Jeremiah 33

CHAPTER 33

Promise of Restoration

και εγένετο λόγος κυρίου προς Ιερεμίαν δεύτερον και αυτός ην έτι δεδεμένος εν τη αυλή της φυλακής λέγων ούτως είπε κύριος ποιών γην και πλάσσων αυτήν του ανορθώσαι αυτήν κύριος όνομα αυτώ κέκραξον προς με και αποκριθήσομαί σοι και απαγγελώ σοι μεγάλα και ισχυρά α ουκ έγνως αυτά ότι ούτως είπε κύριος ο θεός Ισραήλ περί οίκων της πόλεως ταύτης και περί οίκων βασιλέως Ιούδα των καθηρημένων εις χάρακα και προμαχώνας του μάχεσθαι προς τους Χαλδαίους και πληρώσαι αυτήν νεκρών των ανθρώπων ους επάταξα εν οργή μου και εν θυμώ μου και απέστρεψα το πρόσωπόν μου απ΄ της πόλεως ταύτης περί πασών των πονηριών αυτών ιδού εγώ ανάγω αυτή συνούλωσιν και ίαμα και ιατρεύσω αυτούς και φανερώσω αυτοίς εισακούειν και ποιήσω αυτοίς ειρήνην και πίστιν

Return of the Resettlement

και αποστρεψω την αποικίαν Ιούδα και αποικίαν Ισραήλ και οικοδομήσω αυτούς ως το πρότερον και καθαριώ αυτούς από πασών των αδικιών αυτών ων ημαρτόν μοι και ου μη μνησθήσομαι αμαρτιών αυτών ων ήμαρτόν μοι και απέστησαν απ΄ εμού και έσται μοι εις όνομα εις ευφροσύνην και εις αίνεσιν και εις μεγαλειότητα παντί τω λαώ της γης οίτινες ακούσονται πάντα τα αγαθά α εγώ ποιώ αυτοίς και φοβηθήσονται και πικρανθήσονται περί πάντων των αγαθών και περί πάσης της ειρήνης ης εγώ ποιώ αυτοίς 10 ούτως είπε κύριος έτι ακουσθήσεται εν τω τόπω τούτω ω υμείς λέγετε έρημός εστιν από ανθρώπων και κτηνών εν πόλεσιν Ιούδα και έξωθεν Ιερουσαλήμ ταις ηρημωμέναις παρά το μη είναι άνθρωπον και κτήνος 11 φωνή ευφροσύνης και φωνή χαρμοσύνης φωνή νυμφίου και φωνή νύμφης φωνή λεγόντων εξομολογείσθε κυρίω παντοκράτορι ότι χρηστός κύριος ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού και εισοίσουσι δώρα εις οίκον κυρίου ότι επιστρέψω πάσαν την αποικίαν της γης εκείνης κατά το πρότερον είπε κύριος 12 ούτως είπε κύριος των δυνάμεων έτι έσται εν τω τόπω τω ερήμω τούτο παρά το μη είναι άνθρωπον και κτήνη εν πάσαις ταις πόλεσιν αυτού καταλύματα ποιμένων κοιταζόντων ποίμνια 13 εν πόλεσι της ορεινής και εν πόλεσι της Σεφηλά και εν πόλεσι της Ναγέβ και εν γη Βενιαμίν και εν ταις κύκλω Ιερουσαλήμ και εν πόλεσιν Ιούδα έτι παρελεύσεται πρόβατα επί χείρα αριθμούντος είπε κύριος 14 ιδού ημέραι έρχονται λέγει κύριος και αναστήσω το ρήμα το αγαθόν ο ελάλησα επί τον οίκον Ισραήλ και επί τον οίκον Ιούδα 15 εν εκείναις ταις ημέραις και εν τω καιρώ εκείνω βλαστήσαι ποιήσω τω Δαυίδ βλαστόν δικαιοσύνης και βασιλεύσει βασιλεύς και συνήσεται και ποιήσει κρίμα και δικαιοσύνην εν τη γη 16 εν ταις ημέραις εκείναις σωθήσετα Ιούδας και Ιερουσαλήμ κατοικήσει πεποιθότως και τούτό εστιν το όνομα ο καλέσουσιν αυτώ κύριος δίκαιος ημών 17 ότι ούτω λέγει κύριος ουκ επιλείψει τω Δαυίδ ανήρ καθήμενος επί του θρόνου Ισραήλ 18 και εκ των ιερέων και Λευιτών ουκ επιλείψει ανήρ ενώπιόν μου προσφέρων ολοκαύτωμα και θυμιών δώρον και ποιών θυσίαν πάσας τας ημέρας 19 και εγένετο ρήμα κυρίου προς Ιερεμίαν λεγον 20 ούτω λέγει κύριος εάν ηθετημένην ποιήσητε την διαθήκην μου την μετά της ημέρας και την διαθήκην μου την μετά της νυκτός ώστε μη είναι ημέραν και νύκτα εν τω καιρώ αυτών 21 και η διαθήκη μου ηθετημένην έσται μετά του Δαυίδ του δούλου μου ώστε μη είναι εξ αυτού υιός βασιλεύων επί τον θρόνον αυτού και μετά των Λευιτών και ιερέων των λειτουργών μου 22 ώσπερ ουκ αριθμηθήσεται η στρατιά του ουρανού και ου μετρηθήσεται η άμμος της θαλάσσης ούτως πληθυνώ το σπέρμα του Δαυίδ του δάλου μου και τους Λευίτας τους λειτουργούς μου 23 και εγένετο ρήμα κυρίου προς Ιερεμίαν λέγον 24 ουκ είδες τι ο λαός ούτος ελάλησε λέγων δύο συγγενείας ας εξελέξατο ο κύριος εξώσεν αυτάς και τον λαόν μου παρώξυναν ίνα μη η έθνος ενώπιον αυτών 25 ούτω λέγει κύριος εάν μη είεν η διαθήκη μου τη ημέρα και τη νυκτί και νόμους του ουρανού και της γης μη εθέμην 26 ούτως το σπέρμα του Ιακώβ και Δαυίδ του δούλου μου έξωσα αν ώστε μη λαβείν εμέ από του σπέρματος αυτού άρχοντας εν τω σπέρματι του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ ότι αναστρέψω την αιχμαλωσίαν αυτών και ελεήσω αυτούς
Copyright information for ABPGRK