Isaiah 46

CHAPTER 46

The Idols are Fallen

1έπεσε Βηλ συνετρίβη Δαγών εγένετο τα γλυπτά αυτών εις θηρία και κτήνη αίρετε αυτά καταδεδεμένα ως φορτίον κοπιώντι εκλελυμένω 2και πεινώντι ουκ ισχύοντι άμα οι ου δυνήσονται σωθήναι από πολέμου αυτοί δε αιχμάλωτοι ήχθησαν 3ακούσατέ μου οίκος του Ιακώβ και παν το κατάλοιπον του Ισραήλ οι αιρόμενοι εκ κοιλίας και παιδευόμενοι εκ παιδίου 4έως γήρως εγώ ειμι και έως αν καταγηράσητε εγώ ειμι εγώ ανέχομαι υμάς εγώ εποίησα και εγώ ανήσω εγώ αναλήψομαι και σώσω υμάς 5τίνι με ωμοιώσατε ίδετε τεχνάσασθε οι πλανώμενοι 6και οι συμβαλλόμενοι χρυσίον εκ μαρσυππίου και αργύριον εν ζυγώ στήσουσιν εν σταθμώ και μισθωσάμενοι χρυσοχόον εποίησαν χειροποίητα και κύψαντες προσκυνούσιν αυτώ 7αίρουσιν αυτό επί του ώμου και πορεύονται εάν δε θώσιν αυτό επί του τόπου αυτού μένει ου μη κινηθή και ος εάν βοήση προς αυτόν ου μη εισακούση από κακού ου μη σώση αυτόν

God's Counsel Will Stand

8μνήσθητε ταύτα και στενάξατε μετανοήσατε οι πεπλανημένοι επιστρέψατε τη καρδία 9μνήσθητε τα πρότερα από του αιώνος ότι εγώ ειμι ο θεός και ουκ έστιν άλλος πλην εμού 10αναγγέλλων πρότερον τα έσχατα πριν αυτά γενέσθαι και συνετελέσθη και είπα πάσα η βουλή μου στήσεται και πάντα όσα βεβούλευμαι ποιήσω 11καλών από ανατολών πετεινόν και από γης πόρρωθεν περί ων βεβούλευμαι και γε ελάλησα και γε ήγαγον έκτισα και εποίησα ήγαγον αυτόν και ευώδωσα την οδόν αυτού 12ακούσατέ μου οι απολωλεκότες την καρδίαν οι μακράν από της δικαιοσύνης 13ήγγισα την δικαιοσύνην μου ου μη μακρυνθή και την σωτηρίαν την παρ΄ εμού ου βραδύνω δέδωκα εν Σιών σωτηρίαν τω Ισραήλ εις δόξασμα
Copyright information for ABPGRK