Job 28

CHAPTER 28

Job Examines Wisdom and Knowledge

1εστι γαρ αργυρίω τόπος όθεν γίνεται τόπος δε χρυσίω όθεν διηθείται 2σίδηρος μεν γαρ εκ γης γίνεται χαλκός δε ίσα λίθω λατομείται 3τάξιν έθετο σκότει και παν πέρας αυτός εξακριβάζεται λίθος σκοτία και σκιά θανάτου 4διακοπή χειμάρρου από κονίας οι δε επιλανθανόμενοι οδόν δικαίαν ησθένησαν εκ βροτών εσαλεύθησαν 5γη εξ αυτής εξελεύσεται άρτος υποκάτω αυτής εστράφη ωσεί πυρ 6τόπος σαπφείρου οι λίθοι αυτής και χώμα χρυσίον αυτής 7τρίβος ουκ έγνω αυτήν πετεινόν και ου παρέβλεψεν αυτήν οφθαλμός γυπός 8ουκ επάτησαν αυτήν υιοί αλαζόνων ου παρήλθεν επ΄ αυτής λέων 9εν ακροτόμω εξέτεινε χείρα αυτού κατέστρεψε δε εκ ριζών όρη 10θίνας δε ποταμών διέρρηξε παν δε έντιμον είδέ μου ο οφθαλμός 11βάθη δε ποταμών ανεκάλυψεν έδειξε δε αυτού δύναμιν εις φως 12η δε σοφία πόθεν ευρέθη ποίος δε τόπος εστί της επιστήμης 13ουκ οίδε βροτός οδόν αυτής ουδέ μη ευρεθή εν ανθρώποις 14άβυσσος είπεν ουκ έστιν εν εμοί και η θάλασσα είπεν ουκ έστι μετ΄ εμού 15ου δώσει συγκλεισμόν αντ΄ αυτής και ου σταθήσεται αργύριον αντάλλαγμα αυτής 16και ου συμβασταχθήσεται χρυσίω Ωφείρ εν όνυχι τιμίω και σαπφείρω 17ουκ ισωθήσεται αυτή χρυσίον και ύαλος και το άλλαγμα αυτής σκεύη χρυσά 18μετέωρα και γαβίς ου μνησθήσεται και έλκυσον σοφίαν υπέρ τα εσώτατα 19ουκ ισωθήσεται αυτή τοπάζιον Αιθιοπίας χρυσίω καθαρώ ου συμβασταχθήσεται 20η δε σοφία πόθεν ευρέθη ποίος δε τόπος εστί της συνέσεως 21λέληθε πάντα άνθρωπον και από πετεινών του ουρανού εκρύβη 22η απώλεια και ο θάνατος είπαν ακηκόαμεν αυτής το κλέος 23ο θεός ευ συνέστησεν αυτής την οδόν αυτός δε οίδε τον τόπον αυτής 24αυτός γαρ την υπ΄ ουρανόν πάσαν εφορά ειδώς τα εν τη γη 25πάντα α εποίησεν ανέμων σταθμόν ύδατος μέτρα 26ότε εποίησεν ούτως ιδών ηρίθμησε και οδόν εν τινάγματι φωνής 27τότε είδεν αυτήν εξηγήσατο αυτήν ετοιμάσας εξιχνίασεν 28είπε δε ανθρώπω ιδού η θεοσέβεια εστί σοφία το δε απέχεσθαι από κακών εστίν επιστήμη
Copyright information for ABPGRK