Isaiah 8

CHAPTER 8

Assyria is The LORD's Instrument for Destruction

και είπε κύριος προς με λάβε σεαυτώ τόμον καινόν μέγαν και γράψον εις αυτόν γραφίδι ανθρώπου του οξέως προνομήν ποιήσαι σκύλων πάρεστι γαρ και μάρτυράς μοι ποίησον πιστούς ανθρώπους τον Ουρίαν τον ιερέα και Ζαχαρίαν υιόν Βαραχίου και προσήλθον προς την προφήτιν και εν γαστρί έλαβε και έτεκεν υιόν και είπε κύριός μοι κάλεσον το όνομα αυτού ταχέως σκύλευσον οξέως προνόμευσον διότι πριν η γνώναι το παιδίον καλείν πατέρα η μητέρα λήψεται δύναμιν Δαμασκού και τα σκύλα Σαμαρείας έναντι βασιλέως Ασσυρίων και προσέθετο κύριος λαλήσαί μοι έτι λέγων διά το μη βούλεσθαι τον λαόν τούτον το ύδωρ του Σιλωάμ το πορευόμενον ησυχή αλλά βούλεσθαι έχειν τον Ρασσίν και τον υιόν Ρομελίου βασιλέα εφ΄ υμών διά τούτο ιδού κύριος ανάγει εφ΄ υμάς το ύδωρ του ποταμού το ισχυρόν και πολύ τον βασιλέα των Ασσυρίων και την δόξαν αυτού και αναβήσεται επί πάσαν φάραγγα υμών και περιπατήσει επί παν τείχος υμών και αφελεί από της Ιουδαίας άνθρωπον ος δυνήσεται κεφαλήν άραι η δυνατόν συντελέσασθαί τι και έσται η παρεμβολή αυτού ώστε πληρώσαι το πλάτος της χώρας σου μεθ΄ ημών ο θεός γνώτε έθνη και ηττάσθε επακούσατε έως εσχάτου της γης ισχυκότες ηττάσθε εάν γαρ πάλιν ισχύσητε πάλιν ηττηθήσεσθε 10 και ην αν βουλεύσησθε βουλήν διασκεδάσει κύριος και λόγον ον εάν λαλήσητε ου μη εμμείνη εν υμίν ότι μεθ΄ ημών ο θεός

Severe Perplexity

11 ούτω λέγει κύριος τη ισχυρά χειρί απειθούσι τη πορεία της οδού του λαού τούτου λέγοντες 12 μήποτε είπωσι σκληρόν παν γαρ ο εάν είπη ο λαός ούτος σκληρόν εστι τον δε φόβον αυτού ου μη φοβηθήτε ουδε μη ταραχθήτε 13 τον κύριον των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε και αυτός έσται σου φόβος 14 καν επ΄ αυτώ πεποιθώς ης έσται σοι εις αγίασμα και ουχ ως λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε ουδ΄ ως πέτρας πτώματι οι δε οίκοι Ιακώβ εν παγίδι και εν κοιλώματι εγκαθήμενοι εν Ιερουσαλήμ 15 διά τούτο αδυνατήσουσιν εν αυτοίς πολλοί και πεσούνται και συντριβήσονται και εγγιούσι και αλώσονται άνθρωποι εν ασφαλεία 16 τότε φανεροί έσονται οι σφραγιζόμενοι τον νόμον του μη μαθείν 17 και ερεί μενώ τον θεόν τον αποστρέψαντα το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ και πεποιθώς έσομαι επ΄ αυτώ 18 ιδού εγώ και τα παιδία α έδωκέ μοι ο θεός και έσται σημεία και τέρατα εν τω οίκω Ισραήλ παρά κυρίου σαβαώθ ος κατοικεί εν τω όρει Σιών 19 και εάν είπωσι προς υμάς ζητήσατε τους εγγαστριμύθους και τους από της γης φωνούντας και τους κενολογούντας οι εκ της κοιλίας φωνούνσιν ουκ έθνος προς θεόν αυτού εκζητήσουσι τι εκζητούσι περί των ζώντων τους νεκρούς 20 νόμον γαρ εις βοήθειαν έδωκεν ίνα είπωσιν ουχ ως το ρήμα τούτο περί ου ουκ έστι δώρα δούναι περί αυτού 21 και ήξει εφ΄ υμάς σκληρά λιμός και έσται ως αν πεινάσητε λυπηθήσεσθε και κακώς ερείτε τον άρχοντα και τα πάτρια και αναβλέψονται εις τον ουρανόν άνω 22 και εις την γην κάτω εμβλέψονται και ιδού σκότος θλίψις και στενοχωρία και σκότος ώστε μη βλέπειν έως καιρου
Copyright information for ABPGRK