Joshua 2

CHAPTER 2

Rahab Houses the Spies

1και απέστειλεν Ιησούς υιός Ναυή εκ Σαττίν δύο άνδρας κατασκοπεύσαι λέγων ανάβητε και ίδετε την γην και την Ιεριχώ και πορευθέντες εισήλθον εις οικίαν γυναικός πόρνης η όνομα Ραάβ και κατέλυσαν εκεί 2και απηγγέλη τω βασιλεί Ιεριχώ λέγοντες εισπεπόρευνται ώδε άνδρες των υιών Ισραήλ κατασκοπεύσαι την γην 3και απέστειλεν ο βασιλεύς Ιεριχώ και είπε προς Ραάβ λέγων εξάγαγε τους άνδρας τους εισπεπορευμένους εις την οικίαν σου την νύκτα κατασκοπεύσαι γαρ την γην ήκασι 4και λαβούσα η γυνή τους δύο άνδρας έκρυψεν αυτούς και είπεν αυτοίς λέγουσα εισεληλύθασι προς με οι άνδρες και ουκ οίδα πόθεν ήσαν 5ως δε η πύλη εκλείετο εν τω σκότει και οι άνδρες εξήλθον ουκ επίσταμαι που πεπόρευνται καταδίωξατε οπίσω αυτών και καταλήψεσθε αυτούς 6αυτή δε ανεβίβασεν αυτούς επί το δώμα και έκρυψεν αυτούς εν τη λινοκαλάμη τη εστοιβασμένη αυτή επί του δώματος 7και οι άνδρες κατεδίωξαν οπίσω αυτών οδόν την επί του Ιορδάνου επί τας διαβάσεις και η πύλη εκλείσθη 8και εγένετο ως εξήλθοσαν οι καταδιώκοντες οπίσω αυτών και πριν η κοιμηθήναι αυτούς και αυτή ανέβη επί τω δώμα προς αυτούς 9και είπε προς αυτούς επίσταμαι ότι έδωκεν υμίν κύριος την γην επιπέπτωκε γαρ ο φόβος υμών εφ΄ ημάς και κατέπτησον πάντες οι κατοικούντες την γην αφ΄ υμών 10ακηκόαμεν γαρ ότι κατεξήρανε κύριος ο θεός την θάλασσαν την ερυθράν από προσώπου υμών ότε εξεπορεύεσθε εξ Αιγύπτου και όσα εποιήσατε τοις δυσί βασιλεύσι των Αμορραίων οι ήσαν πέραν του Ιορδάνου τω Σηών και τω Ωγ ους εξωλοθρεύσατε αυτούς 11και ακούσαντες ημείς εξέστημεν τη καρδία ημών και ουκ έστη έτι πνεύμα εν ουδενί από προσώπου υμών ότι κύριος ο θεός υμών θεός εν ουρανώ άνω και επί της γης κάτω 12και νυν ομόσατέ μοι κύριον τον θεόν ότι ποιώ υμίν έλεος και ποιήσετε και υμείς έλεος εν τω οίκω του πατρός μου και δώσετέ μοι σημείον αληθινόν 13ζωγρήσατε τον οίκον του πατρός μου και την μητέρα μου και τους αδελφούς μου και τας αδελφάς μου και πάντα τον οίκόν μου και πάντα όσα εστίν αυτοίς και εξελείσθε την ψυχήν ημων εκ θανάτου 14και είπαν αυτή οι άνδρες η ψυχή ημών ανθ΄ υμών εις θάνατον και αυτή είπεν ως αν παραδώ κύριος υμίν την πόλιν ποιήσετε εις εμέ έλεος και αλήθειαν 15και κατεχάλασεν αυτούς διά της θυρίδος ότι ο οίκος αυτής εν τω τείχει και εν τω τείχει αυτή κατώκει 16και είπεν αυτοίς εις την ορεινήν απέλθατε μη συναντήσωσιν υμίν οι καταδιώκοντες και κρυβήσεσθε εκεί τρεις ημέρας έως αν αποστρέψωσιν οι καταδιώκοντες οπίσω υμών και μετά ταύτα απελεύσεσθε εις την οδόν υμών 17και είπαν προς αυτήν οι άνδρες αθώοι εσμέν τω όρκω σου τούτω 18ιδού ημείς εισπορευόμεθα εις μέρος της πόλεως και θήσεις το σημείον το σπαρτίον το κόκκινον τούτο εκδήσεις εις την θυρίδα δι΄ ης κατεβίβασας ημάς δι΄ αυτής και τον πατέρα σου και την μητέρα σου και τους αδελφούς σου και πάντα τον οίκον του πατρός σου συνάξεις προς σεαυτήν εις την οικίαν σου 19και έσται πας ος αν εξέλθη την θύραν της οικίας σου έξω ένοχος εαυτώ έσται ημείς δε αθώοι τω όρκω σου τούτω και όσοι αν γένωνται μετά σου εν τη οικία σου ημείς ένοχοι εσόμεθα εάν χειρ άψηται αυτού 20εάν δε τις ημάς αδικήση και αποκαλύψη τους λόγους ημών τούτους εσόμεθα αθώοι τω όρκω σου τούτω ω ώρκισας ημάς 21και είπεν αυτοίς κατά το ρήμα υμών ούτως έστω και εξαπέστειλεν αυτούς και επορεύθησαν και έδησεν το σημείον το κόκκινον εν τη θυρίδι 22και επορεύθησαν και ήλθοσαν εις την ορεινήν και κατέμειναν εκεί τρεις ημέρας έως επέστρεψαν οι διώκοντες και εξεζήτησαν οι καταδιώκοντες πάσας τας οδούς και ουχ εύρον 23και άπεστρεψαν οι δύο νεανίσκοι και κατέβησαν εκ του όρους και διέβησαν και ήλθοσαν προς τον Ιησούν υιόν Ναυή και διηγήσαντο αυτώ πάντα τα συμβεβηκότα αυτοίς 24και είπαν προς Ιησούν ότι παραδέδωκε κύριος πάσαν την γην εν χειρί ημών και κατέπτηκε πας ο κατοικών την γην εκείνην αφ΄ ημών
Copyright information for ABPGRK