Joshua 5

CHAPTER 5

Israel Circumcised at Gilgal

και εγένετο ως ήκουσαν πάντας οι βασιλείς των Αμορραίων οι ήσαν πέραν του Ιορδάνου παρά την θάλασσαν και πάντες οι βασιλείς της Φοινίκης οι παρά την θάλασσαν ότι απεξήρανε κύριος ο θεός τον Ιορδάνην ποταμόν εκ των έμπροσθεν των υιών Ισραήλ εν τω διαβήναι αυτούς και ετάκησαν αι δίανοιαι αυτών και κατεπλάγησαν και ουκ ην εν αυτοίς φρόνησις ουδεμία από προσώπου των υιών Ισραήλ υπό δε τούτον τον καιρόν είπε κύριος τω Ιησού ποίησον σεαυτώ μαχαίρας πετρίνας και καθίσας περίτεμε τους υιούς Ισραήλ εκ δευτέρου και εποίησεν εαυτώ Ιησούς μαχαίρας πετρίνας και περιέτεμε τους υιούς Ισραήλ επί του καλουμένου τόπου βουνός ακροβυστιών και ούτος ο λόγος ον περιέτεμεν ο Ιησούς πας ο λαός οι εκπορευόμενοι εξ Αιγύπτου το αρσενικόν πάντες άνδρες πολέμου οι απέθανον εν τη ερήμω εν τη οδώ εξελθόντων αυτών εκ γης Αιγύπτου ότι περιτετμημένοι ήσαν πας ο λαός ο εξελθών και πας ο λαός οι γεννηθέντες εν τη ερήμω εν τη οδώ εξελθόντων αυτών εκ γης Αιγύπτου ου περιετμήθησαν τεσσαράκοντα γαρ έτη ανέστραπτεν Ισραήλ εν τη ερήμω διό απερίτμητοι ήσαν οι πλείστοι αυτών των μαχίμων των εξεληλυθότων εκ γης Αιγύπτου οι απειθήσαντες των εντολών κυρίου του θεού οις και διώρισε κύριος αυτοίς μη ιδείν αυτούς την γην ην ώμοσε κύριος τοις πατράσιν ημών δούναι ημίν γην ρέουσαν γάλα και μέλι τους υιούς αυτών αντικατέστησεν αντί τούτων ους περιέτεμεν Ιησούς ότι ακρόβυστοι ήσαν διά το αυτούς γεγεννήσθαι κατά την οδόν απεριτμήτους περιτμηθέντες δε παν το έθνος ησυχίαν είχον αυτόθι καθημένοι εν τη παρεμβολή έως υγιάσθησαν και είπε κύριος τω Ιησού εν τη σήμερον ημέρα αφείλον τον ονειδισμόν Αιγύπτου αφ΄ υμών και εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Γάλγαλα έως της ημέρας ταύτης 10 και παρενέβαλον οι υιοί Ισραήλ εν Γαλγάλοις και εποίησαν το πάσχα τη τεσσαρεσκαιδεκάτη ημέρα του μηνός αφ΄ εσπέρας επί δυσμών Ιεριχώ εν τω πεδίω 11 και έφαγον από του σίτου της γης τη επαύριον του πάσχα άζυμα και νέα

The Manna Fails

12 εν τη ημέρα ταύτη εξέλιπε το μάννα τη επαύριον μετά το βεβρωκέναι αυτούς εκ του σίτου της γης και ουκέτι υπήρχε τοις υιοίς Ισραήλ μάννα εκαρπίσαντο δε την χώραν των Φοινίκων εν τω ενιαυτώ εκείνω 13 και εγένετο ως ην Ιησούς εν Ιεριχώ και αναβλέψας τοις οφθαλμοίς αυτού είδεν άνθρωπον εστηκότα εναντίον αυτού και η ρομφάια αυτού εσπασμένη εν τη χειρί αυτού και προσελθών ο Ιησούς είπεν αυτώ ημέτερος ει η των υπεναντίων ημών 14 ο δε είπεν αυτώ ότι εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου νυνί παραγέγονα και Ιησούς έπεσεν επί πρόσωπον αυτού επί την γην και προσεκύνησεν και είπεν αυτώ δεσποτά μου τι προστάσσεις τω σω οικέτη 15 και λέγει ο αρχιστράτηγος κυρίου προς Ιησούν λύσαι του υπόδημά σου εκ των ποδών σου ο γαρ τόπος εφ΄ ω έστηκας επ΄ αυτού άγιός εστι και εποίησεν Ιησούς ούτως
Copyright information for ABPGRK