Job 37

CHAPTER 37

Elihu Relates the Sovereignty of The LORD

και από ταύτης εταράχθη η καρδία μου και απερρύη εκ του τόπου αυτής άκουε ακοήν εν οργή θυμού κυρίου και μελέτη εκ στόματος αυτού εξελεύσεται υποκάτω παντός του ουρανού η αρχή αυτού και το φως αυτού επί πτερύγων της γης οπίσω αυτού βοήσεται φωνή βροντήσει εν φωνή ύβρεως αυτού και ουκ ανταλλάξει αυτούς ότι ακούσει φωνήν αυτού βροντήσει ο ισχυρός εν φωνή αυτού θαυμασία ώραν έθετο κτήνεσιν οίδασι δε κοίτης τάξιν επί τούτοις πάσιν ουκ εξίσταταί σου η διάνοια ουδέ διαλλάσσεταί σου η καρδία από σώματος εποίησε γαρ μεγάλα α ουκ ήδειμεν συντάσσων χιόνι γίνου επί γης και χειμών υετόν δυναστείας αυτού εν χειρί παντός ανθρώπου κατασφραγίζει ίνα γνώ πας άνθρωπος την εαυτού ασθένειαν εισήλθε δε θηρία υπό την σκέπην ησύχασαν δε επί κοίτης εκ ταμιείων επέρχονται οδύναι από δε ακρωτηρίων ψύχος 10 και από πνοής ισχυρού δώσει πάγος οιακίζει δε το ύδωρ ως εάν βούληται 11 και εκλεκτόν καταπλάσσει νεφέλη διασκορπιεί νέφος φως αυτού 12 και αυτός κυκλώματα διαστρέψει εν θεεβουλαθώθ εις έργα αυτών πάντα όσα αν εντείληται αυτοίς 13 ταύτα συντέτακται παρ΄ αυτού επί της γης εάν εις παιδείαν εάν εις την γην αυτού εάν εις έλεος ευρήσει αυτόν 14 ενωτίζου ταύτα Ιωβ στήθι νουθετού δύναμιν κυρίου 15 οίδαμεν ότι ο θεός έθετο τα έργα αυτού φως ποιήσας εκ σκότους 16 επίσταται δε διάκρισιν νεφών εξαίσια δε πτώματα πονηρών 17 σου δε η στολή θερμή ησυχάζεται δε επί της γης από νότου 18 στερεώσεις μετ΄ αυτού εις παλαιώματα ισχυραί ως οράσις επιχύσεως 19 διατί δίδαξόν με τι ερούμεν αυτώ και παυσώμεθα πολλά λέγοντες 20 μη βίβλος η γραμματεύς μοι παρέστηκεν ίνα άνθρωπον εστηκώς κατασιωπήσω 21 πάσι δε ουχ ορατόν το φως τηλαυγές εστιν εν τοις παλαιώμασιν ώσπερ το παρ΄ αυτού επί νεφών 22 από βορρά νέφη χρυσαυγούντα επί τούτοις μεγάλη η δόξα και τιμή παρά παντοκράτορος 23 και ουχ ευρίσκομεν άλλον όμοιον τη ισχύϊ αυτού ο τα δίκαια κρίνων ουκ οίει εισακούειν αυτόν 24 διο φοβηθήσονται αυτόν οι άνθρωποι φοβηθήσονται δε αυτόν και οι σοφοί καρδία
Copyright information for ABPGRK