Job 15

CHAPTER 15

Job Held Liable for His Words

υπολαβών δε Ελιφάζ ο Θαιμανίτης λέγει πότερον σοφός απόκρισιν δώσει συνέσεως πνεύματος και ενέπλησε πόνον γαστρός ελέγχων εν ρήμασιν οις ου δει εν λόγοις οις ουδέν όφελος ου και συ απεποιήσω φόβον συνετελέσω δε ρήματα τοιαύτα εναντίον του κυρίου ένοχος ει ρήμασι στόματός σου ου διέκρινας ρήματα δυναστών ελέγξαι σε το σον στόμα και μη εγώ τα δε χείλη σου καταμαρτυρήσαισάν σου τι γαρ μη πρώτος ανθρώπων εγεννήθης η προ θινών επάγης σύνταγμα κυρίου ακήκοας εις δε σε αφίκετο σοφία τι γαρ οίδας ο ουκ οίδαμεν η τι συνιείς ο ουχί και ημείς 10 και γε πρεσβύτης και γε παλαιός εν ημίν βαρύτερος του πατρός σου ημέραις 11 ολίγα ων ημάρτηκας μεμαστίγωσαι μεγάλως υπερβαλλόντως λελάληκας 12 τι ετόλμησεν η καρδία σου η τι επήνεγκαν οι οφθαλμοί σου 13 ότι θυμόν έρρηξας έναντι του κυρίου εξήγαγες δε εκ στόματος ρήματα τοιαύτα 14 τις γαρ ων βροτός ότι έσται άμεμπτος η ως εσόμενος δίκαιος γεννητός γυναικός 15 ει κατά αγίων ου πιστεύει ουρανός δε ου καθαρός εναντίον αυτού 16 έα δε εβδελυγμένος και ακάθαρτος ανήρ πίνων αδικίας ίσα ποτώ 17 αναγγελώ δε σοι άκουέ μου α δη εώρακα αναγγελώ σοι 18 α σοφοί ερούσι και ουκ έκρυψαν πατέρες αυτών 19 αυτοίς μόνοις εδόθη η γη και ουκ ήλθεν αλλογενής επ΄ αυτούς 20 πας ο βίος ασεβούς εν φροντίδι έτη δε αριθμητά δεδομένα δυνάστη 21 ο δε φόβος αυτού εν ωσίν αυτού όταν δοκή ήδη ειρηνεύειν ήξει αυτού η καταστροφή 22 μη πιστευέτω αποστραφήναι από σκότους εντέταλται γαρ ήδη εις χείρας σιδήρου 23 κατατέτακται δε εις σίτα γυψίν οίδε δε εν εαυτώ ότι μένει εις πτώμα ημέρα δε σκοτεινή αυτόν στροβήσει 24 ανάγκη δε και θλίψις αυτόν καθέξει ώσπερ στρατηγός πρωτοστάτης πίπτων 25 ότι ήρκε χείρας εναντίον του κυρίου έναντι δε παντοκράτορος ετραχηλίασεν 26 έδραμε δε εναντίον αυτού ύβρει εν πάχει νώτου ασπίδος αυτού 27 ότι εκάλυψε το πρόσωπον αυτού εν στέατι αυτού και εποίησε περιστόμιον επί των μηρίων 28 αυλισθείη δε πόλεις ερήμους εισέλθοι δε οίκους αοικήτους α δε εκείνοι ητοίμασαν άλλοι αποίσονται 29 ούτε μη πλουτισθή ούτε μη μείνη αυτού τα υπάρχοντα ου μη βάλη επί γης σκιάν 30 ουδέ μη εκφύγη το σκότος τον βλαστόν αυτού μαράναι άνεμος εκπέσοι δε αυτού το άνθος 31 μη πιστευέτω ότι υπομενεί κενά γαρ αποβήσεται αυτώ 32 η τομή αυτού προ ώρας φθαρήσεται και ο ράδαμνος αυτού ου μη πυκάση 33 τρυγηθείη δε ώπερ όμφαξ προ ώρας εκπέσοι δε ως άνθος ελαίας 34 μαρτύριον γαρ ασεβούς θάνατος πυρ δε καύσει οίκους δωροδεκτών 35 εν γαστρί δε λήψεται οδύνας αποβήσεται δε αυτώ κενά η δε κοιλία αυτού υποίσει δόλον
Copyright information for ABPGRK