Isaiah 3

CHAPTER 3

Judgment on Judea's Leadership

ιδού δη ο δεσπότης κύριος σαβαώθ αφελεί από Ιερουσαλήμ και από της Ιουδαίας ισχύοντα και ισχύουσαν ισχύν άρτου και ισχύν ύδατος γίγαντα και ισχύοντα και άνθρωπον πολεμιστήν και δικαστήν και προφήτην και στοχαστήν και πρεσβύτην και πεντηκόνταρχον και θαυμαστόν σύμβουλον και σοφόν αρχιτέκτονα και συνετόν ακροατήν και επιστήσω νεανίσκους άρχοντας αυτών και εμπαίκται κυριεύσουσιν αυτών και συμπεσείται ο λαός άνθρωπος προς άνθρωπον και άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού προσκόψει το παιδίον προς τον πρεσβύτην ο άτιμος προς τον έντιμον ότι επιλήψεται άνθρωπος του αδελφού αυτού η του οικείου του πατρός αυτού λέγων ιμάτιον έχεις αρχηγός γενού ημών και το βρώμα το εμόν υπό σε έστω και αποκριθείς εν τη ημέρα εκείνη ερεί ουκ έσομαί σου αρχηγός ου γαρ εν τω οίκω μου έστιν άρτος ουδέ ιμάτιον ουκ έσομαι αρχηγός του λαού τούτου ότι ανείται Ιερουσαλήμ και η Ιουδαία συμπέπτωκε και αι γλώσσαι αυτών μετά ανομίας τα προς κύριον απειθούντες διότι νυν εταπεινώθη η δόξα αυτών και η αισχύνη του προσώπου αυτών αντέστη αυτοίς την δε αμαρτίαν αυτών ως Σοδόμων ανήγγειλαν και ενεφάνισαν ουαί τη ψυχή αυτών διότι βεβούλευνται βουλήν πονηράν καθ΄ εαυτών 10 ειπόντες δήσωμεν τον δίκαιον ότι δύσχρηστος ημίν εστι τοίνυν τα γεννήματα των έργων αυτών φάγονται 11 ουαί τω ανόμω πονηρά κατά τα έργα των χειρών αυτού συμβήσεται αυτώ 12 λαός μου οι πράκτορες υμών καλαμώνται υμάς και οι απαιτούντες κυριεύουσιν υμών λαός μου οι μακαρίζοντες υμάς πλανώσιν υμάς και τας τρίβους των ποδών υμών εκταράσσουσιν 13 αλλά νυν καταστήσεται εις κρίσιν κύριος και στήσει εις κρίσιν τον λαόν αυτού 14 αυτός κύριος εις κρίσιν ήξει μετά των πρεσβυτέρων του λαού και μετά των αρχόντων αυτού υμείς δε τι ενεπυρίσατε τον αμπελώνά μου και η αρπαγή του πτωχού εν τοις οίκοις υμών 15 τι υμείς αδικείτε τον λαόν μου και το πρόσωπον των πτωχών καταισχύνετε φησί κύριος κύριος στρατιών

Judgment on the Daughters of Zion

16 τάδε λέγει κύριος ανθ΄ ων υψώθησαν αι θυγατέρες Σιών και επορεύθησαν υψηλώ τραχήλω και εν νεύμασιν οφθαλμών και τη πορεία των ποδών άμα σύρουσαι τους χιτώνας και τοις ποσίν άμα παίζουσαι 17 και ταπεινώσει κύριος αρχούσας θυγατέρας Σιών και κύριος ανακαλύψει το σχήμα αυτών 18 εν τη ημέρα εκείνη και αφελεί κύριος την δόξαν του ιματισμού αυτών και τους κοσύμβους και τους μηνίσκους 19 και το κάθεμα και τον κόσμον του προσώπου αυτών 20 και την σύνθεσιν του κόσμου της δόξης και τους χλιδώνας και τα ψέλλια και τα εμπλόκια και τους δακτυλίους και τα περιδέξια 21 και τα ενώτια και τα περιπόρφυρα και τα μεσοπόρφυρα 22 και τα επιβλήματα κατά την οικίαν και τα διαφανή Λακωνικά 23 και τα βύσσινα και τα υακίνθινα και κόκκινα και την βύσσον συν χρυσώ και υακίνθω συγκαθυφασμένην και θέριστρα κατάκλιτα 24 και έσται αντί οσμής ηδείας κονιορτός και αντί ζώνης σχοινίω ζώση και αντί του κόσμου της κεφαλής του χρυσίου φαλάκρωμα έξεις διά τα έργα σου και αντί του χιτώνος του μεσοπορφύρου περιζώση σάκκον 25 και ο υιός σου ο κάλλιστος ον αγαπάς μαχαίρα πεσείται και οι ισχυροί υμών μαχαίρα πεσούνται και ταπεινωθήσονται 26 και πενθήσουσιν αι θήκαι του κόσμου υμών και καταλειφθήση μόνη και εις την γην εδαφισθήση
Copyright information for ABPGRK