Isaiah 64

CHAPTER 64

Israel Acknowledges Its Sin

εάν ανοίξης τον ουρανόν τρόμος λήψεται από σου όρη και τακήσονται ως κηρός από πυρός τήκεται και κατακαύσει πυρ τους υπεναντίους και φανερόν έσται το όνομά σου εν τοις υπεναντίοις από προσώπου σου έθνη ταραχθήσονται όταν ποιής τα ένδοξα τρόμος λήψεται όρη από του αιώνος ουκ ηκούσαμεν ουδέ οι οφθαλμοί ημών είδον θεόν πλην σου και τα έργά σου α ποιήσεις τοις υπομένουσιν έλεον συναντήσεται γαρ τοις ποιούσι το δίκαιον και των οδών σου μνησθήσονται ιδού συ ωργίσθης και ημείς ημάρτομεν διά τούτο επλανήθημεν και εγενήθημεν ως ακάθαρτοι πάντες ημείς ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη ημών και εξερρύημεν ως φύλλα διά τας ανομίας ημών ούτως άνεμος οίσει ημάς και ουκ έστιν ο επικαλούμενος το όνομά σου και ο μνησθείς αντιλαβέσθαι σου ότι απέστρεψας το πρόσωπόν σου αφ΄ ημών και παρέδωκας ημάς διά τας αμαρτίας ημών και νυν κύριε πατήρ ημών συ ημείς δε πηλός έργα των χειρών σου πάντες ημεις μη οργίζου ημίν σφόδρα και μη εν καιρώ μνησθής αμαρτιών ημών και νυν επίβλεψον κύριε ότι λαός σου πάντες ημείς 10 πόλις του αγίου σου εγενήθη έρημος Σιών ως έρημος εγενήθη Ιερουσαλήμ εις κατάραν 11 ο οίκος το άγιον ημών και η δόξα ην ευλόγησαν οι πατέρες ημών εγενήθη πυρίκαυστος και πάντα τα ένδοξα ημών συνέπεσε 12 και επί πάσι τούτοις ανέσχου κύριε και εσιώπησας και εταπείνωσας ημάς σφόδρα
Copyright information for ABPGRK