Hosea 7

CHAPTER 7

Falsehood of Ephraim and Samaria

1εν τω ιάσασθαί με τον Ισραήλ και απεκαλύφθη η αδικία Εφραϊμ και η κακία Σαμαρείας ότι ειργάσαντο ψευδή και κλέπτης προς αυτόν εισήλθεν εκδιδύσκων ληστής εν τη οδώ αυτού 2όπως συνάδωσιν ως άδοντες τη καρδία αυτών πάσας τας κακίας αυτών εμνήσθην νυν εκύκλωσαν αυτούς τα διαβούλια αυτών απέναντι του προσώπου μου εγένοντο 3εν ταις κακίαις αυτών εύφραναν βασιλέα και εν τοις ψεύδεσιν αυτών άρχοντας 4πάντες μοιχεύοντες ως κλίβανος καιόμενος εις πέψιν κατακαύματος από της φλογός από φυράσεως στέατος έως του ζυμωθήναι αυτό όλον 5ημέραι των βασιλέων ημών ήρξαντο οι άρχοντες θυμούσθαι εξ οίνου εξέτεινε την χείρα αυτού μετά λοιμών 6διότι ανεκαύθησαν ως κλίβανος αι καρδίαι αυτών εν τω καταράσσειν αυτούς όλην την νύκτα ύπνου Εφραϊμ ενεπλήσθη πρωϊ ανεκαύθη ως πυρός φλογής 7πάντες εθερμάνθησαν ως κλίβανος και κατέφαγον τους κριτάς αυτών πάντες οι βασιλείς αυτών έπεσον ουκ ην εν αυτοίς ο επικαλούμενος προς με

Ephraim Forsakes God

8Εφραϊμ εν τοις λαοίς αυτού συνανεμίγνυτο Εφραϊμ εγένετο εγκρυφίας ου μεταστρεφόμενος 9και έφαγον αλλότριοι την ισχύν αυτού αυτός δε ουκ έγνω και πολιαί εξήνθησαν αυτώ και αυτός ουκ έγνω 10και ταπεινωθήσεται η ύβρις Ισραήλ εις πρόσωπον αυτού και ουκ επέστρεψαν προς κύριον τον θεόν αυτών και ουκ εξεζήτησαν αυτόν εν πάσι τούτοις 11και ην Εφραϊμ ως περιστερά άνους ουκ έχουσα καρδίαν Αίγυπτον επεκαλείτο και εις Ασσυρίους επορεύθησαν 12καθώς αν πορεύσονται επιβαλώ επ΄ αυτούς το δικτύον μου καθώς τα πετεινά του ουρανού κατάξω αυτούς παιδεύσω αυτούς εν τη ακοή της θλίψεως αυτών 13ουαί αυτοίς ότι απεπήδησαν απ΄ εμού δείλαιοί εισιν ότι ησέβησαν εις εμέ εγώ δε ελυτρωσάμην αυτούς αυτοί δε κατελάλησαν κατ΄ εμού ψευδή 14και ουκ εβόησαν προς με αι καρδίαι αυτών αλλ΄ η ωλόλυζον εν ταις κοίταις αυτών επί σίτω και οίνω κατετέμνοντο 15επαιδεύθησαν εν εμοί κατίσχυσα τους βραχίονας αυτών και εις εμέ ελογίσαντο πονηρά 16απεστράφησαν εις ουδέν εγένοντο ως τόξον εντεταμένον πεσούνται εν ρομφαία οι άρχοντες αυτών διά απαιδευσίαν γλώσσης αυτών ούτος ο φαυλισμός αυτών εν γη Αιγύπτω
Copyright information for ABPGRK