Joshua 21

CHAPTER 21

Levi's Lot

και προσήλθοσαν οι αρχιπατριώται των υιών Λευί προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς Ιησούν τον του Ναυή και προς τους αρχιφύλους πατριών εκ των φυλών των υιών Ισραήλ και είπαν προς αυτούς εν Συλώ εν γη Χαναάν λέγοντες κύριος ενετείλατο εν χειρί Μωυσή δούναι ημίν πόλεις κατοικείν και τα περισπόρια αυτών τοις κτήνεσιν ημών και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοις Λευίταις εν τω κατακληρονομείν αυτούς διά προστάγματος κυρίου τας πόλεις ταύτας και τα περισπόρια αυτών και εξήλθεν ο κλήρος τω δήμω Καάθ και εγένετο τοις υιοίς Ααρών τοις ιερεύσι τοις Λευίταις από φυλής Ιούδα και από φυλής Συμεών και από φυλής Βενιαμίν κληρωτί πόλεις δεκατρείς και τοις υιοίς Καάθ τοις καταλελειμμένοις εκ της συγγενείας φυλής Εφραϊμ και εκ της φυλής Δαν και από του ημίσους φυλής Μανασσή κληρωτί πόλεις δέκα και τοις υιοίς Γερσών από της συγγενείας φυλής Ισσάχαρ και από της φυλής Ασήρ και από της φυλής Νεφθαλί και από του ημίσους φυλής Μανασσή εν τω Βασάν κληρωτί πόλεις δεκατρείς και τοις υιοίς Μεραρί κατά δήμους αυτών από φυλής Ρουβήν και από φυλής Γαδ και από φυλής Ζαβουλών κληρωτί πόλεις δώδεκα και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοις Λευίταις τας πόλεις ταύτας και τα περισπόρια αυτών ον τρόπον ενετείλατο κύριος τω Μωυσή κληρωτί και έδωκεν η φυλή υιών Ιούδα και η φυλή Συμεών τας πόλεις ταύτας και επεκλήθησαν εν ονόματι 10 και εγένοντο τοις υιοίς Ααρών από του δήμου του Καάθ των υιών Λευί ότι τούτοις εγενήθη ο κλήρος πρώτος 11 και έδωκεν αυτοίς την Καριάθ αρβώκ μητρόπολιν των Ενάκ αύτη εστί Χεβρών εν τω όρει Ιούδα τα δε περισπόρια αυτής κύκλω αυτής 12 και τους αγρούς της πόλεως και τας κώμας αυτής έδωκεν Ιησούς τω Χαλέβ υιώ Ιεφωνή εν κατασχέσει αυτού 13 και τοις υιοίς Ααρών του ιερέως έδωκε την πόλιν φυγαδευτήριον τω φονεύσαντι την Χεβρών και τα αφωρισμένα συν αυτή και την Λεβνά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 14 και την Ιέθερ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Ισθιμώ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 15 και την Ηλών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Δαβίρ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 16 και την Αϊν και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Ιεττά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Βεθσαμές και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις εννέα παρά των δύο φυλών τούτων 17 και παρά της φυλής Βενιαμίν την Γαβαών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Γαβέ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 18 και Αναθώθ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Ελμών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 19 πάσαι αι πόλεις υιών Ααρών των ιερέων πόλεις δεκατρείς και τα περισπόρια αυτών 20 και τοις δήμοις υιών Καάθ τοις Λευίταις καταλελειμμένοις από των υιών Καάθ και εγενήθη η πόλις των ορίων αυτών από φυλής Εφραϊμ 21 και έδωκαν αυτοίς την πόλιν του φυγαδευτηρίου την του φονεύοντος την Συχέμ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή εν τω όρει Εφραϊμ και Γαζερά και τα αφωρισμένα τα προς αυτήν 22 και την Καβσέμ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Βαιθορόν και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 23 και εκ της φυλής Δαν την Ελθεκά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Γεβθών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 24 και την Αιλών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Γεθρέμμων και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 25 και από του ημίσους φυλής Μανασσή την Τανάχ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Γεθρεμμών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις δύο 26 πάσαι πόλεις δέκα και τα αφωρισμένα τα προς αυταίς τοις δήμοις υιών Καάθ τοις υπολελειμμένοις 27 και τοις υιοίς Γηρσών τοις συγγενέσιν τοις Λευίταις εκ του ημίσους φυλής Μανασσή τας πόλεις τας αφωρισμένας τοις φονεύσασι την Γωλάν εν τη Βασανίτιδι και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Βεεσθερά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις δύο 28 και εκ της φυλής Ισσάχαρ την Κεσιών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή την Δαβράθ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 29 και την Ιερμώθ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Πηγήν γραμμάτων και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 30 και εκ της φυλής Ασήρ την Μισαλά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Αβδών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 31 και Χαλκάθ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Ροώβ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 32 και εκ της φυλής Νεφθαλί τας πόλις τας αφωρισμένας τω φονεύσαντι την Κεδές εν τη Γαλιλαία και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Αμαθδώρ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Καρθάν και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τρεις 33 πάσαι αι πόλεις του Γερσών κατά δήμους αυτών πόλεις δεκατρείς και τα αφωρισμένα τα προς αυταίς 34 και τω δήμω υιών Μεραρί τοις Λευίταις τοις λοιποίς εκ της φυλής υιών Ζαβουλών την Ιεκνάμ και τα περισπόρια αυτής και την Καριθά και τα περισπόρια αυτής 35 και την Δαμνά και τα περισπόρια αυτής και την Νααλώλ και τα περισπόρια αυτής πόλεις τέσσαρες 36 και πόλεις του Ιορδάνου την Ιεριχώ εκ της φυλής Ρουβήν την πόλιν του φυγαδευτήριον του φονεύσαντος την Βοσώρ και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζήρ και τα περισπόρια αυτής 37 και την Κεδσών και τα περισπόρια αυτής και την Μαφά και τα περισπόρια αυτής πόλεις τέσσαρες 38 και από φυλής Γαδ την πόλιν του φυγαδευτηρίου του φονεύσαντος την Ραμώθ εν τη Γαλαάδ και τα περισπόρια αυτής και την Μαανέμ και τα περισπόρια αυτής 39 και την Εσεβών και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζήρ και τα περισπόρια αυτής πάσαι αι πόλεις τέσσαρες 40 πάσαι αι πόλεις τοις υιοίς Μεραρί κατά δήμους αυτών των καταλελειμμένων από της φυλής της Λευί και εγενήθη τα όρια αυτών πόλεις δώδεκα 41 πάσαι πόλεις των Λευιτών εν μέσω κατασχέσεως υιών Ισραήλ τεσσαρακονταοκτώ πόλεις 42 και τα περισπόρια αυτών κύκλω των πόλεων τούτων πόλεις και πόλεις και τα περισπόρια αυτών κύκλω των πόλεων ούτως πάσαις ταις πόλεσι ταύταις 43 και έδωκε κύριος τω Ισραήλ πάσαν την γην ην ώμοσε δούναι τοις πατράσιν αυτών και κατεκληρονόμησαν αυτήν και κατώκησαν εν αυτή 44 και κατέπαυσεν αυτούς κύριος κυκλόθεν καθότι ώμοσε τοις πατράσιν αυτών ουκ ανέστη ουδείς κατενώπιον αυτών από πάντων των εχθρών αυτών πάντας τους εχθρούς αυτών παρέδωκε κύριος εις τας χείρας αυτών 45 ου διέπεσεν ρήμα από πάντων των ρημάτων των καλών ων ελάλησε κύριος τοις υιοίς Ισραήλ πάντα παρεγένετο
Copyright information for ABPGRK