John 20

CHAPTER 20

The Resurrection

1τη δε μιά των σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωϊ σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου 2τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν ον εφίλει ο Ιησούς και λέγει αυτοίς ήραν τον κύριον εκ του μνημείου και ουκ οίδαμεν που έθηκαν αυτόν 3εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον 4έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον 5και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ου μέντοι εισήλθεν 6έρχεται ούν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτώ και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα 7και το σουδάριον ο ην επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενον αλλά χωρίς εντετυλιγμένον εις ένα τόπον 8τότε ούν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθών πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσεν 9ουδέπω γαρ ήδεισαν την γραφήν ότι δει αυτόν εκ νεκρών αναστήναι 10απήλθον ούν πάλιν προς εαυτούς οι μαθηταί

Jesus Appears unto Mary Magdalene

11Μαρία δε ειστήκει προς το μνημείον κλαίουσα έξω ως ούν έκλαιε παρέκυψεν εις το μνημείον 12και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκοίς καθεζομένους ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τοις ποσίν όπου έκειτο το σώμα του Ιησού 13και λέγουσιν αυτή εκείνοι γύναι τι κλαίεις λέγει αυτοίς ότι ήραν τον κύριόν μου και ουκ οίδα που έθηκαν αυτόν 14και ταύτα ειπούσα εστράφη εις τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και ουκ ήδει ότι ο Ιησούς εστι 15λέγει αυτή ο Ιησούς γύναι τι κλαίεις τίνα ζητείς εκείνη δοκούσα ότι ο κηπουρός εστι λέγει αυτώ κύριε ει συ εβάστασας αυτόν ειπέ μοι που έθηκας αυτόν καγώ αυτόν αρώ 16λέγει αυτή ο Ιησούς Μαρία στραφείσα εκείνη λέγει αυτώ ραββουνί ο λέγεται διδάσκαλε 17λέγει αυτή ο Ιησούς μη μου άπτου ούπω γαρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτοίς αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα υμών και θεόν μου και θεόν υμών 18έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγγέλλουσα τοις μαθηταίς ότι εώρακε τον κύριον και ταύτα είπεν αυτή

Jesus Appears to the Disciples

19ούσης ούν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μιά των σαββάτων και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον και λέγει αυτοίς ειρήνη υμίν 20και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού εχάρησαν ούν οι μαθηταί ιδόντες τον κύριον 21είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν ειρήνη υμίν καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ καγώ πέμπω υμάς

The Disciples Receive Holy Spirit

22και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς λάβετε πνεύμα άγιον 23αν τινων αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς αν τινων κρατήτε κεκράτηνται

The Unbelief of Thomas

24Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος Δίδυμος ουκ ην μετ΄ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς 25έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι μαθηταί εωράκαμεν τον κύριον ο δε είπεν αυτοίς εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων και βάλω την χείρά μου εις την πλευράν αυτού ου μη πιστεύσω 26και μεθ΄ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ΄ αυτών έρχεται ο Ιησούς των θυρών κεκλεισμένων και έστη εις το μέσον και είπεν ειρήνη υμίν 27είτα λέγει τω Θωμά φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείράς μου και φέρε την χείρά σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός 28και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτώ ο κύριός μου και ο θεός μου 29λέγει αυτώ ο Ιησούς ότι εώρακάς με πεπίστευκας μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες 30πολλά μεν ούν και αλλά σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού α ουκ έστι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω 31ταύτα δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι ο Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός του θεού και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού
Copyright information for ABPGRK