Job 35

CHAPTER 35

Elihu Urges Job to Plead with The LORD

υπολαβών δε Ελιού λέγει τι τούτο ηγήσω εν κρίσει συ τις ει ότι είπας δίκαιός ειμι εναντίον κυρίου οτι ερείς τι ποιήσω αμαρτών εγώ σοι δώσω απόκρισιν και τοις τρισί φίλοις σου ανάβλεψον εις τον ουρανόν και ίδε κατάμαθε νέφη ως υψηλά από σου ει ήμαρτες τι πράξεις ει δε και πολλά ηνόμησας τι δύνασαι ποιήσαι επεί ουν δίκαιος ει τι δώσεις αυτώ η τι εκ χειρός σου λήψεται ανδρί τω ομοίω σου η ασέβειά σου και υιώ ανθρώπου η δικαιοσύνη σου από πλήθους συκοφαντούμενοι κεκράξονται βοήσονται από βραχίονος πολλών 10 και ουκ είπε που εστιν ο θεός ο ποιήσας με ο κατατάσσων φυλακάς νυκτερινάς 11 ο διορίζων με από τετραπόδων γης από δε πετεινών ουρανού 12 εκεί κεκράξονται και ου μη εισακούση και από ύβρεως πονηρών 13 άτοπα γαρ βούλεται ου ιδείν ο κύριος αυτός γαρ ο παντοκράτωρ 14 ορατής εστι των συντελούντων τα άνομα και σώσει με κρίθητι δε εναντίον αυτού ει δύνασαι αινέσαι αυτόν ως έστι 15 και νυν ότι ουκ έστιν επισκεπτόμενος οργήν αυτού και ουκ έγνω παραπτώματι σφόδρα 16 και Ιωβ ματαίως ανοίγει το στόμα αυτού εν αγνωσία ρήματα βαρύνει
Copyright information for ABPGRK