Job 22

CHAPTER 22

Eliphaz Accuses Job of Injustice

υπολαβών δε Ελιφάζ ο Θαιμανίτης λέγει πότερον ουχί ο κύριός εστιν ο διδάσκων σύνεσιν και επιστήμην τι γαρ μέλει τω κυρίω εάν συ ήσθα τοις έργοις άμεμπτος η ωφέλεια ότι απλώσης την οδόν σου η λόγον σου ποιούμενος ελέγξει σε και συνεισελεύσεταί σοι εις κρίσιν πότερον ουχ η κακία σου εστί πολλή αναρίθμητοι δε σου εισίν αι αμαρτίαι ηνεχύραζες δε τους αδελφούς σου διακενής αμφίασιν δε γυμνών αφείλου ουδέ ύδωρ διψώντας επότισας αλλά πεινώντων εστέρησας ψωμόν εθαύμασας δε τινών πρόσωπα ώκισας δε πτωχούς επί της γης χήρας δε εξαπέστειλας κενάς ορφανούς δε εκάκωσας 10 τοιγαρούν εκύκλωσάν σε παγίδες και εσπούδασε σε πόλεμος εξαίσιος 11 το φως σοι σκότος απέβη κοιμηθέντα δε ύδωρ σε εκάλυψε 12 μη ουχί ο τα υψηλά ναίων εφορά τους δε ύβρει φερομένους εταπείνωσε 13 και είπας τι έγνω ο ισχυρός η κατά του γνόφου κρινεί 14 νεφέλη αποκρυφή αυτού και ουχ οραθήσεται και γύρον ουρανού διαπορεύεται 15 μη τρίβον αιώνιον φυλάξεις ην επάτησαν άνδρες άδικοι 16 οι συνελήφθησαν άωροι ποταμός επιρρέων οι θεμέλιοι αυτών 17 οι λέγοντες κύριος τι ποιήσει ημίν η τι επάξεται ημίν ο παντοκράτωρ 18 ος δε ενέπλησε τους οίκους αυτών αγαθών βουλή δε ασεβών πόρρω αυτού 19 ιδόντες δίκαιοι εγέλασαν άμεμπτος δε εμυκτήρισεν αυτούς 20 ει μη ηφανίσθη η υπόστασις αυτών και το κατάλειμμα αυτών καταφάγεται πυρ 21 γενού δη σκληρός εάν υπομείνης είτα ο καρπός σου έσται εν αγαθοίς 22 έκλαβε δε εκ στόματος αυτού εξηγορίαν και ανάλαβε τα ρήματα αυτού εν καρδία σου 23 εάν δε επιστραφής και ταπεινώσης σεαυτόν έναντι κυρίου πόρρω εποίησας από διαίτης σου άδικον 24 θήση επί χώματι εν πέτρα και ως πέτρα χειμάρρου Ωφείρ 25 έσται ουν σου ο παντοκράτωρ βοηθός από εχθρών καθαρόν δε αποδώσει σε ώσπερ αργύριον πεπυρωμένον 26 είτα παρρησιασθήση έναντι κυρίου αναβλέψας εις τον ουρανόν ιλαρώς 27 ευξαμένου δε σου προς αυτόν εισακούσεταί σου δώσει δε σοι αποδούναι τας ευχάς 28 αποκαταστήσει δε σοι δίαιταν δικαιοσύνης επί δε οδοίς σου έσται φέγγος 29 ότι εταπείνωσεν εαυτόν και ερείς υπερηφανεύσατο και κύφοντα τοις οφθαλμοίς σώσει 30 ρύσεται αθώον και διασώθητι εν καθαραίς χερσί σου
Copyright information for ABPGRK