Hosea 9

CHAPTER 9

The Iniquities of Israel and Ephraim

1μη χαίρε Ισραήλ μηδέ ευφραίνου καθώς οι λαοί ότι επόρνευσας από κυρίου θεού σου ηγάπησας δόματα επί πάντα άλωνα σίτου 2άλων και ληνός ουκ έγνω αυτούς και ο οίνος εψεύσατο αυτοίς 3ου κατώκησαν εν τη γη του κυρίου κατώκησεν Εφραϊμ εις Αίγυπτον και εν Ασσυρίοις ακάθαρτα φάγονται 4ουκ έσπεισαν τω κυρίω οίνον και ουχ ήδυναν αυτώ αι θυσίαι αυτών ως άρτος πένθους αυτοίς πάντες οι εσθίοντες αυτά μιανθήσονται διότι άρτοι αυτών ταις ψυχαίς αυτών ουκ εισελεύσονται εις τον οίκον κυρίου 5τι ποιήσετε εν ημέρα πανηγύρεως και εν ημέρα εορτής του κυρίου 6διά τούτο ιδού πορεύονται εκ ταλαιπωρίας Αιγύπτου και εκδέξεται αυτούς Μεμφίς και θάψει αυτούς Μαχμάς το αργύριον αυτών όλεθρος κληρονομήσει αυτό άκανθαι εν τοις σκηνώμασιν αυτών 7ήκασιν αι ημέραι της εκδικήσεως ήκασιν αι ημέραι της ανταποδόσεώς σου και κακωθήσεται Ισραήλ ώσπερ ο προφήτης ο παρεξεστηκώς άνθρωπος ο πνευματοφόρος υπό του πλήθους των αδικιών σου επληθύνθη μανία σου 8σκοπός Εφραϊμ μετά θεού προφήτης παγίς σκολιά επί πάσας τας οδούς αυτού μανίαν εν οίκω θεού κατέπηξαν 9εφθάρησαν κατά τας ημέρας του βουνού μνησθήσεται αδικίας αυτών εκδικήσει αμαρτίας αυτών 10ως σταφυλήν εν ερήμω εύρον τον Ισραήλ ως σύκον εν συκή πρώϊμον είδον πατέρας αυτών αυτοί εισήλθον προς τον Βεελφεγώρ και απηλλοτριώθησαν εις αισχύνην και εγένοντο οι εβδελυγμένοι ως οι ηγαπημένοι 11Εφραϊμ ως όρνεον εξεπετάσθη η δόξα αυτών εκ τόκων και ωδίνων και εκ συλλήψεων 12διότι εάν και εκθρέψωσι τα τέκνα αυτών ατεκνωθήσονται εξ ανθρώπων διότι και ουαί αυτοίς εστι η σαρξ μου εξ αυτών 13Εφραϊμ ον τρόπον είδον εις θήραν παρέστησαν τα τέκνα αυτών του εξαγαγείν εις αποκέντησιν τα τέκνα αυτών 14δος αυτοίς κύριε τι δώσεις αυτοίς δος αυτοίς μήτραν ατεκνούσαν και μαστούς ξηρούς 15πάσαι αι κακίαι αυτών εν Γαλγάλ ότι εκεί εμίσησα αυτούς διά της κακίας των επιτηδευμάτων αυτών εκ του οίκου μου εκβαλώ αυτούς ου μη προσθήσω του αγαπήσαι αυτούς πάντες οι άρχοντες αυτών απειθούντες 16επόνεσεν Εφραϊμ τας ρίζας αυτού εξηράνθη καρπόν ουκ έτι ου μη ενέγκη διότι εάν γεννήσωσιν αποκτενώ τα επιθυμήματα της κοιλίας αυτών 17απώσεται αυτούς ο θεός ότι ουκ εισήκουσαν αυτού και έσονται πλανηταί εν τοις έθνεσιν
Copyright information for ABPGRK