John 17

CHAPTER 17

Jesus' Prayer

ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε πάτερ ελήλυθεν η ώρα δόξασόν σου τον υιόν ίνα και ο υιός σου δοξάση σε καθώς έδωκας αυτώ εξουσίαν πάσης σαρκός ίνα παν ο δέδωκας αυτώ δώσει αυτοίς ζωήν αιώνιον αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν εγώ σε εδόξασα επί της γης το έργον ετελείωσα ο δέδωκάς μοι ίνα ποιήσω και νυν δόξασόν με συ πάτερ παρά σεαυτώ τη δόξη η είχον προ του τον κόσμον είναι παρά σοι εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις ους δέδωκάς μοι εκ του κόσμου σοι ήσαν και εμοί αυτούς δέδωκας και τον λόγον σου τετηρήκασι νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δέδωκάς μοι παρά σου εστιν ότι τα ρήματα α δέδωκάς μοι δέδωκα αυτοίς και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι συ με απέστειλας εγώ περί αυτών ερωτώ ου περί του κόσμου ερωτώ αλλά περί ων δέδωκάς μοι ότι σοι εισι 10 και τα εμά πάντα σα εστι και τα σα εμά και δεδόξασμαι εν αυτοίς 11 και ουκέτι ειμί εν τω κόσμω και ούτοι εν τω κόσμω εισί και εγώ προς σε έρχομαι πάτερ άγιε τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς 12 ότε ήμην μετ΄ αυτών εν τω κόσμω εγώ ετήρουν αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απώλετο ει μη ο υιός της απωλείας ίνα η γραφή πληρωθή 13 νυν δε προς σε έρχομαι και ταύτα λαλώ εν τω κόσμω ίνα έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτοίς 14 εγώ δέδωκα αυτοίς τον λόγον σου και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς ότι ουκ εισίν εκ του κόσμου καθώς εγώ ουκ ειμί εκ του κόσμου 15 ουκ ερωτώ ίνα άρης αυτούς εκ του κόσμου αλλ΄ ίνα τηρήσης αυτούς εκ του πονηρού 16 εκ του κόσμου ουκ εισί καθώς εγώ εκ του κόσμου ουκ ειμί 17 αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου ο λόγος ο σος αλήθειά εστι 18 καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον 19 και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν ίνα και αυτοί ώσιν ηγιασμένοι εν αληθεία 20 ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον αλλά και περί των πιστευσόντων διά του λόγου αυτών εις εμέ 21 ίνα πάντες εν ώσι καθώς συ πάτερ εν εμοί καγώ εν σοι ίνα και αυτοί εν ημίν εν ώσιν ίνα ο κόσμος πιστεύση ότι συ με απέστειλας 22 και εγώ την δόξαν ην δέδωκάς μοι δέδωκα αυτοίς ίνα ώσιν εν καθώς ημείς εν εσμεν 23 εγώ εν αυτοίς και συ εν εμοί ίνα ώσι τετελειωμένοι εις εν και ίνα γινώσκη ο κόσμος ότι συ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας 24 πάτερ ους δέδωκάς μοι θέλω ίνα όπου ειμί εγώ κακείνοι ώσι μετ΄ εμού ίνα θεωρώσι την δόξαν την εμήν ην έδωκάς μοι ότι ηγάπησάς με προ καταβολής κόσμου 25 πάτερ δίκαιε και ο κόσμος σε ουκ έγνω εγώ δε σε έγνων και ούτοι έγνωσαν ότι συ με απέστειλας 26 και εγνώρισα αυτοίς το όνομά σου και γνωρίσω ίνα η αγάπη ην ηγάπησάς με εν αυτοίς η καγώ εν αυτοίς
Copyright information for ABPGRK