John 9

CHAPTER 9

Jesus Heals the Blind Man

1και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής 2και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες ραββί τις ήμαρτεν ούτος η οι γονείς αυτού ίνα τυφλός γεννηθή 3απεκρίθη ο Ιησούς ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε ο γονείς αυτού αλλ΄ ίνα φανερωθή τα έργα του θεού εν αυτώ 4εμέ δει εργάζεσθαι τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν έρχεται νυξ ότε ουδείς δύναται εργάζεσθαι 5όταν εν τω κόσμω ω φως ειμι το κόσμου 6ταύτα ειπών έπτυσε χαμαί και εποίησε πηλόν εκ του πτύσματος και επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού 7και είπεν αυτώ ύπαγε νίψαι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ ο ερμηνεύεται απεσταλμένος απήλθεν ούν και ενίψατο και ήλθεν βλέπων 8οι ουν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρότερον ότι τυφλός ην έλεγον ουχ ούτός εστιν ο καθήμενος και προσαιτών 9άλλοι έλεγον ότι ούτός εστιν άλλοι δε ότι όμοιος αυτώ εστιν εκείνος έλεγεν ότι εγώ ειμι 10έλεγον ούν αυτώ πως ανεώχθησάν σου οι οφθαλμοί 11απεκρίθη εκείνος και είπεν άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πηλόν εποίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπέ μοι ύπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ και νίψαι απελθών δε και νιψάμενος ανέβλεψα 12είπον ούν αυτώ που εστιν εκείνος λέγει ουκ οίδα

The Blind Man Questioned by the Pharisees

13άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισσαίους τον ποτε τυφλόν 14ην δε σάββατον ότε τον πηλόν εποίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς 15πάλιν ουν ηρώτων αυτόν και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν ο δε είπεν αυτοίς πηλόν επέθηκέ μοι επί τους οφθαλμούς και ενιψάμην και βλέπω 16έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων τινές ούτος ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του θεού ότι το σάββατον ου τηρεί άλλοι έλεγον πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τοιαύτα σημεία ποιείν και σχίσμα ην εν αυτοίς 17λέγουσι ούν τω τυφλώ πάλιν συ τι λέγεις περί αυτού ότι ήνοιξέ σου τους οφθαλμούς ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν 18ουκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ην και ανέβλεψεν έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος 19και ηρώτησαν αυτούς λέγοντες ούτός εστιν ο υιός υμών ον υμείς λέγετε ότι τυφλός εγεννήθη πως ούν άρτι βλέπει 20απεκρίθησαν αυτοίς οι γονείς αυτού και είπον οίδαμεν ότι ούτός εστιν ο υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη 21πως δε νυν βλέπει ουκ οίδαμεν η τις ήνοιξεν αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ οίδαμεν αυτός ηλικίαν έχει αυτόν ερωτήσατε αυτός περί αυτού λαλήσει 22ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους ήδη γαρ συνετέθειντο οι Ιουδαίοι ίνα εάν τις αυτόν ομολογήση Χριστόν αποσυνάγωγος γένηται 23διά τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει αυτόν ερωτήσατε 24εφώνησαν ούν εκ δευτέρου τον άνθρωπον ος ην τυφλός και είπον αυτώ δος δόξαν τω θεώ ημείς οίδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτος αμαρτωλός εστιν 25απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν ει αμαρτωλός εστιν ουκ οίδα εν οίδα ότι τυφλός ων άρτι βλέπω 26είπον δε αυτώ πάλιν τι εποίησέ σοι πως ήνοιξέ σου τους οφθαλμούς 27απεκρίθη αυτοίς είπον υμίν ήδη και ουκ ηκούσατε τι πάλιν θέλετε ακούειν μη και υμείς θέλετε αυτού μαθηταί γενέσθαι 28ελοιδόρησαν ουν αυτόν και είπον συ ει μαθητής εκείνου ημείς δε του Μωσέως εσμέν μαθηταί 29ημείς οίδαμεν ότι Μωσεί λελάληκεν ο θεός τούτον δε ουκ οίδαμεν πόθεν εστίν 30απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτοίς εν γαρ τούτω θαυμαστόν εστιν ότι υμείς ουκ οίδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς 31οίδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο θεός ουκ ακούει αλλ΄ εάν τις θεοσεβής η και το θέλημα αυτού ποιή τούτου ακούει 32εκ του αιώνος ουκ ηκούσθη ότι ήνοιξέ τις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου 33ει μη ην ούτος παρά θεού ουκ ηδύνατο ποιείν ουδέν 34απεκρίθησαν και είπον αυτώ εν αμαρτίαις συ εγεννήθης όλος και συ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω 35ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτώ συ πιστεύεις εις τον υιόν του θεού 36απεκρίθη εκείνος και είπε και τις εστι κύριε ίνα πιστεύσω εις αυτόν 37είπε δε αυτώ ο Ιησούς και εώρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνός εστιν 38ο δε έφη πιστεύω κύριε και προσεκύνησεν αυτώ 39και είπεν ο Ιησούς εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον ίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γένωνται 40και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα οι όντες μετ΄ αυτού και είπον αυτώ μη και ημείς τυφλοί εσμεν 41είπεν αυτοίς ο Ιησούς ει τυφλοί ήτε ουκ αν είχετε αμαρτίαν νυν δε λέγετε ότι βλέπομεν η ουν αμαρτία υμών μένει
Copyright information for ABPGRK