John 2

CHAPTER 2

The Wedding at Cana

1και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ην η μήτηρ του Ιησού εκεί 2εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον 3και υστερήσαντος οίνου λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν οίνον ουκ έχουσι 4λέγει αυτή ο Ιησούς τι εμοί και σοι γύναι ούπω ήκει η ώρα μου 5λέγει η μήτηρ αυτού τοις διακόνοις ο τι αν λέγη υμίν ποιήσατε 6ήσαν δε εκεί υδρίαι λίθιναι εξ κείμεναι κατά τον καθαρισμόν των Ιουδαίων χωρούσαι ανά μετρητάς δύο η τρείς 7λέγει αυτοίς ο Ιησούς γεμίσατε τας υδρίας ύδατος και εγέμισαν αυτάς έως άνω 8και λέγει αυτοίς αντλήσατε νυν και φέρετε τω αρχιτρικλίνω και ήνεγκαν 9ως δε εγεύσατο ο αρχιτρίκλινος το ύδωρ οίνον γεγενημένον και ουκ ήδει πόθεν εστίν οι δε διάκονοι ήδεισαν οι ηντληκότες το ύδωρ φωνεί τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος 10και λέγει αυτώ πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν οίνον τίθησι και όταν μεθυσθώσι τότε τον ελάσσω συ τετήρηκας τον καλόν οίνον έως άρτι 11ταύτην εποίησεν την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού 12μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθηταί αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας

Jesus Cleanses the Temple

13και εγγύς ην το πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς 14και εύρεν εν τω ιερώ τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους κερματιστάς καθημένους 15και ποιήσας φραγέλλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού τα τε πρόβατα και τους βόας και των κολλυβιστών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέστρεψε 16και τοις τας περιστεράς πωλούσιν είπεν άρατε ταύτα εντεύθεν μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου 17εμνήσθησαν δε οι μαθηταί αυτού ότι γεγραμμένον εστίν ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με 18απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπον αυτώ τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα ποιείς 19απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοίς λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν 20είπον ουν οι Ιουδαίοι τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος και συ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν 21εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού 22ότε ούν ηγέρθη εκ των νεκρών εμνήσθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγεν αυτοίς και επίστευσαν τη γραφή και τω λόγω ω είπεν ο Ιησούς

Many Believe in Jesus

23ως δε ην εν Ιεροσολύμοις εν τω πάσχα εν τη εορτή πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού θεωρούντες αυτού τα σημεία α εποίει 24αυτός δε ο Ιησούς ουκ επίστευεν εαυτόν αυτοίς διά το αυτόν γινώσκειν πάντας 25και ότι ου χρείαν είχεν ίνα τις μαρτυρήση περί του ανθρώπου αυτός γαρ εγίνωσκε τι ην εν τω ανθρώπω
Copyright information for ABPGRK