Jeremiah 25

CHAPTER 25

The Captivity of Judah

ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν επί πάντα τον λαόν Ιούδα εν τω έτει τω τετάρτω του Ιωακείμ υιόυ Ιωσία βασιλέως Ιούδα αυτός ενιαυτός πρώτος τω Ναβουχοδονόσορ βασιλεί Βαβυλώνος ον ελάλησεν Ιερεμίας ο προφήτης προς πάντα τον λαόν Ιούδα και προς τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ λέγων εν τρισκαιδεκάτω έτει Ιωσία υιόυ Αμώς βασιλέως Ιούδα και έως της ημέρας ταύτης είκοσι και τρία έτη και εγένετο ρήμα κυρίου προς με και ελάλησα προς υμάς ορθρίζων και λέγων και ουκ ηκούσατε και απέστελλον προς υμάς τους δούλους μου τους προφήτας όρθρου αποστέλλων και ουκ εισηκούσατε και ου προσέσχετε τοις ωσίν υμών λέγων αποστράφητε δη έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από των πονηρών επιτηδευμάτων υμών και κατοικήσατε επί της γης ης έδωκα υμίν και τοις πατράσιν υμών απ΄ αιώνος και έως αιώνος μη πορεύεσθε οπίσω θεών αλλοτρίων του δουλεύειν αυτοίς και του προσκυνείν αυτοίς όπως μη παροργίζητέ με εν τοις έργοις των χειρών υμών του κακώσαι υμάς και ουκ εισηκούσατέ μου διά τούτο τάδε λέγει κύριος επειδή ουκ επιστεύσατε τοις λόγοις μου ιδού εγώ αποστέλλω και λήψομαι την πατριάν του βορρά και άξω αυτούς επί την γην ταύτην και επί τους κατοικούντας αυτήν και επί πάντα τα έθνη τα κύκλω αυτής και εξερημώσω αυτούς και δώσω αυτούς εις αφανισμόν και εις συρισμόν και εις ονειδισμόν αιώνιον 10 και απολώ απ΄ αυτών φωνήν χαράς και φωνήν ευφροσύνης φωνήν νυμφίου και φωνήν νύμφης οσμήν μύρου και φως λύχνου 11 και έσται πάσα η γη εις αφανισμόν και δουλεύσουσιν τα έθνη ταύτα τω βασιλεί της Βαβυλώνος εβδομήκοντα έτη 12 και εν τω πληρωθήναι τα εβδομήκοντα έτη εκδικήσω επί τον βασιλέα Βαβυλώνος και επί το έθνος εκείνο την αδικίαν αυτών φησίν ο κύριος και επί την γην Χαλδαίων και θήσομαι αυτούς εις αφανισμόν αιώνιον 13 και επάξω επί την γην εκείνην πάντας τους λόγους μου ους ελάλησα κατ΄ αυτής πάντα τα γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω 14 όσα προεφήτευσεν Ιερεμίας επί πάντα τα έθνη ότι εδούλευσαν αυτοίς ότε ήσαν έθνη πολλά και βασιλείς μεγάλοι και αποδώσω αυτοίς κατά τα έργα αυτών και κατά τα ποιήματα των χειρών αυτών

The Cup of The LORD's Wrath

15 ούτως είπε κύριος ο θεός Ισραήλ λάβε το ποτήριον του οίνου του ακράτου τούτου εκ χειρός μου και ποτιείς πάντα τα έθνη προς α αποστελλώ σε επ αυτούς 16 και πίονται και εξεμούνται και εκμανήσονται από προσώπου της μαχαίρας ης εγώ αποστέλλω αναμέσον αυτών 17 και έλαβον το ποτήριον εκ χειρός κυρίου και επότισα πάντα τα έθνη προς α απέστειλέν με ο κύριος επ΄ αυτά 18 την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις Ιούδα και βασιλείς Ιούδα και άρχοντας αυτού του θείναι αυτάς εις ερήμωσιν και εις άβατον και εις συριγμόν και εις κατάραν ως η ημέρα αυτη 19 και τον Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και τους παίδας αυτού και τους μεγιστάνας αυτού και πάντα τον λαόν αυτού 20 και πάντας τους συμμίκτους αυτού και πάντας τους βασιλείς της γης Ους και πάντας τους βασιλείς αλλοφύλων και την Ασκαλώνα και την Γάζαν και την Ακκαρών και το επίλοιπον Αζώτου 21 και την Ιδουμαίαν και την Μωαβίτιν και τους υιούς Αμμών 22 και πάντας βασιλείς Τύρου και βασιλείς Σιδώνος και βασιλείς τους εν τω πέραν της θαλάσσης 23 και την Δαιδάν και Θαιμάν και Βουζ και πάντα περικεκαρμένον κατά πρόσωπον αυτού 24 και πάντας τους βασιλέας της Αραβίας και πάντας τους συμμίκτους τους καταλύοντας εν τη ερήμω 25 και πάντας τους βασιλείς Ζαμρί και πάντας βασιλείς Ηλάμ και πάντας βασιλείς Μηδων 26 και πάντας βασιλείς από απηλιώτου τους πόρρω και τους εγγύς έκαστον προς τον αδελφόν αυτού και πάσας βασιλείας τας επί προσώπου της γης και βασιλεύς Σησάχ πίεται μετ΄ αυτούς 27 και ερείς αυτοίς ούτως είπε κύριος παντοκράτωρ πίετε μεθύσθητε και εξεμέσετε και πεσείσθε και ου μη αναστήτε από προσώπου της μαχαίρας ης εγώ αποστέλλω αναμέσον υμών 28 και έσται όταν μη βούλωνται δέξασθαι το ποτήριον εκ της χειρός σου ώστε πιείν και ερείς ούτως είπε κύριος των δυνάμεων πιόντες πίεσθε 29 ότι εν πόλει επ΄ η ωνομάσθη το όνομά μου επ΄ αυτήν εγώ άρχομαι κακώσαι και υμείς καθάρσει ου μη καθαρισθήτε ότι μάχαιραν εγώ καλώ επί πάντας τους καθημένους επί της γης λέγει κύριος των δυνάμεων 30 και συ προφητεύσεις επ΄ αυτούς πάντας τους λόγους τούτους και ερείς κύριος αφ΄ υψηλού χρηματιεί από του τόπου του αγίου αυτού δώσει φωνήν αυτού λόγον χρηματιεί επί του τόπου αυτού και οίδε ώσπερ τρυγώντες αποκριθήσονται και επί τους καθημένους επί την γην ήκει όλεθρος 31 επί μέρος της γης ότι κρίσις τω κυρίω εν τοις έθνεσι κρίνεται αυτος προς πάσαν σάρκα οι δε ασεβείς εδόθησαν εις μάχαιραν λέγει κύριος 32 ούτως είπε κύριος των δυνάμεων ιδού κακά έρχεται από έθνους επί έθνους και λαίλαψ μεγάλη εκπορεύεται απ΄ εσχάτου της γης 33 και έσονται τραυματίαι υπό κυρίου εν ημέρα εκείνη εκ μέρους της γης και έως εις μέρος της γης ου μη θρηνηθήσονται και ου μη συναχθήσονται και ου μη κατορυγώσιν εις κόπρια επί προσώπου της γης έσονται 34 αλαλάξατε ποιμένες και κεκράξατε και κόπτεσθε οι κριοί των προβάτων ότι επληρώθησαν αι ημέραι υμών εις σφαγήν και πεσείσθε ώσπερ οι κριοί οι εκλεκτοί 35 και απολείται φυγή από των ποιμένων και σωτηρία από των κριών των προβάτων 36 φωνή κραυγής των ποιμένων και αλαλαγμός των κριών ότι ωλόθρευσε κύριος τα βοσκήματα αυτών 37 και παύσεται τα κατάλοιπα της ειρήνης από προσώπου οργής θυμού κυρίου 38 εγκατέλιπεν ώσπερ λέων κατάλυμα αυτού ότι εγενήθη η γη αυτών εις άβατον από προσώπου της μαχαίρας της μεγάλης
Copyright information for ABPGRK