Job 18

CHAPTER 18

Baldad's Discourse on the Impious

1υπολαβών δε Βαλδάδ ο Σαυχίτης λέγει 2μέχρι τίνος ου παύση επίσχες ίνα και αυτοί λαλήσωμεν 3διατί ώσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ενώπιόν σου 4κέχρηταί σε οργή τι γαρ εάν συ αποθάνης αοίκητος η υπ΄ ουρανόν η καταστραφήσεται όρη εκ θεμελίων 5και φως ασεβών σβεσθήσεται και ουκ αποβήσεται αυτών η φλοξ 6το φως αυτού σκότος εν διαίτη ο δε λύχνος επ΄ αυτώ σβεσθήσεται 7θηρεύσαισαν ελάχιστοι τα υπάρχοντα αυτού σφάλαι δε αυτού η βουλή 8εμβληθείη δε ο πους αυτού εν παγίδι εν δικτύω ελιχθείη 9έλθοισαν δε επ΄ αυτόν παγίδες κατισχύσει επ΄ αυτόν διψώντας 10κέκρυπται εν τη γη σχοινίον αυτού και η σύλληψις αυτού επί τρίβων 11κύκλω ολέσαισαν αυτόν οδύναι πολλοί δε περί πόδα αυτού έλθοισαν 12εν λιμώ στενώ πτώμα δε αυτώ ητοίμασται εξαίσιον 13βρωθείησαν δε αυτού κλώνες ποδών κατέδεται δε αυτού τα ωραία θάνατος 14εκραγείη δε εκ διαίτης αυτού ίασις σχοίη δε αυτόν ανάγκη αιτία βασιλική 15κατασκηνώσει εν τη σκηνή αυτού εν νυκτί αυτού κατασπαρήσονται τα ευπρεπή αυτού εν θείω 16υποκάτωθεν αι ρίζαι αυτού ξηρανθήσονται και επάνωθεν επιπεσείται θερισμός αυτού 17το μνημόσυνον αυτού απόλοιτο εκ γης και υπάρξει όνομα αυτώ επί πρόσωπον εξωτέρω 18απώσειεν αυτόν εκ φωτός εις σκότος και από της οικουμένης μετώκισαν αυτόν 19ουκ έσται επιγνωστός εν λαω αυτού ουδέ σεσωσμένος εν τη υπ΄ ουρανόν ο οίκος αυτού 20αλλ΄ εν τοις αυτού ζήσονται έτεροι επ΄ αυτώ εστέναξαν έσχατοι πρώτους δε έσχε θαύμα 21ούτοι εισίν οι οίκοι αδίκων ούτος δε ο τόπος των μη ειδότων τον κύριον
Copyright information for ABPGRK