Joshua 20

CHAPTER 20

Cities of Refuge

και ελάλησε κύριος τω Ιησού λέγων λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ λέγων δότε υμίν τας πόλεις των φυγαδευτηριών ας είπα προς υμάς διά Μωυσή φυγαδευτήριον τω φονευτή τω πατάξαντι ψυχήν ακουσίως άνευ προνοίας και έσονται υμίν αι πόλεις φυγαδευτήριον και ουκ αποθανείται ο φονευτής υπό του αγχιστεύοντος το αίμα και φεύξεται εις μίαν των πόλεων τούτων και στήσεται επί την θύραν της πύλης της πόλεως αυτού και λαλήσει εν τοις ώσι των πρεσβυτέρων της πόλεως εκείνης τους λόγους αυτού και επιστρέψουσιν αυτόν η συναγωγή προς αυτούς και δώσουσιν αυτώ τόπον και κατοικήσει μετ΄ αυτών και ότε διώξη ο αγχιστεύων το αίμα οπίσω αυτού και ου συγκλείσουσι τον φονεύσαντα εν χειρί αυτού ότι ουκ ειδώς επάταξε τον πλησίον αυτού και ου μισών αυτός αυτόν απ΄ εχθές και τρίτης και κατοικήσει εν τη πόλει εκείνη έως στη κατά πρόσωπον της συναγωγής εις κρίσιν έως αποθάνη ο ιερεύς ο μέγας ος έσται εν ταις ημέραις εκείναις τότε επιστρέψει ο φονεύς και ελεύσεται προς την πόλιν αυτού και προς τον οίκον αυτού και προς την πόλιν όθεν έφυγεν εκείθεν και διέστειλε την Κεδής εν τη Γαλιλαία εν τω όρει τω Νεφθαλί και Σιχέμ εν τω όρει τω Εφραϊμ και την πόλιν Αρβόκ αύτη εστί Χεβρών εν τω όρει τω Ιούδα και εν τω πέραν του Ιορδάνου Ιεριχώ απ΄ ανατολών έδωκε Βοσώρ εν τη ερήμω εν τω πεδίω από της φυλής Ρουβήν και την Ραμώθ εν τη Γαλαάδ εκ της φυλής Γαδ και την Γωλάν εν τη Βασανίτιδι εκ της φυλής Μανασσή αύται αι πόλεις αι επίκλητοι τοις πάσιν υιοίς Ισραήλ και τω προσηλύτω τω προσκειμένω εν αυτοίς καταφυγείν εκεί παντί παίοντι ψυχήν ακουσίως ίνα μη αποθάνη εν χειρί του αγχιστεύοντος το αίμα έως αν καταστή έναντι της συναγωγής εν κρίσει
Copyright information for ABPGRK