John 20

CHAPTER 20

The Resurrection

τη δε μιά των σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωϊ σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν ον εφίλει ο Ιησούς και λέγει αυτοίς ήραν τον κύριον εκ του μνημείου και ουκ οίδαμεν που έθηκαν αυτόν εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ου μέντοι εισήλθεν έρχεται ούν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτώ και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο ην επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενον αλλά χωρίς εντετυλιγμένον εις ένα τόπον τότε ούν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθών πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσεν ουδέπω γαρ ήδεισαν την γραφήν ότι δει αυτόν εκ νεκρών αναστήναι 10 απήλθον ούν πάλιν προς εαυτούς οι μαθηταί

Jesus Appears unto Mary Magdalene

11 Μαρία δε ειστήκει προς το μνημείον κλαίουσα έξω ως ούν έκλαιε παρέκυψεν εις το μνημείον 12 και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκοίς καθεζομένους ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τοις ποσίν όπου έκειτο το σώμα του Ιησού 13 και λέγουσιν αυτή εκείνοι γύναι τι κλαίεις λέγει αυτοίς ότι ήραν τον κύριόν μου και ουκ οίδα που έθηκαν αυτόν 14 και ταύτα ειπούσα εστράφη εις τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και ουκ ήδει ότι ο Ιησούς εστι 15 λέγει αυτή ο Ιησούς γύναι τι κλαίεις τίνα ζητείς εκείνη δοκούσα ότι ο κηπουρός εστι λέγει αυτώ κύριε ει συ εβάστασας αυτόν ειπέ μοι που έθηκας αυτόν καγώ αυτόν αρώ 16 λέγει αυτή ο Ιησούς Μαρία στραφείσα εκείνη λέγει αυτώ ραββουνί ο λέγεται διδάσκαλε 17 λέγει αυτή ο Ιησούς μη μου άπτου ούπω γαρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτοίς αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα υμών και θεόν μου και θεόν υμών 18 έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγγέλλουσα τοις μαθηταίς ότι εώρακε τον κύριον και ταύτα είπεν αυτή

Jesus Appears to the Disciples

19 ούσης ούν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μιά των σαββάτων και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον και λέγει αυτοίς ειρήνη υμίν 20 και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού εχάρησαν ούν οι μαθηταί ιδόντες τον κύριον 21 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν ειρήνη υμίν καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ καγώ πέμπω υμάς

The Disciples Receive Holy Spirit

22 και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς λάβετε πνεύμα άγιον 23 αν τινων αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς αν τινων κρατήτε κεκράτηνται

The Unbelief of Thomas

24 Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος Δίδυμος ουκ ην μετ΄ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς 25 έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι μαθηταί εωράκαμεν τον κύριον ο δε είπεν αυτοίς εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων και βάλω την χείρά μου εις την πλευράν αυτού ου μη πιστεύσω 26 και μεθ΄ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ΄ αυτών έρχεται ο Ιησούς των θυρών κεκλεισμένων και έστη εις το μέσον και είπεν ειρήνη υμίν 27 είτα λέγει τω Θωμά φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείράς μου και φέρε την χείρά σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός 28 και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτώ ο κύριός μου και ο θεός μου 29 λέγει αυτώ ο Ιησούς ότι εώρακάς με πεπίστευκας μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες 30 πολλά μεν ούν και αλλά σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού α ουκ έστι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω 31 ταύτα δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι ο Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός του θεού και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού
Copyright information for ABPGRK