Isaiah 63

CHAPTER 63

A Day of Recompense and Ransoming

1τις ούτος ο παραγενόμενος εξ Εδώμ ερύθημα ιματίων εκ Βοσόρ ούτος ωραίος εν στολή αυτού βία μετά ισχύος εγώ διαλέγομαι δικαιοσύνην και κρίσιν σωτηρίου 2διατί σου ερυθρά τα ιμάτια και τα ενδύματά σου ως από πατητού ληνού 3πλήρους καταπεπατημένης και των εθνών ουκ έστιν ανήρ μετ΄ εμού και κατεπάτησα αυτούς εν θυμώ μου και κατέθλασα αυτούς ως γην και κατήγαγον το αίμα αυτών εις γην και πάντα τα ιμάτια μου εμίανα 4ημέρα γαρ ανταποδόσεως επήλθεν αυτοίς και ενιαυτός λυτρώσεως πάρεστι 5και επέβλεψα και ουκ ην βοηθός και προσενόησα και ουθείς αντελαμβάνετο και ερρύσατο αυτούς ο βραχίων μου και ο θυμός μου επέστη 6και κατεπάτησα αυτούς τη οργή μου και κατήγαγον το αίμα αυτών εις γην 7τον έλεον κυρίου εμνήσθην τας αρετάς κυρίου εν πάσιν οις ημίν ανταποδίδωσι κύριος κριτής αγαθός τω οίκω Ισραήλ επάγει ημίν κατά το έλεος αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού 8και είπεν ο λαός μου τέκνα ου μη αθετήσωσι και εγένετο αυτοίς εις σωτηρίαν 9εκ πάσης θλίψεως αυτών ου πρέσβυς ουδέ άγγελος αλλ΄ αυτός ο κύριος έσωσεν αυτούς διά το αγαπάν αυτούς και φείδεσθαι αυτών αυτός ελυτρώσατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και ύψωσεν αυτούς πάσας τας ημέρας του αιώνος 10αυτοί δε ηπείθησαν και παρώξυναν το πνεύμα το άγιον αυτού και εστράφη αυτοίς κύριος εις έχθραν αυτός επολέμησεν αυτούς 11και εμνήσθη ημερών αιωνίων ο αναβιβάσας εκ της γης τον ποιμένα των προβάτων που εστιν ο θεις εν αυτοίς το πνεύμα το άγιον 12ο αγαγών τη δεξιά Μωυσήν ο βραχίων της δόξης αυτού κατίσχυσεν ύδωρ από προσώπου αυτού ποιήσαι αυτώ όνομα αιώνιον 13ήγαγεν αυτούς διά της αβύσσου ως ίππον δι΄ ερήμου και ουκ εκοπίασαν 14και ως κτήνη διά πεδίου κατέβη πνεύμα παρά κυρίου και ώδηγησεν αυτούς ούτως ήγαγες τον λαόν σου ποιήσαι σεαυτώ όνομα δόξης 15επίστρεψον εκ του ουρανού και ίδε εκ του οίκου του αγίου σου και δόξης σου που εστιν ο ζηλός σου και η ισχύς σου που εστι το πλήθος του ελέους σου και οικτιρμών σου ότι ανέσχου ημών 16συ γαρ ει πατήρ ημών ότι Αβραάμ ουκ έγνω ημάς και Ισραήλ ουκ επέγνω ημάς αλλά συ κύριε πατήρ ημών ρύσαι ημάς απ΄ αρχής το όνομά σου εφ΄ ημάς εστι 17τι επλάνησας ημάς κύριε από της οδού σου εσκλήρυνας τας καρδίας ημών του μη φοβείσθαί σε επίστρεψον διά τους δούλους σου διά τας φυλάς της κληρονομίας σου 18ίνα μικρόν κληρονομήσωμεν του όρους του αγίου σου οι υπεναντίοι ημών κατεπάτησαν το αγίασμά σου 19εγενόμεθα ως το απ΄ αρχής ότε ουκ ήρξας ημών ουδέ εκλήθη τον όνομά σου εφ΄ ημάς
Copyright information for ABPGRK