Job 42

CHAPTER 42

Job's defense

1υπολαβών δε Ιωβ τω κυρίω λέγει 2οίδα ότι πάντα δύνασαι αδυνατεί δε σοι ουδέν 3τις γαρ εστιν ο κρύπτων σε βουλήν φειδόμενος δε ρημάτων και σε οίεται κρύπτειν τις δε αναγγελεί μοι α ουκ ήδειν μεγάλα και θαυμαστά α ουκ επιστάμην 4άκουσον δε μου κύριε ίνα καγώ λαλήσω ερωτήσω δε σε συ δε με δίδαξον 5ακοήν μεν ωτός ήκουόν σου το πρότερον νυνί δε ο οφθαλμός μου εώρακέ σε 6διό εφαύλισα εμαυτόν και ετάκην ήγημαι δε εμαυτόν γην και σποδόν

Job Acquitted

7εγένετο δε μετά το λαλήσαι τον κύριον πάντα τα ρήματα ταύτα τω Ιωβ είπεν ο κύριος Ελιφάζ τω Θαιμανίτη ήμαρτες συ και οι δύο φίλοι σου ου γαρ ελαλήσατε ενώπιόν μου αληθές ουδέν ώσπερ ο θεράπων μου Ιωβ 8νυν δε λάβετε επτά μόσχους και επτά κριούς και πορεύθητε προς τον θεράποντά μου Ιωβ και ποιήσει κάρπωσιν περί υμών ότι ει μη πρόσωπον αυτού λήψομαι ει μη γαρ δι΄ αυτόν απώλεσα αν υμάς ου γαρ ελαλήσατε αληθές κατά του θεράποντός μου Ιωβ 9επορεύθη δε Ελιφάζ ο Θαιμανίτης και Βαλδάδ ο Σαυχίτης και Σωφάρ ο Μιναίος και εποίησαν καθώς συνέταξεν αυτοίς ο κύριος και έλυσε την αμαρτίαν αυτοις διά Ιωβ

The LORD Gives Job Double

10ο δε κύριος ηύξησε τον Ιωβ ευξαμένου δε αυτού και περί των φίλων αυτού αφήκεν αυτοίς την αμαρτίαν έδωκε δε ο κύριος διπλά όσα ην εμπροσθεν Ιωβ εις διπλασιασμόν 11ήκουσαν δε πάντες οι αδελφοί αυτού και αι αδελφαί αυτού πάντα τα συμβεβήκοτα αυτώ και ήλθον προς αυτόν και πάντες όσοι ήδεισαν αυτόν εκ πρώτου φαγόντες δε και πιόντες παρ΄ αυτώ παρεκάλεσαν αυτόν και εθαύμασαν επί πάσιν οις επήγαγεν επ΄ αυτώ ο κύριος έδωκε δε αυτώ έκαστος αμνάδα μίαν και τετράδραχμον χρυσούν άσημον 12ο δε κύριος ευλόγησε τα έσχατα Ιωβ η τα έμπροσθεν ην δε τα κτήνη αυτού πρόβατα μύρια τετρακισχίλια κάμηλοι εξακισχίλιαι ζεύγη βοών χίλια όνοι θήλειαι νομάδες χίλιαι 13γεννώνται δε αυτώ υιοί επτά και θυγατέρες τρεις 14και εκάλεσε την μεν πρώτην ημέραν την δε δευτέραν Κασίαν την δε τρίτην Αμαλθαίας κέρας 15και ουχ ευρέθησαν κατά τας θυγατέρας Ιωβ βελτίους αυτών εν τη υπ΄ ουρανόν έδωκε δε αυταίς ο πατήρ κληρονομίαν εν τοις αδελφοίς 16έζησε δε Ιωβ μετά την πληγήν έτη εκατόν τεσσαράκοντα και είδεν Ιωβ τους υιούς αυτού και τους υιούς των υιών αυτού τετάρτην γενεάν 17και ετελεύτησεν Ιωβ πρεσβύτερος και πλήρης ημερών
Copyright information for ABPGRK