John 2

CHAPTER 2

The Wedding at Cana

και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ην η μήτηρ του Ιησού εκεί εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον και υστερήσαντος οίνου λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν οίνον ουκ έχουσι λέγει αυτή ο Ιησούς τι εμοί και σοι γύναι ούπω ήκει η ώρα μου λέγει η μήτηρ αυτού τοις διακόνοις ο τι αν λέγη υμίν ποιήσατε ήσαν δε εκεί υδρίαι λίθιναι εξ κείμεναι κατά τον καθαρισμόν των Ιουδαίων χωρούσαι ανά μετρητάς δύο η τρείς λέγει αυτοίς ο Ιησούς γεμίσατε τας υδρίας ύδατος και εγέμισαν αυτάς έως άνω και λέγει αυτοίς αντλήσατε νυν και φέρετε τω αρχιτρικλίνω και ήνεγκαν ως δε εγεύσατο ο αρχιτρίκλινος το ύδωρ οίνον γεγενημένον και ουκ ήδει πόθεν εστίν οι δε διάκονοι ήδεισαν οι ηντληκότες το ύδωρ φωνεί τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος 10 και λέγει αυτώ πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν οίνον τίθησι και όταν μεθυσθώσι τότε τον ελάσσω συ τετήρηκας τον καλόν οίνον έως άρτι 11 ταύτην εποίησεν την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού 12 μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθηταί αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας

Jesus Cleanses the Temple

13 και εγγύς ην το πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς 14 και εύρεν εν τω ιερώ τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους κερματιστάς καθημένους 15 και ποιήσας φραγέλλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού τα τε πρόβατα και τους βόας και των κολλυβιστών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέστρεψε 16 και τοις τας περιστεράς πωλούσιν είπεν άρατε ταύτα εντεύθεν μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου 17 εμνήσθησαν δε οι μαθηταί αυτού ότι γεγραμμένον εστίν ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με 18 απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπον αυτώ τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα ποιείς 19 απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοίς λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν 20 είπον ουν οι Ιουδαίοι τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος και συ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν 21 εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού 22 ότε ούν ηγέρθη εκ των νεκρών εμνήσθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγεν αυτοίς και επίστευσαν τη γραφή και τω λόγω ω είπεν ο Ιησούς

Many Believe in Jesus

23 ως δε ην εν Ιεροσολύμοις εν τω πάσχα εν τη εορτή πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού θεωρούντες αυτού τα σημεία α εποίει 24 αυτός δε ο Ιησούς ουκ επίστευεν εαυτόν αυτοίς διά το αυτόν γινώσκειν πάντας 25 και ότι ου χρείαν είχεν ίνα τις μαρτυρήση περί του ανθρώπου αυτός γαρ εγίνωσκε τι ην εν τω ανθρώπω
Copyright information for ABPGRK