Job 39

CHAPTER 39

ει έγνως καιρόν τοκετού τραγελάφων πέτρας εφύλαξας δε ωδίνας ελάφων ηρίθμησας δε μήνας αυτών πλήρεις τοκετού ωδίνας δε αυτών έλυσας εξέθρεψας δε αυτών τα παιδία έξω φόβου ωδίνας δε αυτών εξαποστελείς απορρήξουσι τα τέκνα αυτών πληθυνθήσονται εν γεννήματι εξελεύσονται και ου μη ανακάμψουσιν αυτοίς τις δε εστίν ο αφείς όνον άγριον ελεύθερον δεσμούς δε αυτού τις έλυσεν εθέμην δε την δίαιταν αυτού έρημον και τα σκηνώματα αυτού αλμυρίδα καταγελών πολυοχλίας πόλεως μέμψιν δε φορολόγου ουκ ακούων κατασκέψεται όρη νομήν αυτού και οπίσω παντός χλωρού ζητεί βουλήσεται δε σοι μονόκερος δουλεύσαι η κοιμηθήναι επί φάτνης σου 10 δήσεις δε εν ιμάσι ζυγόν αυτού η ελκύσει σου αύλακας εν πεδίω 11 πέποιθας δε επ΄ αυτώ ότι πολλή ισχύς αυτού επαφήσεις δε αυτώ τα έργα σου 12 πιστεύσεις δε ότι αποδώσει σοι τον σπόρον εισοίσει δε σου τον άλωνα 13 πτέρυξ τερπομένων νεελάσσα εάν συλλάβη ασίδα και νέσσα 14 ότι αφήσει εις γην τα ωά αυτής και επί χουν θάλψει 15 και επελάθετο ότι πους σκορπιεί και θηρία αγρού καταπατήσει 16 απεσκλήρυνε τα τέκνα αυτής ώστε μη εαυτήν εις κενόν εκοπίασεν άνευ φόβου 17 ότι κατεσιώπησεν αυτή ο θεός σοφίαν και ουκ εμέρισεν αυτή εν τη συνέσει 18 κατά καιρόν εν ύψει υψώσει καταγελάσεται ίππου και του επιβάτου αυτού 19 η συ περιέθηκας ίππω δύναμιν ενέδυσας δε τραχήλω αυτού φόβον 20 περιέθηκας δε αυτώ πανοπλίαν δόξα δε στήθεων αυτού τόλμη 21 ανορύσσων εν πεδίω γαυριά εκπορεύεται δε εις πεδίον εν ισχύϊ 22 συναντών βέλη καταγελά και ου μη αποστραφή από σιδήρου 23 επ΄ αυτώ γαυριά τόξον και μάχαιρα 24 και οργή αφανιεί την γην ου μη πιστεύση έως αν σημάνη σάλπιγξ 25 σάλπιγγος δε σημαινούσης λέγει εύγε πόρρωθεν δε οσφραίνεται πολέμου συν άλματι και κραυγή 26 εκ δε της σης επιστήμης έστηκεν ιέραξ αναπετάσας τας πτέρυγας ακίνητος καθορών τα προς νότον 27 επί δε τω σω προστάγματι υψούται αετός γυψ δε επί νοσσιάς αυτού καθεσθείς αυλίζεται 28 επ΄ εξοχή πέτρας και αποκρύφω 29 εκείσε ων ζητεί τα σίτα πόρρωθεν οι οφθαλμοί αυτού σκοπεύουσι 30 νεοσσοί δε αυτού φύρονται εν αίματι ου δ΄ αν ώσι τεθνεώτες παραχρήμα ευρίσκονται
Copyright information for ABPGRK