Hosea 9

CHAPTER 9

The Iniquities of Israel and Ephraim

μη χαίρε Ισραήλ μηδέ ευφραίνου καθώς οι λαοί ότι επόρνευσας από κυρίου θεού σου ηγάπησας δόματα επί πάντα άλωνα σίτου άλων και ληνός ουκ έγνω αυτούς και ο οίνος εψεύσατο αυτοίς ου κατώκησαν εν τη γη του κυρίου κατώκησεν Εφραϊμ εις Αίγυπτον και εν Ασσυρίοις ακάθαρτα φάγονται ουκ έσπεισαν τω κυρίω οίνον και ουχ ήδυναν αυτώ αι θυσίαι αυτών ως άρτος πένθους αυτοίς πάντες οι εσθίοντες αυτά μιανθήσονται διότι άρτοι αυτών ταις ψυχαίς αυτών ουκ εισελεύσονται εις τον οίκον κυρίου τι ποιήσετε εν ημέρα πανηγύρεως και εν ημέρα εορτής του κυρίου διά τούτο ιδού πορεύονται εκ ταλαιπωρίας Αιγύπτου και εκδέξεται αυτούς Μεμφίς και θάψει αυτούς Μαχμάς το αργύριον αυτών όλεθρος κληρονομήσει αυτό άκανθαι εν τοις σκηνώμασιν αυτών ήκασιν αι ημέραι της εκδικήσεως ήκασιν αι ημέραι της ανταποδόσεώς σου και κακωθήσεται Ισραήλ ώσπερ ο προφήτης ο παρεξεστηκώς άνθρωπος ο πνευματοφόρος υπό του πλήθους των αδικιών σου επληθύνθη μανία σου σκοπός Εφραϊμ μετά θεού προφήτης παγίς σκολιά επί πάσας τας οδούς αυτού μανίαν εν οίκω θεού κατέπηξαν εφθάρησαν κατά τας ημέρας του βουνού μνησθήσεται αδικίας αυτών εκδικήσει αμαρτίας αυτών 10 ως σταφυλήν εν ερήμω εύρον τον Ισραήλ ως σύκον εν συκή πρώϊμον είδον πατέρας αυτών αυτοί εισήλθον προς τον Βεελφεγώρ και απηλλοτριώθησαν εις αισχύνην και εγένοντο οι εβδελυγμένοι ως οι ηγαπημένοι 11 Εφραϊμ ως όρνεον εξεπετάσθη η δόξα αυτών εκ τόκων και ωδίνων και εκ συλλήψεων 12 διότι εάν και εκθρέψωσι τα τέκνα αυτών ατεκνωθήσονται εξ ανθρώπων διότι και ουαί αυτοίς εστι η σαρξ μου εξ αυτών 13 Εφραϊμ ον τρόπον είδον εις θήραν παρέστησαν τα τέκνα αυτών του εξαγαγείν εις αποκέντησιν τα τέκνα αυτών 14 δος αυτοίς κύριε τι δώσεις αυτοίς δος αυτοίς μήτραν ατεκνούσαν και μαστούς ξηρούς 15 πάσαι αι κακίαι αυτών εν Γαλγάλ ότι εκεί εμίσησα αυτούς διά της κακίας των επιτηδευμάτων αυτών εκ του οίκου μου εκβαλώ αυτούς ου μη προσθήσω του αγαπήσαι αυτούς πάντες οι άρχοντες αυτών απειθούντες 16 επόνεσεν Εφραϊμ τας ρίζας αυτού εξηράνθη καρπόν ουκ έτι ου μη ενέγκη διότι εάν γεννήσωσιν αποκτενώ τα επιθυμήματα της κοιλίας αυτών 17 απώσεται αυτούς ο θεός ότι ουκ εισήκουσαν αυτού και έσονται πλανηταί εν τοις έθνεσιν
Copyright information for ABPGRK