James 4

CHAPTER 4

Warring in Your Members

1πόθεν πόλεμοι και μάχαι εν υμίν ουκ εντεύθεν εκ των ηδονών υμών των στρατευομένων εν τοις μέλεσιν υμών 2επιθυμείτε και ουκ έχετε φονεύετε και ζηλούτε και ου δύνασθε επιτυχείν μάχεσθε και πολεμείτε ουκ έχετε διά το μη αιτείσθαι υμάς 3αιτείτε και ου λαμβάνετε διότι κακώς αιτείσθε ίνα εν ταις ηδοναίς υμών δαπανήσητε 4μοιχοί και μοιχαλίδες ουκ οίδατε ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του θεού εστίν ος αν ούν βουληθή φίλος είναι του κόσμου εχθρός του θεού καθίσταται 5η δοκείτε ότι κενώς η γραφή λέγει προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατώκησεν εν ημίν 6μείζονα δε δίδωσι χάριν διό λέγει κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν 7υποτάγητε ουν τω θεώ αντίστητε τω διαβόλω και φεύξεται αφ΄ υμών 8εγγίσατε τω θεώ και εγγιεί υμίν καθαρίσατε χείρας αμαρτωλοί και αγνίσατε καρδίας δίψυχοι 9ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλαύσατε ο γέλως υμών εις πένθος μεταστραφήτω και η χαρά εις κατήφειαν

Humble Yourself before The Lord

10ταπεινώθητε ενώπιον του κυρίου και υψώσει υμάς 11μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί ο καταλαλών αδελφού και κρίνων τον αδελφόν αυτού καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμον ει δε νόμον κρίνεις ουκ ει ποιητής νόμου αλλά κριτής 12εις εστίν ο νομοθέτης ο δυνάμενος σώσαι και απολέσαι συ δε τις δε ει ος κρίνεις τον έτερον 13άγε νυν οι λέγοντες σήμερον και αύριον πορευσώμεθα εις τήνδε την πόλιν και ποιήσωμεν εκεί ενιαυτόν ένα και εμπορευσώμεθα και κερδησώμεν 14οίτινες ουκ επίστασθε το της αύριον ποία γαρ η ζωή υμών ατμίς γαρ έσται η προς ολίγον φαινομένη έπειτα δε αφανιζομένη 15αντί του λέγειν υμάς εάν ο κύριος θελήση και ζήσωμεν και ποιήσωμεν τούτο η εκείνο 16νυν δε καυχάσθε εν ταις αλαζονείαις υμών πάσα καύχησις τοιαύτη πονηρά εστιν 17ειδότι ούν καλόν ποιείν και μη ποιούντι αμαρτία αυτώ εστίν
Copyright information for ABPGRK