Hosea 8

CHAPTER 8

Apostasy of Israel

1εις κόλπον αυτών ως γη ως αετός επί οίκον κυρίου ανθ΄ ων παρέβησαν την διαθήκην μου και κατά του νόμου μου ησέβησαν 2εμέ κεκράξονται ο θεός εγνώκαμεν σε 3ότι Ισραήλ απερρίψατο αγαθά εχθρόν κατεδίωξαν 4εαυτοίς εβασίλευσαν και ου δι΄ εμού ήρξαν και ουκ εγνώρισάν μοι το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών εποίησαν εαυτοίς είδωλα όπως εξολοθρευθώσιν 5απόρριψαι τον μόσχον σου Σαμάρεια παρωξύνθη ο θυμός μου επ΄ αυτούς έως τίνος ου μη δύνωνται καθαρισθήναι εν τω Ισραήλ 6και αυτό τέκτων εποίησε και ου θεός εστι διότι πλανών ην ο μόσχος σου Σαμάρεια 7ότι ανεμόφθορα έσπειραν και η καταστροφή αυτών εκδέξεται αυτά δράγμα ουκ έχον ισχύν του ποιήσαι άλευρον εάν δε και ποιήση αλλότριοι καταφάγονται αυτό 8κατεπόθη Ισραήλ νυν εγένετο εν τοις έθνεσιν ως σκεύος άχρηστον 9ότι αυτοί ανέβησαν εις Ασσυρίους ανέθαλε καθ΄ εαυτόν Εφραϊμ δώρα ηγάπησεν 10διά τούτο παραδοθήσονται εν τοις έθνεσι νυν εισδέξομαι αυτούς και κοπάσουσι μικρόν του χρίειν βασιλέα και άρχοντας 11ότι επλήθυνεν Εφραϊμ θυσιαστήρια εις αμαρτίας εγένοντο αυτώ θυσιαστήρια ηγαπημένα 12καταγράψω αυτώ πλήθος τα νόμιμα αυτού εις αλλότρια ελογίσθησαν θυσιαστήρια τα ηγαπημένα 13διότι εάν θύσωσι θυσίαν και φάγωσι κρέα κύριος ου προσδέξεται αυτά νυν μνησθήσεται αδικίας αυτών και εκδικήσει τας αμαρτίας αυτών αυτοί εις Αίγυπτον απέστρεψαν 14και επελάθετο Ισραήλ του ποιήσαντος αυτόν και ωκοδόμησαν τεμένη και Ιούδας επλήθυνε πόλεις τετειχισμένας και εξαποστελώ πυρ εις τας πόλεις αυτού και καταφάγεται τα θεμέλια αυτού
Copyright information for ABPGRK