Job 26

CHAPTER 26

By Order All Things Are Made

υπολαβών δε Ιωβ λέγει τίνι πρόσκεισαι η τίνι μέλλεις βοηθείν πότερον ουχ ω πολλή ισχύς και ω βραχίων κραταίος εστι τίνι συμβεβούλευσαι ουχ ω πάσα σοφία η τίνι επακολουθήσεις ουχ ω μεγίστη δύναμις τίνι ανήγγειλας ρήματα πνοή δε τίνος εστίν η εξελθούσα εκ σου μη γίγαντες μαιωθήσονται υποκάτωθεν ύδατος και των γειτόνων αυτού γυμνός ο άδης ενώπιον αυτού και ουκ έστι περιβόλαιον τη απωλεία εκτείνων βορέαν επ΄ ουδέν κρεμάζων γην επί ουδενός δεσμεύων ύδωρ εν νεφέλαις αυτού και ουκ ερράγη νέφος υποκάτω αυτού ο κρατών πρόσωπον θρόνου εκπετάζων επ΄ αυτόν νέφος αυτού 10 πρόσταγμα εγύρωσεν επί πρόσωπον ύδατος μέχρι συντελείας φωτός μετά σκότους 11 στύλοι ουρανού επετάσθησαν και εξέστησαν από της επιτιμήσεως αυτού 12 ισχύϊ κατέπαυσε την θάλασσαν επιστήμη δε έστρωσε το κήτος 13 κλείθρα δε ουρανού δεδοίκασιν αυτόν προστάγματι δε αυτού εθανάτωσε δράκοντα αποστάτην 14 ιδού ταύτα μέρη οδού αυτού και επί ικμάδα λόγου ακουσόμεθα εν αυτώ σθένος δε βροντής αυτού τις οίδεν οπότε ποιήσει
Copyright information for ABPGRK