John 9

CHAPTER 9

Jesus Heals the Blind Man

και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες ραββί τις ήμαρτεν ούτος η οι γονείς αυτού ίνα τυφλός γεννηθή απεκρίθη ο Ιησούς ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε ο γονείς αυτού αλλ΄ ίνα φανερωθή τα έργα του θεού εν αυτώ εμέ δει εργάζεσθαι τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν έρχεται νυξ ότε ουδείς δύναται εργάζεσθαι όταν εν τω κόσμω ω φως ειμι το κόσμου ταύτα ειπών έπτυσε χαμαί και εποίησε πηλόν εκ του πτύσματος και επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτώ ύπαγε νίψαι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ ο ερμηνεύεται απεσταλμένος απήλθεν ούν και ενίψατο και ήλθεν βλέπων οι ουν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρότερον ότι τυφλός ην έλεγον ουχ ούτός εστιν ο καθήμενος και προσαιτών άλλοι έλεγον ότι ούτός εστιν άλλοι δε ότι όμοιος αυτώ εστιν εκείνος έλεγεν ότι εγώ ειμι 10 έλεγον ούν αυτώ πως ανεώχθησάν σου οι οφθαλμοί 11 απεκρίθη εκείνος και είπεν άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πηλόν εποίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπέ μοι ύπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ και νίψαι απελθών δε και νιψάμενος ανέβλεψα 12 είπον ούν αυτώ που εστιν εκείνος λέγει ουκ οίδα

The Blind Man Questioned by the Pharisees

13 άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισσαίους τον ποτε τυφλόν 14 ην δε σάββατον ότε τον πηλόν εποίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς 15 πάλιν ουν ηρώτων αυτόν και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν ο δε είπεν αυτοίς πηλόν επέθηκέ μοι επί τους οφθαλμούς και ενιψάμην και βλέπω 16 έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων τινές ούτος ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του θεού ότι το σάββατον ου τηρεί άλλοι έλεγον πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τοιαύτα σημεία ποιείν και σχίσμα ην εν αυτοίς 17 λέγουσι ούν τω τυφλώ πάλιν συ τι λέγεις περί αυτού ότι ήνοιξέ σου τους οφθαλμούς ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν 18 ουκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ην και ανέβλεψεν έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος 19 και ηρώτησαν αυτούς λέγοντες ούτός εστιν ο υιός υμών ον υμείς λέγετε ότι τυφλός εγεννήθη πως ούν άρτι βλέπει 20 απεκρίθησαν αυτοίς οι γονείς αυτού και είπον οίδαμεν ότι ούτός εστιν ο υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη 21 πως δε νυν βλέπει ουκ οίδαμεν η τις ήνοιξεν αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ οίδαμεν αυτός ηλικίαν έχει αυτόν ερωτήσατε αυτός περί αυτού λαλήσει 22 ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους ήδη γαρ συνετέθειντο οι Ιουδαίοι ίνα εάν τις αυτόν ομολογήση Χριστόν αποσυνάγωγος γένηται 23 διά τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει αυτόν ερωτήσατε 24 εφώνησαν ούν εκ δευτέρου τον άνθρωπον ος ην τυφλός και είπον αυτώ δος δόξαν τω θεώ ημείς οίδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτος αμαρτωλός εστιν 25 απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν ει αμαρτωλός εστιν ουκ οίδα εν οίδα ότι τυφλός ων άρτι βλέπω 26 είπον δε αυτώ πάλιν τι εποίησέ σοι πως ήνοιξέ σου τους οφθαλμούς 27 απεκρίθη αυτοίς είπον υμίν ήδη και ουκ ηκούσατε τι πάλιν θέλετε ακούειν μη και υμείς θέλετε αυτού μαθηταί γενέσθαι 28 ελοιδόρησαν ουν αυτόν και είπον συ ει μαθητής εκείνου ημείς δε του Μωσέως εσμέν μαθηταί 29 ημείς οίδαμεν ότι Μωσεί λελάληκεν ο θεός τούτον δε ουκ οίδαμεν πόθεν εστίν 30 απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτοίς εν γαρ τούτω θαυμαστόν εστιν ότι υμείς ουκ οίδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς 31 οίδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο θεός ουκ ακούει αλλ΄ εάν τις θεοσεβής η και το θέλημα αυτού ποιή τούτου ακούει 32 εκ του αιώνος ουκ ηκούσθη ότι ήνοιξέ τις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου 33 ει μη ην ούτος παρά θεού ουκ ηδύνατο ποιείν ουδέν 34 απεκρίθησαν και είπον αυτώ εν αμαρτίαις συ εγεννήθης όλος και συ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω 35 ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτώ συ πιστεύεις εις τον υιόν του θεού 36 απεκρίθη εκείνος και είπε και τις εστι κύριε ίνα πιστεύσω εις αυτόν 37 είπε δε αυτώ ο Ιησούς και εώρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνός εστιν 38 ο δε έφη πιστεύω κύριε και προσεκύνησεν αυτώ 39 και είπεν ο Ιησούς εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον ίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γένωνται 40 και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα οι όντες μετ΄ αυτού και είπον αυτώ μη και ημείς τυφλοί εσμεν 41 είπεν αυτοίς ο Ιησούς ει τυφλοί ήτε ουκ αν είχετε αμαρτίαν νυν δε λέγετε ότι βλέπομεν η ουν αμαρτία υμών μένει
Copyright information for ABPGRK