Job 37

CHAPTER 37

Elihu Relates the Sovereignty of The LORD

1και από ταύτης εταράχθη η καρδία μου και απερρύη εκ του τόπου αυτής 2άκουε ακοήν εν οργή θυμού κυρίου και μελέτη εκ στόματος αυτού εξελεύσεται 3υποκάτω παντός του ουρανού η αρχή αυτού και το φως αυτού επί πτερύγων της γης 4οπίσω αυτού βοήσεται φωνή βροντήσει εν φωνή ύβρεως αυτού και ουκ ανταλλάξει αυτούς ότι ακούσει φωνήν αυτού 5βροντήσει ο ισχυρός εν φωνή αυτού θαυμασία ώραν έθετο κτήνεσιν οίδασι δε κοίτης τάξιν επί τούτοις πάσιν ουκ εξίσταταί σου η διάνοια ουδέ διαλλάσσεταί σου η καρδία από σώματος εποίησε γαρ μεγάλα α ουκ ήδειμεν 6συντάσσων χιόνι γίνου επί γης και χειμών υετόν δυναστείας αυτού 7εν χειρί παντός ανθρώπου κατασφραγίζει ίνα γνώ πας άνθρωπος την εαυτού ασθένειαν 8εισήλθε δε θηρία υπό την σκέπην ησύχασαν δε επί κοίτης 9εκ ταμιείων επέρχονται οδύναι από δε ακρωτηρίων ψύχος 10και από πνοής ισχυρού δώσει πάγος οιακίζει δε το ύδωρ ως εάν βούληται 11και εκλεκτόν καταπλάσσει νεφέλη διασκορπιεί νέφος φως αυτού 12και αυτός κυκλώματα διαστρέψει εν θεεβουλαθώθ εις έργα αυτών πάντα όσα αν εντείληται αυτοίς 13ταύτα συντέτακται παρ΄ αυτού επί της γης εάν εις παιδείαν εάν εις την γην αυτού εάν εις έλεος ευρήσει αυτόν 14ενωτίζου ταύτα Ιωβ στήθι νουθετού δύναμιν κυρίου 15οίδαμεν ότι ο θεός έθετο τα έργα αυτού φως ποιήσας εκ σκότους 16επίσταται δε διάκρισιν νεφών εξαίσια δε πτώματα πονηρών 17σου δε η στολή θερμή ησυχάζεται δε επί της γης από νότου 18στερεώσεις μετ΄ αυτού εις παλαιώματα ισχυραί ως οράσις επιχύσεως 19διατί δίδαξόν με τι ερούμεν αυτώ και παυσώμεθα πολλά λέγοντες 20μη βίβλος η γραμματεύς μοι παρέστηκεν ίνα άνθρωπον εστηκώς κατασιωπήσω 21πάσι δε ουχ ορατόν το φως τηλαυγές εστιν εν τοις παλαιώμασιν ώσπερ το παρ΄ αυτού επί νεφών 22από βορρά νέφη χρυσαυγούντα επί τούτοις μεγάλη η δόξα και τιμή παρά παντοκράτορος 23και ουχ ευρίσκομεν άλλον όμοιον τη ισχύϊ αυτού ο τα δίκαια κρίνων ουκ οίει εισακούειν αυτόν 24διο φοβηθήσονται αυτόν οι άνθρωποι φοβηθήσονται δε αυτόν και οι σοφοί καρδία
Copyright information for ABPGRK