Job 8

CHAPTER 8

Baldad Implies Job has Sinned

υπολαβών δε Βαλδάδ ο Σαυχίτης λέγει μέχρι τίνος λαλήσεις ταύτα πνεύμα πολύρημον του στόματός σου μη ο κύριος αδικήσει κρίνων η ο τα πάντα ποιήσας ταράξει το δίκαιον ει οι υιοί σου ήμαρτον εναντίον αυτού απέστειλεν εν χειρί ανομίας αυτών συ δε όρθριζε προς κύριον παντοκράτορα δεόμενος ει καθαρός ει και αληθινός δεήσεως επακούσεταί σου αποκαταστήσει δε σοι δίαιταν δικαιοσύνης έσται ουν τα μεν πρώτά σου ολίγα τα δε έσχατά σου αμύθητα επερώτησον γαρ γενεάν πρώτην εξιχνίασον δε κατά γένος πατέρων χθιζοί γαρ εσμεν και ουκ οίδαμεν σκιά γαρ ημών εστιν ο βίος επί της γης 10 η ουχ ούτοί σε διδάξουσι και αναγγελούσι και εκ καρδίας εξάξουσι ρήματα 11 μη θάλλει πάπυρος άνευ ύδατος η υψωθήσεται βούτομον άνευ πότου 12 έτι ον επί ρίζης και ου μη θερισθή προ του πιείν πάσα βοτάνη ουχί ξηρανθήσεται 13 ούτως τοίνυν έσται τα έσχατα πάντων των επιλανθανομένων του κυρίου ελπίς γαρ ασεβούς απολείται 14 αοίκητος γαρ αυτού έσται ο οίκος ως αράχνη δε αυτού αποβήσεται η σκηνή 15 εάν υπερείση την οικίαν αυτού ου μη στη περιδραξαμένου δε αυτού ου μη υπομείνη 16 υγρός γαρ εστιν υπό ηλίου και εκ σαπρίας αυτού ο ράδαμνος αυτού εξελεύσεται 17 επί συναγωγήν λίθων κοιμάται εν δε μέσω χαλίκων ζήσεται 18 εάν δε καταπίη ο τόπος ψεύσεται αυτόν ουχ εώρακας τοιαύτα 19 ότι καταστροφή ασεβούς τοιαύτη εκ δε γης άλλον αναβλαστήσει 20 ο γαρ κύριος ου μη αποποιήσηται τον άκακον παν δε δώρον ασεβούς ου δέξεται 21 αληθινών δε στόμα εμπλήσει γέλωτος τα δε χείλη αυτών εξομολογήσεως 22 οι δε εχθροί αυτών ενδύσονται αισχύνην δίαιτα δε ασεβούς ουκ έσται
Copyright information for ABPGRK