Job 36

CHAPTER 36

Elihu Proposes to Teach

προσθείς δε έτι Ελιού λέγει μείνόν με μικρόν έτι ίνα διδάξω σε έτι γαρ εν εμοί εστι λέξις αναλαβών την επιστήμην μου μακράν έργοις δε μου δίκαια ερώ επ΄ αληθείας και ουκ άδικα ρήματα αδίκως συνιείς γίνωσκε δε ότι ο κύριος ου μη αποποιήσηται τον άκακον δυνατός ισχύϊ καρδίαν ασεβή ου μη ζωοποιήση και κριμα πτωχών δώσει ουκ αφελεί από δικαίου οφθαλμούς αυτού και μετά βασιλέων εις θρόνον καθιεί αυτούς εις νίκος και υψωθήσονται και οι πεπεδημένοι εν χειροπέδαις συσχεθήσονται εν σχοινίοις πενίας και αναγγελεί αυτοίς τα έργα αυτών και τα παραπτώματα αυτών ότι ισχύσουσιν 10 αλλά του δικαίου εισακούσεται και είπεν ότι επιστραφήσονται εξ αδικίας 11 εάν ακούσωσι και δουλεύσωσι συντελέσουσι τας ημέρας αυτών εν αγαθοίς και τα έτη αυτών εν ευπρεπείαις 12 ασεβείς δε ου διασώζει παρά το μη βούλεσθαι αυτούς ειδέναι τον κύριον και διότι νουθετούμενοι ανήκοοι ήσαν 13 και υποκριταί καρδία τάξουσι θυμόν ου βοήσονται ότι έδησεν αυτούς 14 αποθάνοι τοίνυν εν νεότητι η ψυχή αυτών η δε ζωή αυτών τιτρωσκομένη υπό αγγέλων 15 ανθ΄ ων έθλιψαν ασθενή και αδύνατον κρίμα δε πραέων εκθήσει 16 και προς επεί ηπάτησεν εκ στόματος εχθρού άβυσσος κατάχυσις υποκάτω αυτής και κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος 17 ουχ υστερήσει δε από δικαίων κρίμα 18 θυμός δε επ΄ ασεβείς έσται δι΄ ασεβείας δώρων ων εδέχοντο επ΄ αδικίαις 19 μη σε εκκλινάτω εκών ο νους δεήσεως εν ανάγκη όντων αδυνάτων και πάντας τους κραταιούντας ισχύν 20 μη εξελκύσης την νύκτα του αναβήναι άλλους αντ΄ αυτών 21 αλλά φύλαξαι μη πράξης άτοπα από τούτων γαρ εξείλου από πτωχείας 22 ιδού ο ισχυρός κραταιώσει εν ισχύϊ αυτού τις γαρ εστι κατ΄ αυτόν δυνάστης 23 τις δε εστιν ο ετάζων αυτού τα έργα η τις ο είπας έπραξεν άδικα 24 μνήσθητι ότι μεγάλα τα έργα αυτού εστιν ων ήρξαν άνδρες 25 πας άνθρωπος είδεν εν εαυτώ όσοι τιτρωσκόμενοί εισι βροτοί 26 ιδού ο ισχυρός πολύς και ου γνωσόμεθα αριθμός ετών αυτού και απέραντος 27 αριθμηταί δε αυτώ σταγόνες υετού και επιχυθήσονται υετώ εις νεφέλην 28 ρυήσονται παλαιώματα εσκίασε δε νέφη επί αμυθήτων βροτών 29 και εάν συνή επεκτάσεις νεφέλης ισότητα σκηνής αυτού 30 ιδού εκτένει επ΄ αυτήν ηδώ και ριζώματα της θαλάσσης εκάλυψεν 31 εν γαρ αυτοίς κρινεί λαούς δώσει τροφήν τω ισχύοντι 32 επί χειρών εκάλυψε φως και ενετείλατο περί αυτής εν απαντώντι 33 αναγγελεί περί αυτού φίλον αυτού κτήσις και περί αδικίας
Copyright information for ABPGRK