Isaiah 18

CHAPTER 18

An Elevated Nation

ουαί γης πλοίων πτερύγων επέκεινα ποταμών Αιθιοπίας ο αποστέλλων εν θαλάσση όμηρα και επιστολάς βιβλίνας επάνω του ύδατος πορεύσονται γαρ άγγελοι κούφοι προς έθνος μετέωρον και ξένον λαόν και χαλεπόν τις εστίν επέκεινα έθνος ανέλπιστον και καταπεπατημένον νυν οι ποταμοί της γης πάντες ως χώρα κατοικουμένη κατοικηθήσεται η χώρα αυτών ωσεί σημείον από όρους αρθή ως σάλπιγγος φωνή ακουστόν διότι ούτως είπε κύριος μοι ασφάλεια έσται εν τη εμή πόλει ως φως καύματος μεσημβρίας και ως νεφέλη δρόσου ημέρας αμητού έσται προ του θερισμού όταν συντελεσθή άνθος και όμφαξ εξανθήση άνθος ομφακίζουσα και αφελεί τα βοτρύδια τα μικρά τοις δρεπάνοις και τας κληματίδας αφελεί και αποκόψει και καταλείψει άμα τοις πετεινοίς του ουρανού και τοις θηρίοις της γης και συναχθήσεται επ΄ αυτούς τα πετεινά του ουρανού και πάντα τα θηρία της γης επ΄ αυτήν ήξει εν τω καιρώ εκείνω ανενεχθήσεται δώρα κυρίω σαβαώθ εκ λαού τεθλιμμένου και τετιλμένου και από λαού μεγάλου από του νυν και εις τον αιώνα χρόνον έθνος ελπίζον και καταπεπατημένον ο εστιν εν μέρει ποταμού της χώρας αυτού εις τον τόπον ου το όνομα κυρίου σαβαώθ εις όρος άγιον
Copyright information for ABPGRK