Job 40

CHAPTER 40

1και απεκρίθη κύριος ο θεός τω Ιωβ και είπε 2μη κρίσιν μετά ικανού κρίνεις ελέγχων θεόν αποκριθήσεται αυτώ

Job Responds to The LORD

3υπολαβών δε Ιωβ λέγει τω κυρίω 4τι έτι εγώ κρίνομαι νουθετούμενος και ελέγχων κύριον ακούων τοιαύτα ουθέν ων εγώ δε τίνα απόκρισιν δω προς ταύτα χείρα θήσω επί στόματι μου 5άπαξ λελάληκα επι δε τω δευτέρω ου προσθήσω 6έτι δε υπολαβών ο κύριος είπε τω Ιωβ εκ του νέφους 7μη αλλά ζώσαι ώσπερ ανήρ την οσφύν σου ερωτήσω δε σε συ δε μοι αποκρίθητι 8η αποποίη μου το κρίμα οίει δε με άλλως σοι κεχρηματικέναι η ίνα αναφανής δίκαιος 9η βραχίων σοι εστι κατά του κυρίου η φωνή κατ΄ αυτόν βροντάς 10ανάλαβε δε ύψος και δύναμιν δόξαν δε και τιμήν αμφίασαι 11απόστειλον δε αγγέλους οργή πάντα δε υβριστήν ταπείνωσον 12υπερήφανον δε σβέσον σήψον δε ασεβείς παραχρήμα 13κρύψον δε εις γην ομοθυμαδόν τα δε πρόσωπα αυτών ατιμίας έμπλησον 14και γε εγώ ομολογήσω άρα ότι δύναται η δεξιά σου σώσαι

The Beast

15αλλά δη ιδού θηρία παρά σοι χόρτον ίσα βουσίν εσθίει 16ιδού δη η ισχύς αυτού επ΄ οσφύϊ η δε δύναμις αυτού επ΄ ομφαλού γαστρός 17έστησεν ουράν ως κυπάρισσον τα δε νεύρα αυτού συμπέπλεκται 18αι πλευραί αυτού πλευραί χάλκειαι η δε ράχις αυτού σίδηρος χυτός 19τουτ΄ έστιν αρχή πλάσματος κυρίου πεποιημένον εγκαταπαίζεσθαι υπό των αγγέλων αυτού 20επελθών δε επ΄ όρος ακρότομον εποίησε χαρμονήν τετράποσιν εν τω ταρτάρω 21υπό παντοδαπά δένδρα κοιμάται παρά πάπυρον και κάλαμον και βούτομον 22σκιάζονται δε αυτώ δένδρα συν οροδάμνοις και κλώνες άγνου 23εάν γένηται πλημμύρα ου μη αισθηθή πέποιθεν ότι προσκρούσει ο Ιορδάνης εις το στόμα αυτού 24εν τω οφθαλμώ αυτού δέξεται αυτόν ενσκολιευόμενος τρήσει ρίνα
Copyright information for ABPGRK