John 21

CHAPTER 21

Jesus Appears at the Sea of Tiberias

μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς τοις μαθηταίς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσε δε ούτως ήσαν όμου Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο λέγει αυτοίς Σίμων Πέτρος υπάγω αλιεύειν λέγουσιν αυτώ ερχόμεθα και ημείς συν σοι εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυκτί επίασαν ουδέν πρωϊας δε ήδη γενομένης έστη ο Ιησούς εις τον αιγιαλόν ου μέντοι ήδεισαν οι μαθηταί ότι Ιησούς εστι λέγει ουν αυτοίς ο Ιησούς παιδία μη τι προσφάγιον έχετε απεκρίθησαν αυτώ ου ο δε είπεν αυτοίς βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρήσετε έβαλον ούν και ουκέτι αυτό ελκύσαι ίσχυσαν από του πλήθους των ιχθύων λέγει ούν ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς τω Πέτρω ο κύριός εστι Σίμων ουν Πέτρος ακούσας ότι ο κύριός εστι τον επενδύτην διεζώσατο ην γαρ γυμνός και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν οι δε άλλοι μαθηταί τω πλοιαρίω ήλθον ου γαρ ήσαν μακράν από της γης αλλ΄ ως από πηχών διακοσίων σύροντες το δίκτυον των ιχθύων ως ουν απέβησαν εις την γην βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον 10 λέγει αυτοίς ο Ιησούς ενέγκατε από των οψαρίων ων επιάσατε νυν 11 ανέβη Σίμων Πέτρος και είλκυσεν το δίκτυον επί της γης μεστόν ιχθύων μεγάλων εκατόν πεντηκοντατριών και τοσούτων όντων ουκ εσχίσθη το δίκτυον 12 λέγει αυτοίς ο Ιησούς δεύτε αριστήσατε ουδείς δε ετόλμα των μαθητών εξετάσαι αυτόν συ τις ει ειδότες ότι ο κύριός εστιν 13 έρχεται ουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτοίς και το οψάριον ομοίως 14 τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς τοις μαθηταίς αυτού εγερθείς εκ νεκρών 15 ότε ούν ηρίστησαν λέγει τω Σίμωνι Πέτρω ο Ιησούς Σίμων Ιωνά αγαπάς με πλείον τούτων λέγει αυτώ ναι κύριε συ οίδας ότι φιλώ σε λέγει αυτώ βόσκε τα αρνία μου 16 λέγει αυτώ πάλιν δεύτερον Σίμων Ιωνά αγαπάς με λέγει αυτώ ναι κύριε συ οίδας ότι φιλώ σε λέγει αυτώ ποίμαινε τα πρόβατά μου 17 λέγει αυτώ το τρίτον Σίμων Ιωνά φιλείς με ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτώ το τρίτον φιλείς με και είπεν αυτώ κύριε συ πάντα οίδας συ γινώσκεις ότι φιλώ σε λέγει αυτώ ο Ιησούς βόσκε τα πρόβατά μου 18 αμήν αμήν λέγω σοι ότε ης νεώτερος εζώννυες σεαυτόν και περιεπάτεις όπου ήθελες όταν δε γηράσης εκτενείς τας χείράς σου και άλλος σε ζώσει και οίσει όπου ου θέλεις 19 τούτο δε είπεν σημαίνων ποίω θανάτω δοξάσει τον θεόν και τούτο ειπών λέγει αυτώ ακολούθει μοι 20 επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα ος και ανέπεσεν εν τω δείπνω επί το στήθος αυτού και είπε κύριε τις εστιν ο παραδιδούς σε 21 τούτον ιδών ο Πέτρος λέγει τω Ιησού κύριε ούτος δε τι 22 λέγει αυτώ ο Ιησούς εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι τι προς σε συ ακολούθει μοι 23 εξήλθεν ούν ο λόγος ούτος εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνήσκει και ουκ είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι ουκ αποθνήσκει αλλ΄ εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι τι προς σε 24 ούτός εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψας ταύτα και οίδαμεν ότι αληθής εστιν η μαρτυρία αυτου 25 έστι δε και άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς άτινα εάν γράφηται καθ΄ εν ουδέ αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία αμην
Copyright information for ABPGRK