Jeremiah 19

CHAPTER 19

The Cemetery of the Slaughter

τότε είπε κύριος προς με βάδισον και κτήσαι βικόν πεπλασμένον οστράκινον από των πρεσβυτέρων του λαού και από των ιερέων και εξελεύση εις το πολυάνδριον υιών Εννών ο εστιν επί των προθύρων πύλης της Χαρσεί και ανάγνωθι εκεί πάντας τους λόγους ους αν λαλήσω προς σε και ερείς αυτοίς ακούσατε τον λόγον κυρίου βασιλείς Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ τάδε λέγει κύριος των δυνάμεων ο θεός Ισραήλ ιδού εγώ επάγω επί τον τόπον τούτον κακά ώστε παντός ακούοντος αυτά ηχήσει τα ώτα αυτού ανθ΄ ων εγκατέλιπόν με και απηλλοτρίωσαν τον τόπον τούτον και εθυμίασαν εν αυτώ θεοίς αλλοτρίοις οις ουκ ήδεισαν αυτοί και οι πατέρες αυτών και οι βασιλείς Ιούδα έπλησαν τον τόπον τούτον αιμάτων αθώων και ωκοδόμησαν υψηλά τη Βάαλ του κατακαίειν τους υιούς αυτών εν πυρί α ουκ ενετειλάμην ουδέ ελάλησα και ου διενοήθην εν τη καρδία μου διά τούτο ημέραι έρχονται λέγει κύριος και ου κληθήσεται τω τόπω τούτω έτι διάπτωσις και πολυάνδριον υιού Εννώμ αλλ΄ η πολυάνδριον της σφαγής και σφάξω την βουλήν Ιούδα και την βουλήν Ιερουσαλήμ εν τω τόπω τούτω και καταβαλώ αυτούς εν μαχαίρα έναντι των εχθρών αυτών και εν χερσί των ζητούντων τας ψυχάς αυτών και δώσω τους νεκρούς αυτών εις βρώσιν τοις πετεινοίς του ουρανού και τοις θηρίοις της γης και τάξω την πόλιν ταύτην εις αφανισμόν και εις συρισμόν πας ο πορευόμενος επ΄ αυτής σκυθρωπάσει και συριεί υπέρ πάσης της πληγής αυτής και έδονται τας σάρκας των υιών αυτών και τας σάρκας των θυγατέρων αυτών και έκαστος τας σάρκας του πλησίον αυτού έδονται εν τη περιοχή και εν τη πολιορκία η πολιορκήσουσιν αυτούς οι εχθροί αυτών και οι ζητούντες την ψυχήν αυτών

The Broken Pitcher

10 και συντρίψεις τον βικόν κατ΄ οφθαλμούς των ανδρών των εκπορευομένων μετά σου 11 και ερείς προς αυτούς τάδε λέγει κύριος ούτως συντρίψω τον λαόν τούτον και την πόλιν ταύτην καθώς συντρίβεται άγγος οστράκινον ο ου δυνήσεται ιαθήναι έτι και εν τω Τωφέθ θάψουσι ότι ουκ έστι τόπος του ταφήναι 12 ούτως ποιήσω λέγει κύριος τω τόπω τούτω και τοις κατοικούσιν εν αυτώ του δοθήναι την πόλιν ταύτην ως την διαπίπτουσαν 13 και οι οίκοι Ιερουσαλήμ και οι οίκοι βασιλέων Ιούδα έσονται καθώς ο τόπος ο διαπίπτων από των ακαθαρσιών εν πάσαις ταις οικίαις εν αις εθυμίασαν επί των δωμάτων πάση τη στρατιά του ουρανού και έσπεισαν σπονδάς θεοίς αλλοτρίοις 14 και ήλθεν Ιερεμίας από της διαπτώσεως ου απέστειλεν αυτόν κύριος εκεί του προφητεύσαι και έστη εν τη αυλή οίκου του κυρίου και είπε προς πάντα τον λαόν 15 τάδε λέγει κύριος των δυνάμεων ο θεός Ισραήλ ιδού εγώ επάγω επί την πόλιν ταύτην και επί πάσας τας πόλεις αυτής και επί τας κώμας αυτής άπαντα τα κακά α ελάλησα επ΄ αυτήν ότι εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών του μη εισακούσαι των λόγων μου
Copyright information for ABPGRK