται εν ρομφαία οι άρχοντες αυτών διά απαιδευσίαν γλώσσης αυτών ούτος ο φαυλισμός αυτών εν γη Αιγύπτω
Copyright information for ABPGRK