Joshua 2

CHAPTER 2

Rahab Houses the Spies

και απέστειλεν Ιησούς υιός Ναυή εκ Σαττίν δύο άνδρας κατασκοπεύσαι λέγων ανάβητε και ίδετε την γην και την Ιεριχώ και πορευθέντες εισήλθον εις οικίαν γυναικός πόρνης η όνομα Ραάβ και κατέλυσαν εκεί και απηγγέλη τω βασιλεί Ιεριχώ λέγοντες εισπεπόρευνται ώδε άνδρες των υιών Ισραήλ κατασκοπεύσαι την γην και απέστειλεν ο βασιλεύς Ιεριχώ και είπε προς Ραάβ λέγων εξάγαγε τους άνδρας τους εισπεπορευμένους εις την οικίαν σου την νύκτα κατασκοπεύσαι γαρ την γην ήκασι και λαβούσα η γυνή τους δύο άνδρας έκρυψεν αυτούς και είπεν αυτοίς λέγουσα εισεληλύθασι προς με οι άνδρες και ουκ οίδα πόθεν ήσαν ως δε η πύλη εκλείετο εν τω σκότει και οι άνδρες εξήλθον ουκ επίσταμαι που πεπόρευνται καταδίωξατε οπίσω αυτών και καταλήψεσθε αυτούς αυτή δε ανεβίβασεν αυτούς επί το δώμα και έκρυψεν αυτούς εν τη λινοκαλάμη τη εστοιβασμένη αυτή επί του δώματος και οι άνδρες κατεδίωξαν οπίσω αυτών οδόν την επί του Ιορδάνου επί τας διαβάσεις και η πύλη εκλείσθη και εγένετο ως εξήλθοσαν οι καταδιώκοντες οπίσω αυτών και πριν η κοιμηθήναι αυτούς και αυτή ανέβη επί τω δώμα προς αυτούς και είπε προς αυτούς επίσταμαι ότι έδωκεν υμίν κύριος την γην επιπέπτωκε γαρ ο φόβος υμών εφ΄ ημάς και κατέπτησον πάντες οι κατοικούντες την γην αφ΄ υμών 10 ακηκόαμεν γαρ ότι κατεξήρανε κύριος ο θεός την θάλασσαν την ερυθράν από προσώπου υμών ότε εξεπορεύεσθε εξ Αιγύπτου και όσα εποιήσατε τοις δυσί βασιλεύσι των Αμορραίων οι ήσαν πέραν του Ιορδάνου τω Σηών και τω Ωγ ους εξωλοθρεύσατε αυτούς 11 και ακούσαντες ημείς εξέστημεν τη καρδία ημών και ουκ έστη έτι πνεύμα εν ουδενί από προσώπου υμών ότι κύριος ο θεός υμών θεός εν ουρανώ άνω και επί της γης κάτω 12 και νυν ομόσατέ μοι κύριον τον θεόν ότι ποιώ υμίν έλεος και ποιήσετε και υμείς έλεος εν τω οίκω του πατρός μου και δώσετέ μοι σημείον αληθινόν 13 ζωγρήσατε τον οίκον του πατρός μου και την μητέρα μου και τους αδελφούς μου και τας αδελφάς μου και πάντα τον οίκόν μου και πάντα όσα εστίν αυτοίς και εξελείσθε την ψυχήν ημων εκ θανάτου 14 και είπαν αυτή οι άνδρες η ψυχή ημών ανθ΄ υμών εις θάνατον και αυτή είπεν ως αν παραδώ κύριος υμίν την πόλιν ποιήσετε εις εμέ έλεος και αλήθειαν 15 και κατεχάλασεν αυτούς διά της θυρίδος ότι ο οίκος αυτής εν τω τείχει και εν τω τείχει αυτή κατώκει 16 και είπεν αυτοίς εις την ορεινήν απέλθατε μη συναντήσωσιν υμίν οι καταδιώκοντες και κρυβήσεσθε εκεί τρεις ημέρας έως αν αποστρέψωσιν οι καταδιώκοντες οπίσω υμών και μετά ταύτα απελεύσεσθε εις την οδόν υμών 17 και είπαν προς αυτήν οι άνδρες αθώοι εσμέν τω όρκω σου τούτω 18 ιδού ημείς εισπορευόμεθα εις μέρος της πόλεως και θήσεις το σημείον το σπαρτίον το κόκκινον τούτο εκδήσεις εις την θυρίδα δι΄ ης κατεβίβασας ημάς δι΄ αυτής και τον πατέρα σου και την μητέρα σου και τους αδελφούς σου και πάντα τον οίκον του πατρός σου συνάξεις προς σεαυτήν εις την οικίαν σου 19 και έσται πας ος αν εξέλθη την θύραν της οικίας σου έξω ένοχος εαυτώ έσται ημείς δε αθώοι τω όρκω σου τούτω και όσοι αν γένωνται μετά σου εν τη οικία σου ημείς ένοχοι εσόμεθα εάν χειρ άψηται αυτού 20 εάν δε τις ημάς αδικήση και αποκαλύψη τους λόγους ημών τούτους εσόμεθα αθώοι τω όρκω σου τούτω ω ώρκισας ημάς 21 και είπεν αυτοίς κατά το ρήμα υμών ούτως έστω και εξαπέστειλεν αυτούς και επορεύθησαν και έδησεν το σημείον το κόκκινον εν τη θυρίδι 22 και επορεύθησαν και ήλθοσαν εις την ορεινήν και κατέμειναν εκεί τρεις ημέρας έως επέστρεψαν οι διώκοντες και εξεζήτησαν οι καταδιώκοντες πάσας τας οδούς και ουχ εύρον 23 και άπεστρεψαν οι δύο νεανίσκοι και κατέβησαν εκ του όρους και διέβησαν και ήλθοσαν προς τον Ιησούν υιόν Ναυή και διηγήσαντο αυτώ πάντα τα συμβεβηκότα αυτοίς 24 και είπαν προς Ιησούν ότι παραδέδωκε κύριος πάσαν την γην εν χειρί ημών και κατέπτηκε πας ο κατοικών την γην εκείνην αφ΄ ημών
Copyright information for ABPGRK