Job 18

CHAPTER 18

Baldad's Discourse on the Impious

υπολαβών δε Βαλδάδ ο Σαυχίτης λέγει μέχρι τίνος ου παύση επίσχες ίνα και αυτοί λαλήσωμεν διατί ώσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ενώπιόν σου κέχρηταί σε οργή τι γαρ εάν συ αποθάνης αοίκητος η υπ΄ ουρανόν η καταστραφήσεται όρη εκ θεμελίων και φως ασεβών σβεσθήσεται και ουκ αποβήσεται αυτών η φλοξ το φως αυτού σκότος εν διαίτη ο δε λύχνος επ΄ αυτώ σβεσθήσεται θηρεύσαισαν ελάχιστοι τα υπάρχοντα αυτού σφάλαι δε αυτού η βουλή εμβληθείη δε ο πους αυτού εν παγίδι εν δικτύω ελιχθείη έλθοισαν δε επ΄ αυτόν παγίδες κατισχύσει επ΄ αυτόν διψώντας 10 κέκρυπται εν τη γη σχοινίον αυτού και η σύλληψις αυτού επί τρίβων 11 κύκλω ολέσαισαν αυτόν οδύναι πολλοί δε περί πόδα αυτού έλθοισαν 12 εν λιμώ στενώ πτώμα δε αυτώ ητοίμασται εξαίσιον 13 βρωθείησαν δε αυτού κλώνες ποδών κατέδεται δε αυτού τα ωραία θάνατος 14 εκραγείη δε εκ διαίτης αυτού ίασις σχοίη δε αυτόν ανάγκη αιτία βασιλική 15 κατασκηνώσει εν τη σκηνή αυτού εν νυκτί αυτού κατασπαρήσονται τα ευπρεπή αυτού εν θείω 16 υποκάτωθεν αι ρίζαι αυτού ξηρανθήσονται και επάνωθεν επιπεσείται θερισμός αυτού 17 το μνημόσυνον αυτού απόλοιτο εκ γης και υπάρξει όνομα αυτώ επί πρόσωπον εξωτέρω 18 απώσειεν αυτόν εκ φωτός εις σκότος και από της οικουμένης μετώκισαν αυτόν 19 ουκ έσται επιγνωστός εν λαω αυτού ουδέ σεσωσμένος εν τη υπ΄ ουρανόν ο οίκος αυτού 20 αλλ΄ εν τοις αυτού ζήσονται έτεροι επ΄ αυτώ εστέναξαν έσχατοι πρώτους δε έσχε θαύμα 21 ούτοι εισίν οι οίκοι αδίκων ούτος δε ο τόπος των μη ειδότων τον κύριον
Copyright information for ABPGRK