Job 39

CHAPTER 39

1ει έγνως καιρόν τοκετού τραγελάφων πέτρας εφύλαξας δε ωδίνας ελάφων 2ηρίθμησας δε μήνας αυτών πλήρεις τοκετού ωδίνας δε αυτών έλυσας 3εξέθρεψας δε αυτών τα παιδία έξω φόβου ωδίνας δε αυτών εξαποστελείς 4απορρήξουσι τα τέκνα αυτών πληθυνθήσονται εν γεννήματι εξελεύσονται και ου μη ανακάμψουσιν αυτοίς 5τις δε εστίν ο αφείς όνον άγριον ελεύθερον δεσμούς δε αυτού τις έλυσεν 6εθέμην δε την δίαιταν αυτού έρημον και τα σκηνώματα αυτού αλμυρίδα 7καταγελών πολυοχλίας πόλεως μέμψιν δε φορολόγου ουκ ακούων 8κατασκέψεται όρη νομήν αυτού και οπίσω παντός χλωρού ζητεί 9βουλήσεται δε σοι μονόκερος δουλεύσαι η κοιμηθήναι επί φάτνης σου 10δήσεις δε εν ιμάσι ζυγόν αυτού η ελκύσει σου αύλακας εν πεδίω 11πέποιθας δε επ΄ αυτώ ότι πολλή ισχύς αυτού επαφήσεις δε αυτώ τα έργα σου 12πιστεύσεις δε ότι αποδώσει σοι τον σπόρον εισοίσει δε σου τον άλωνα 13πτέρυξ τερπομένων νεελάσσα εάν συλλάβη ασίδα και νέσσα 14ότι αφήσει εις γην τα ωά αυτής και επί χουν θάλψει 15και επελάθετο ότι πους σκορπιεί και θηρία αγρού καταπατήσει 16απεσκλήρυνε τα τέκνα αυτής ώστε μη εαυτήν εις κενόν εκοπίασεν άνευ φόβου 17ότι κατεσιώπησεν αυτή ο θεός σοφίαν και ουκ εμέρισεν αυτή εν τη συνέσει 18κατά καιρόν εν ύψει υψώσει καταγελάσεται ίππου και του επιβάτου αυτού 19η συ περιέθηκας ίππω δύναμιν ενέδυσας δε τραχήλω αυτού φόβον 20περιέθηκας δε αυτώ πανοπλίαν δόξα δε στήθεων αυτού τόλμη 21ανορύσσων εν πεδίω γαυριά εκπορεύεται δε εις πεδίον εν ισχύϊ 22συναντών βέλη καταγελά και ου μη αποστραφή από σιδήρου 23επ΄ αυτώ γαυριά τόξον και μάχαιρα 24και οργή αφανιεί την γην ου μη πιστεύση έως αν σημάνη σάλπιγξ 25σάλπιγγος δε σημαινούσης λέγει εύγε πόρρωθεν δε οσφραίνεται πολέμου συν άλματι και κραυγή 26εκ δε της σης επιστήμης έστηκεν ιέραξ αναπετάσας τας πτέρυγας ακίνητος καθορών τα προς νότον 27επί δε τω σω προστάγματι υψούται αετός γυψ δε επί νοσσιάς αυτού καθεσθείς αυλίζεται 28επ΄ εξοχή πέτρας και αποκρύφω 29εκείσε ων ζητεί τα σίτα πόρρωθεν οι οφθαλμοί αυτού σκοπεύουσι 30νεοσσοί δε αυτού φύρονται εν αίματι ου δ΄ αν ώσι τεθνεώτες παραχρήμα ευρίσκονται
Copyright information for ABPGRK