James 5

CHAPTER 5

A Warning to the Rich

1άγε νυν οι πλούσιοι κλαύσατε ολολύζοντες επί ταις ταλαιπωρίαις υμών ταις επερχομέναις 2ο πλούτος υμών σέσηπε και τα ιμάτια υμών σητόβρωτα γέγονεν 3ο χρυσός υμών και ο άργυρος κατίωται και ο ιός αυτών εις μαρτύριον υμίν έσται και φάγεται τας σάρκας υμών ως πυρ εθησαυρίσατε εν εσχάταις ημέραις 4ιδού ο μισθός των εργατών των αμησάντων τας χώρας υμών ο απεστερημένος αφ΄ υμών κράζει και αι βοαί των θερισάντων εις τα ώτα κυρίου σαβαώθ εισεληλύθασιν 5ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε εθρέψατε τας καρδίας υμών ως εν ημέρα σφαγής 6κατεδικάσατε εφονεύσατε τον δίκαιον ουκ αντιτάσσεται υμίν

Ending Exhortations

7μακροθυμήσατε ούν αδελφοί έως της παρουσίας του κυρίου ιδού ο γεωργός εκδέχεται τον τίμιον καρπόν της γης μακροθυμών επ΄ αυτώ έως αν λάβη υετόν πρώϊμον και όψιμον 8μακροθυμήσατε και υμείς στηρίξατε τας καρδίας υμών ότι η παρουσία του κυρίου ήγγικε 9μη στενάζετε κατ΄ αλλήλων αδελφοί ίνα μη κριθήτε ιδού ο κριτής προ των θυρών έστηκεν 10υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθείας αδελφοί μου και της μακροθυμίας τους προφήτας οι ελάλησαν τω ονόματι κυρίου 11ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας την υπομονήν Ιώβ ηκούσατε και το τέλος κυρίου είδετε ότι πολύσπλαγχνός εστι και οικτίρμων 12προ πάντων δε αδελφοί μου μη ομνύετε μήτε τον ουρανόν μήτε την γην μήτε άλλον τινά όρκον ήτω δε υμών το ναι ναι και το ου ου ίνα μη εις υπόκρισιν πέσητε 13κακοπαθεί τις εν υμίν προσευχέσθω ευθυμεί τις ψαλλέτω 14ασθενεί τις εν υμίν προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάσθωσαν επ΄ αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι του κυρίου 15και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο κύριος καν αμαρτίας η πεποιηκώς αφεθήσεται αυτώ 16εξομολογείσθε αλλήλοις τα παραπτώματα και εύχεσθε υπέρ αλλήλων όπως ιαθήτε πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη 17Ηλίας άνθρωπος ην ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσηύξατο του μη βρέξαι και ουκ έβρεξεν επί της γης ενιαυτούς τρεις και μήνας εξ 18και πάλιν προσηύξατο και ο ουρανός υετόν έδωκε και η γη εβλάστησε τον καρπόν αυτής 19αδελφοί εάν τις εν υμίν πλανηθή από της αληθείας και επιστρέψη τις αυτόν 20γινωσκέτω ότι ο επιστρέψας αμαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών
Copyright information for ABPGRK