Joshua 23

CHAPTER 23

Joshua Calls Together the Sons of Israel

και εγένετο μεθ΄ ημέρας πλείους μετά το καταπαύσαι κύριον τον θεόν Ισραήλ από πάντων των εχθρών αυτού κυκλόθεν και Ιησούς πρεσβύτερος προβεβηκώς ταις ημέραις και συνεκάλεσεν Ιησούς πάντας τους υιούς Ισραήλ και την γερουσίαν αυτών και τους άρχοντας αυτών και τους δικαστάς αυτών και τους γραμματείς αυτών και είπε προς αυτούς εγώ γεγήρακα και προβέβηκα ταις ημέραις υμείς δε εωράκατε σύμπαντα όσα εποίησε κύριος ο θεός ημών πάσι τοις έθνεσι τουτοις από προσώπου υμών ότι κύριος ο θεός ημών αυτός ο εκπολεμήσας υμίν ίδετε όπερ είπα επέρριφα υμίν έθνη τα καταλελειμμένα υμίν ταύτα εν τοις κλήροις εις τας φυλάς υμών από του Ιορδάνου πάντα τα έθνη εξωλόθρευσα και από της θαλάσσης της μεγάλης οριεί επί δυσμάς ηλίου κυριός δε ο θεός υμών ούτος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου υμών και εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου και κατακληρονομήσετε την γην αυτών καθά ελάλησε κύριος ο θεός υμών υμίν κατισχύσατε ουν σφόδρα φυλάσσειν και ποιείν σύμπαντα τα γεγραμμένα εν τω βιβλίω του νόμου Μωυσή ίνα μη εκκλινήτε απ΄ αυτού εις δεξιά η εις ευώνυμα όπως μη εισέλθητε εις τα έθνη τα καταλελειμμένα ταύτα μεθ΄ υμών και τα ονόματα των θεών αυτών ουκ ονομασθήσεται εν υμίν και ουκ ομήσθε ουδέ μη λατρεύσητε ουδέ μη προσκυνήσητε αυτούς αλλά κυρίω τω θεώ υμών προσκολληθήσεσθε καθάπερ εποιήσατε έως της ημέρας ταύτης και εξολοθρεύσει αυτούς κύριος από προσώπου υμών έθνη μεγάλα και ισχυρά και υμίν ουδείς αντέστη κατενώπιον υμών έως της ημέρας ταύτης 10 ανήρ εις υμών εδιώξε χιλίους ότι κύριος ο θεός ημών ούτος εξεπολέμει υμίν καθάπερ είπεν υμίν 11 και φυλάξασθε σφόδρα ταις ψυχαίς υμών του αγαπάν κύριον τον θεόν υμών 12 εάν γαρ αποστραφήτε και προστεθήτε τοις υπολειφθείσιν έθνεσι τούτοις μεθ΄ υμών και επιγαμίας ποιήσησθε προς αυτούς και συγκαταμιγήτε αυτοίς και αυτοί υμίν 13 γνώσει γινώσκετε ότι ου μη προσθή κύριος ο θεός υμών του εξολοθρεύσαι τα έθνη ταύτα από προσώπου υμών και έσονται υμίν εις παγίδας και εις σκάνδαλα και εις ήλους εν ταις πτέρναις υμών και εις βολίδας εν τοις οφθαλμοίς υμών έως αν απόλησθε από της γης της αγαθής ταύτης ης έδωκεν υμίν κύριος ο θεός υμών 14 εγώ δε αποτρέχω σήμερον την οδόν καθά και πάντες οι επί της γης και γνώσεσθε εν όλη τη καρδία υμών και εν όλη τη ψυχή υμών διότι ου διέπεσε λόγος εις από πάντων των λόγων τον αγαθών ων είπε κύριος ο θεός ημών προς υμάς πάντα τα ανήκοντα ημίν ου διεφώνησεν εξ αυτών ρήμα εν 15 και έσται ον τρόπον ήκει εφ΄ υμάς πάντα τα ρήματα τα καλά α ελάλησε κύριος ο θεός υμών εφ΄ υμάς ούτως επάξει κύριος εφ΄ υμάς πάντα τα ρήματα τα πονηρά έως εξολοθρεύση υμάς από της γης της αγαθής ταύτης ης έδωκεν υμίν κύριος ο θεός υμών 16 εν τω παραβήναι υμάς την διαθήκην κυρίου του θεού υμών ην ενετείλατο υμίν και πορευθέντες λατρεύσετε θεοίς ετέροις και προσκυνήσετε αυτοίς και οργισθήσεται θυμώ κύριος εν υμίν και απολείσθε το τάχος από της γης της αγαθής ης έδωκεν υμίν κύριος
Copyright information for ABPGRK