Job 36

CHAPTER 36

Elihu Proposes to Teach

1προσθείς δε έτι Ελιού λέγει 2μείνόν με μικρόν έτι ίνα διδάξω σε έτι γαρ εν εμοί εστι λέξις 3αναλαβών την επιστήμην μου μακράν έργοις δε μου 4δίκαια ερώ επ΄ αληθείας και ουκ άδικα ρήματα αδίκως συνιείς 5γίνωσκε δε ότι ο κύριος ου μη αποποιήσηται τον άκακον δυνατός ισχύϊ καρδίαν 6ασεβή ου μη ζωοποιήση και κριμα πτωχών δώσει 7ουκ αφελεί από δικαίου οφθαλμούς αυτού και μετά βασιλέων εις θρόνον καθιεί αυτούς εις νίκος και υψωθήσονται 8και οι πεπεδημένοι εν χειροπέδαις συσχεθήσονται εν σχοινίοις πενίας 9και αναγγελεί αυτοίς τα έργα αυτών και τα παραπτώματα αυτών ότι ισχύσουσιν 10αλλά του δικαίου εισακούσεται και είπεν ότι επιστραφήσονται εξ αδικίας 11εάν ακούσωσι και δουλεύσωσι συντελέσουσι τας ημέρας αυτών εν αγαθοίς και τα έτη αυτών εν ευπρεπείαις 12ασεβείς δε ου διασώζει παρά το μη βούλεσθαι αυτούς ειδέναι τον κύριον και διότι νουθετούμενοι ανήκοοι ήσαν 13και υποκριταί καρδία τάξουσι θυμόν ου βοήσονται ότι έδησεν αυτούς 14αποθάνοι τοίνυν εν νεότητι η ψυχή αυτών η δε ζωή αυτών τιτρωσκομένη υπό αγγέλων 15ανθ΄ ων έθλιψαν ασθενή και αδύνατον κρίμα δε πραέων εκθήσει 16και προς επεί ηπάτησεν εκ στόματος εχθρού άβυσσος κατάχυσις υποκάτω αυτής και κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος 17ουχ υστερήσει δε από δικαίων κρίμα 18θυμός δε επ΄ ασεβείς έσται δι΄ ασεβείας δώρων ων εδέχοντο επ΄ αδικίαις 19μη σε εκκλινάτω εκών ο νους δεήσεως εν ανάγκη όντων αδυνάτων και πάντας τους κραταιούντας ισχύν 20μη εξελκύσης την νύκτα του αναβήναι άλλους αντ΄ αυτών 21αλλά φύλαξαι μη πράξης άτοπα από τούτων γαρ εξείλου από πτωχείας 22ιδού ο ισχυρός κραταιώσει εν ισχύϊ αυτού τις γαρ εστι κατ΄ αυτόν δυνάστης 23τις δε εστιν ο ετάζων αυτού τα έργα η τις ο είπας έπραξεν άδικα 24μνήσθητι ότι μεγάλα τα έργα αυτού εστιν ων ήρξαν άνδρες 25πας άνθρωπος είδεν εν εαυτώ όσοι τιτρωσκόμενοί εισι βροτοί 26ιδού ο ισχυρός πολύς και ου γνωσόμεθα αριθμός ετών αυτού και απέραντος 27αριθμηταί δε αυτώ σταγόνες υετού και επιχυθήσονται υετώ εις νεφέλην 28ρυήσονται παλαιώματα εσκίασε δε νέφη επί αμυθήτων βροτών 29και εάν συνή επεκτάσεις νεφέλης ισότητα σκηνής αυτού 30ιδού εκτένει επ΄ αυτήν ηδώ και ριζώματα της θαλάσσης εκάλυψεν 31εν γαρ αυτοίς κρινεί λαούς δώσει τροφήν τω ισχύοντι 32επί χειρών εκάλυψε φως και ενετείλατο περί αυτής εν απαντώντι 33αναγγελεί περί αυτού φίλον αυτού κτήσις και περί αδικίας
Copyright information for ABPGRK