Job 26

CHAPTER 26

By Order All Things Are Made

1υπολαβών δε Ιωβ λέγει 2τίνι πρόσκεισαι η τίνι μέλλεις βοηθείν πότερον ουχ ω πολλή ισχύς και ω βραχίων κραταίος εστι 3τίνι συμβεβούλευσαι ουχ ω πάσα σοφία η τίνι επακολουθήσεις ουχ ω μεγίστη δύναμις 4τίνι ανήγγειλας ρήματα πνοή δε τίνος εστίν η εξελθούσα εκ σου 5μη γίγαντες μαιωθήσονται υποκάτωθεν ύδατος και των γειτόνων αυτού 6γυμνός ο άδης ενώπιον αυτού και ουκ έστι περιβόλαιον τη απωλεία 7εκτείνων βορέαν επ΄ ουδέν κρεμάζων γην επί ουδενός 8δεσμεύων ύδωρ εν νεφέλαις αυτού και ουκ ερράγη νέφος υποκάτω αυτού 9ο κρατών πρόσωπον θρόνου εκπετάζων επ΄ αυτόν νέφος αυτού 10πρόσταγμα εγύρωσεν επί πρόσωπον ύδατος μέχρι συντελείας φωτός μετά σκότους 11στύλοι ουρανού επετάσθησαν και εξέστησαν από της επιτιμήσεως αυτού 12ισχύϊ κατέπαυσε την θάλασσαν επιστήμη δε έστρωσε το κήτος 13κλείθρα δε ουρανού δεδοίκασιν αυτόν προστάγματι δε αυτού εθανάτωσε δράκοντα αποστάτην 14ιδού ταύτα μέρη οδού αυτού και επί ικμάδα λόγου ακουσόμεθα εν αυτώ σθένος δε βροντής αυτού τις οίδεν οπότε ποιήσει
Copyright information for ABPGRK