John 3

CHAPTER 3

Nicodemus and the New Birth

ην δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων Νικόδημος όνομα αυτώ άρχων των Ιουδαίων ούτος ήλθεν προς τον Ιησούν νυκτός και είπεν αυτώ ραββί οίδαμεν ότι από θεού ελήλυθας διδάσκαλος ουδείς γαρ ταύτα τα σημεία δύναται ποιείν α συ ποιείς εάν μη η ο θεός μετ΄ αυτού απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτώ αμήν αμήν λέγω σοι εάν μη τις γεννηθή άνωθεν ου δύναται ιδείν την βασιλείαν του θεού λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος πως δύναται άνθρωπος γεννηθήναι γέρων ων μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθείν και γεννηθήναι απεκρίθη ο Ιησούς αμήν αμήν λέγω σοι εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και πνεύματος ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του θεού το γεγεννημένον εκ της σαρκός σαρξ εστι και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμά εστι μη θαυμάσης ότι είπόν σοι δει υμάς γεννηθήναι άνωθεν το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις αλλ΄ ουκ οίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος απεκρίθη Νικόδημος και είπεν αυτώ πως δύναται ταύτα γενέσθαι 10 απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ συ ει ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις 11 αμήν αμήν λέγω σοι ότι ο οίδαμεν λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν και την μαρτυρίαν ημών ου λαμβάνετε 12 ει τα επίγεια είπον υμίν και ου πιστεύετε πως εάν είπω υμίν τα επουράνια πιστεύσετε 13 και ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ει μη ο εκ του ουρανού καταβάς ο υιός του ανθρώπου ο ων εν τω ουρανώ 14 και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω ούτως υψωθήναι δει τον υιόν του ανθρώπου 15 ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται αλλ΄ έχη ζωήν αιώνιον

God Loves the World

16 ούτω γαρ ηγάπησεν ο θεός τον κόσμον ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται αλλ΄ έχη ζωήν αιώνιον 17 ου γαρ απέστειλεν ο θεός τον υιόν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνη τον κόσμον αλλ΄ ίνα σωθή ο κόσμος δι΄ αυτού 18 ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς υιού του θεού 19 αύτη δε εστιν η κρίσις ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος η το φως ην γαρ πονηρά αυτών τα έργα 20 πας γαρ ο φαύλα πράσσων μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ίνα μη ελεγχθή τα έργα αυτού 21 ο δε ποιών την αλήθειαν έρχεται προς το φως ίνα φανερωθή αυτού τα έργα ότι εν θεώ εστιν ειργασμένα 22 μετά ταύτα ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις την Ιουδαίαν γην και εκεί διέτριβε μετ΄ αυτών και εβάπτιζεν 23 ην δε και Ιωάννης βαπτίζων εν Αινών εγγύς του Σαλήμ ότι ύδατα πολλά ην εκεί και παρεγίνοντο και εβαπτίζοντο 24 ούπω γαρ ην βεβλημένος εις την φυλακήν ο Ιωάννης

Disciples of John the Baptist Question Jesus

25 εγένετο ουν ζήτησις εκ των μαθητών Ιωάννου μετά Ιουδαίων περί καθαρισμού 26 και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον αυτώ ραββί ος ην μετά σου πέραν του Ιορδάνου ω συ μεμαρτύρηκας ίδε ούτος βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν 27 απεκρίθη Ιωάννης και είπεν ου δύναται άνθρωπος λαμβάνειν ουδέν εαν μη η δεδομένον αυτώ εκ του ουρανού 28 αυτοί υμείς μοι μαρτυρείτε ότι είπον ουκ ειμί εγώ ο Χριστός αλλ΄ ότι απεσταλμένος ειμί έμπροσθεν εκείνου 29 ο έχων την νύμφην νυμφίος εστίν ο δε φίλος του νυμφίου ο εστηκώς και ακούων αυτού χαρά χαίρει διά την φωνήν του νυμφίου αύτη ούν η χαρά η εμή πεπλήρωται 30 εκείνον δει αυξάνειν εμέ δε ελαττούσθαι 31 ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εστίν ο ων εκ της γης εκ της γης εστι και εκ της γης λαλεί ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστί 32 και ο εώρακε και ήκουσε τούτο μαρτυρεί και την μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει 33 ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο θεός αληθής εστιν 34 ον γαρ απέστειλεν ο θεός τα ρήματα του θεού λαλεί ου γαρ εκ μέτρου δίδωσιν ο θεός το πνεύμα 35 ο πατήρ αγαπά τον υιόν και πάντα δέδωκεν εν τη χειρί αυτού 36 ο πιστεύων εις τον υιόν έχει ζωήν αιώνιον ο δε απειθών τω υιώ ουκ όψεται την ζωήν αλλ΄ η οργή του θεού μένει επ΄ αυτόν
Copyright information for ABPGRK