Isaiah 31

CHAPTER 31

The Vanity of Relying upon Egypt

1ουαί οι καταβαίνοντες εις Αίγυπτον επί βοήθειαν οι εφ΄ ίπποις πεποιθότες και εφ΄ άρμασιν έστι γαρ πολλά και εφ΄ ίπποις πλήθος σφόδρα και ουκ ήκουσαν πεποιθότες επί τον άγιον του Ισραήλ και τον θεόν ουκ εζήτησαν 2και αυτός σοφώς ήγεν επ΄ αυτούς κακά και ο λόγος αυτού ου μη αθετηθή και επαναστήσεται επ΄ οίκους ανθρώπων πονηρών και επί την ελπίδα αυτών την ματαίαν 3Αιγύπτιος άνθρωπος και ου θεός ίπποι αυτών σάρκας και ου βοήθεια ο δε κύριος επάξει την χείρα αυτού επ΄ αυτούς και κοπιάσουσιν οι βοηθούντες και άμα πάντες απολούνται 4ότι ούτως είπέ μοι κύριος ον τρόπον όταν βοήση ο λέων η ο σκύμνος επί τη θήρα η έλαβε και κεκράξη επ΄ αυτή έως αν εμπλησθή τα όρη της φωνής αυτού και ηττήθησαν και το πλήθος του θυμού επτοήθησαν ούτως καταβήσεται κύριος σαβαώθ επιστρατεύσαι επί το όρος Σιών επί τα όρη αυτής 5ως όρνεα πετόμενα ούτως υπερασπιεί κύριος σαβαώθ υπέρ Ιερουσαλήμ και εξελείται και περιποιήσεται και σώσει 6επιστράφητε οι την βαθείαν βουλήν βουλευόμενοι και άνομον υιοί Ισραήλ 7ότι τη ημέρα εκείνη απαρνήσονται οι άνθρωποι τα χειροποίητα αυτών τα αργυρά και τα χρυσά α εποίησαν αι χείρες αυτών

The Fall of Assyria

8και πεσείται Ασσούρ ου μάχαιρα ανδρός ουδέ μάχαιρα ανθρώπου καταφάγεται αυτόν και φεύξεται ουκ από προσώπου μαχαίρας οι δε νεανίσκοι έσονται ήττημα 9πέτρα γαρ περιληφθήσονται ως χάρακι και ηττηθήσονται ο δε φεύγων αλώσεται τάδε λέγει κύριος μακάριος ος έχει εν Σιών σπέρμα και οικείους εν Ιερουσαλήμ
Copyright information for ABPGRK