Joshua 20

CHAPTER 20

Cities of Refuge

1και ελάλησε κύριος τω Ιησού λέγων 2λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ λέγων δότε υμίν τας πόλεις των φυγαδευτηριών ας είπα προς υμάς διά Μωυσή 3φυγαδευτήριον τω φονευτή τω πατάξαντι ψυχήν ακουσίως άνευ προνοίας και έσονται υμίν αι πόλεις φυγαδευτήριον και ουκ αποθανείται ο φονευτής υπό του αγχιστεύοντος το αίμα 4και φεύξεται εις μίαν των πόλεων τούτων και στήσεται επί την θύραν της πύλης της πόλεως αυτού και λαλήσει εν τοις ώσι των πρεσβυτέρων της πόλεως εκείνης τους λόγους αυτού και επιστρέψουσιν αυτόν η συναγωγή προς αυτούς και δώσουσιν αυτώ τόπον και κατοικήσει μετ΄ αυτών 5και ότε διώξη ο αγχιστεύων το αίμα οπίσω αυτού και ου συγκλείσουσι τον φονεύσαντα εν χειρί αυτού ότι ουκ ειδώς επάταξε τον πλησίον αυτού και ου μισών αυτός αυτόν απ΄ εχθές και τρίτης 6και κατοικήσει εν τη πόλει εκείνη έως στη κατά πρόσωπον της συναγωγής εις κρίσιν έως αποθάνη ο ιερεύς ο μέγας ος έσται εν ταις ημέραις εκείναις τότε επιστρέψει ο φονεύς και ελεύσεται προς την πόλιν αυτού και προς τον οίκον αυτού και προς την πόλιν όθεν έφυγεν εκείθεν 7και διέστειλε την Κεδής εν τη Γαλιλαία εν τω όρει τω Νεφθαλί και Σιχέμ εν τω όρει τω Εφραϊμ και την πόλιν Αρβόκ αύτη εστί Χεβρών εν τω όρει τω Ιούδα 8και εν τω πέραν του Ιορδάνου Ιεριχώ απ΄ ανατολών έδωκε Βοσώρ εν τη ερήμω εν τω πεδίω από της φυλής Ρουβήν και την Ραμώθ εν τη Γαλαάδ εκ της φυλής Γαδ και την Γωλάν εν τη Βασανίτιδι εκ της φυλής Μανασσή 9αύται αι πόλεις αι επίκλητοι τοις πάσιν υιοίς Ισραήλ και τω προσηλύτω τω προσκειμένω εν αυτοίς καταφυγείν εκεί παντί παίοντι ψυχήν ακουσίως ίνα μη αποθάνη εν χειρί του αγχιστεύοντος το αίμα έως αν καταστή έναντι της συναγωγής εν κρίσει
Copyright information for ABPGRK