Isaiah 4

CHAPTER 4

Renewal of Zion

και επιλήψονται επτά γυναίκες ανθρώπου ενός εν εκείνη τη ημέρα λέγουσαι τον άρτον ημών φαγόμεθα και τα ιμάτια ημών περιβαλούμεθα πλην το όνομά σου κεκλήσθω εφ΄ ημάς άφελε τον ονειδισμόν ημών εν τη ημέρα εκείνη επιλάμψει ο θεός εν βουλή μετά δόξης επί της γης του υψώσαι και δοξάσαι το καταλειφθέν του Ισραήλ και έσται το υπολειφθέν εν Σιών και το καταλειφθέν εν Ιερουσαλήμ άγιοι κληθήσονται πάντες οι γραφέντες εις ζωήν εν Ιερουσαλήμ ότι εκπλυνεί κύριος τον ρύπον των υιών και των θυγατέρων Σιών και το αίμα Ιερουσαλήμ εκκαθαριεί εκ μέσου αυτής εν πνεύματι κρίσεως και πνεύματι καύσεως και ήξει και έσται πας τόπος του όρους Σιών και πάντα τα περικύκλω αυτής σκιάσει νεφέλη ημέρας και ως καπνού και φωτός πυρός καιομένου νυκτός πάση τη δόξη σκεπασθήσεται και έσται εις σκιάν από καύματος και εν σκέπη και εν αποκρύφω από σκληρότητος και υετού
Copyright information for ABPGRK