Joshua 1

CHAPTER 1

Joshua Succeeds Moses

1και εγένετο μετά την τελευτήν Μωυσή δούλου κυρίου και είπε κύριος τω Ιησού υιώ Ναυή τω υπουργώ Μωυσή λέγων 2Μωυσής ο θεράπων μου τετελεύτηκε νυν ουν αναστάς διάβηθι τον Ιορδάνην συ και πας ο λαός ούτος εις την γην ην εγώ δίδωμι αυτοίς 3πας ο τόπος εφ΄ ον αν επιβή τω ίχνη των ποδών υμών υμίν δώσω αυτόν ον τρόπον είρηκα τω Μωυσή 4την έρημον και τον Αντιλίβανον έως του ποταμού του μεγάλου ποταμού Ευφράτου πάσαν γην Εταίων και έως της θαλάσσης της μεγάλης αφ΄ ηλίου δυσμών έσται τα όρια υμών 5ουκ αντιστήσεται άνθρωπος κατενώπιον υμών πάσας τας ημέρας της ζωής σου και ώσπερ ήμην μετά Μωυσή ούτως έσομαι και μετά σου και ουκ εγκαταλείψω σε ουδ΄ υπερόψομαί σε 6ίσχυε και ανδρίζου συ γαρ αποδιελείς τω λαώ τούτω την γην ην ώμοσα τοις πατράσιν υμών δούναι αυτοίς 7ίσχυε ουν και ανδρίζου φυλάσσεσθαι και ποιείν καθότι ενετείλατό σοι Μωυσής ο παις μου και ουκ εκκλινείς απ΄ αυτών εις δεξιά η εις αριστερά ίνα συνής εν πάσιν οις εάν πράξης 8και ουκ αποστήσεται η βίβλος του νόμου τούτου εκ του στόματός σου και μελετήσεις εν αυτώ ημέρας και νυκτός ίνα συνής ποιείν πάντα τα γεγραμμένα εν αυτώ τότε ευοδώσεις τας οδούς σου και τότε συνήσεις 9ιδού εντέλλομαί σοι ίσχυε και ανδρίζου μη δειλιάσης μηδέ πτοηθής ότι μετά σου κύριος ο θεός σου εις πάντα τόπον ου εάν πορεύση

Joshua Gives Charge to the Scribes

10και ενετείλατο Ιησούς τοις γραμματεύσι του λαού λέγων 11εισέλθετε κατά μέσον της παρεμβολής του λαού και εντείλασθε τω λαώ λέγοντες ετοιμάζεσθε επισιτισμόν ότι έτι τρεις ημέραι και υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην τούτον εισελθόντες κατασχείν την γην ην κύριος ο θεός των πατέρων υμών δίδωσιν υμίν 12και τω Ρουβήν και τω Γαδ και τω ημίσει φυλής Μανασσή είπεν Ιησούς 13μνήσθητε το ρήμα κυρίου ο ενετείλατο υμίν Μωυσής ο παις κυρίου λέγων κύριος ο θεός υμών κατέπαυσεν υμάς και έδωκεν υμίν την γην ταύτην 14αι γυναίκες υμών και τα παιδία υμών και τα κτήνη υμών κατοικείτωσαν εν τη γη η έδωκεν υμίν Μωυσής πέραν του Ιορδάνου υμείς δε διαβήσεσθε εύζωνοι πρότεροι των αδελφών υμών πας ο ισχύων και συμμαχήσετε αυτοίς 15έως αν καταπαύση κύριος ο θεός υμών τους αδελφούς υμών ώσπερ και υμάς και κληρονομήσωσι και ούτοι την γην ην κύριος ο θεός υμών δίδωσιν αυτοίς και απελεύσεσθε έκαστος εις την κληρονομίαν εαυτού ην έδωκεν υμίν Μωυσής εν τω πέραν του Ιορδάνου απ΄ ανατολών ηλίου 16και αποκριθέντες τω Ιησού είπαν πάντα όσα εάν εντείλη ημίν ποιήσομεν και εις πάντα τόπον ου εάν αποστείλης ημάς πορευσόμεθα 17κατά πάντα όσα ηκούσαμεν Μωυσή ακουσόμεθά σου πλην έστω κύριος ο θεός ημών μετά σου ον τρόπον ην μετά Μωυσή 18ο δε άνθρωπος ος αν απειθήση σοι και ος αν μη ακούση των ρημάτων σου καθότι αν εντείλη αυτώ αποθανέτω αλλά ίσχυε και ανδρίζου
Copyright information for ABPGRK