Joshua 21

CHAPTER 21

Levi's Lot

1και προσήλθοσαν οι αρχιπατριώται των υιών Λευί προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς Ιησούν τον του Ναυή και προς τους αρχιφύλους πατριών εκ των φυλών των υιών Ισραήλ 2και είπαν προς αυτούς εν Συλώ εν γη Χαναάν λέγοντες κύριος ενετείλατο εν χειρί Μωυσή δούναι ημίν πόλεις κατοικείν και τα περισπόρια αυτών τοις κτήνεσιν ημών 3και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοις Λευίταις εν τω κατακληρονομείν αυτούς διά προστάγματος κυρίου τας πόλεις ταύτας και τα περισπόρια αυτών 4και εξήλθεν ο κλήρος τω δήμω Καάθ και εγένετο τοις υιοίς Ααρών τοις ιερεύσι τοις Λευίταις από φυλής Ιούδα και από φυλής Συμεών και από φυλής Βενιαμίν κληρωτί πόλεις δεκατρείς 5και τοις υιοίς Καάθ τοις καταλελειμμένοις εκ της συγγενείας φυλής Εφραϊμ και εκ της φυλής Δαν και από του ημίσους φυλής Μανασσή κληρωτί πόλεις δέκα 6και τοις υιοίς Γερσών από της συγγενείας φυλής Ισσάχαρ και από της φυλής Ασήρ και από της φυλής Νεφθαλί και από του ημίσους φυλής Μανασσή εν τω Βασάν κληρωτί πόλεις δεκατρείς 7και τοις υιοίς Μεραρί κατά δήμους αυτών από φυλής Ρουβήν και από φυλής Γαδ και από φυλής Ζαβουλών κληρωτί πόλεις δώδεκα 8και έδωκαν οι υιοί Ισραήλ τοις Λευίταις τας πόλεις ταύτας και τα περισπόρια αυτών ον τρόπον ενετείλατο κύριος τω Μωυσή κληρωτί 9και έδωκεν η φυλή υιών Ιούδα και η φυλή Συμεών τας πόλεις ταύτας και επεκλήθησαν εν ονόματι 10και εγένοντο τοις υιοίς Ααρών από του δήμου του Καάθ των υιών Λευί ότι τούτοις εγενήθη ο κλήρος πρώτος 11και έδωκεν αυτοίς την Καριάθ αρβώκ μητρόπολιν των Ενάκ αύτη εστί Χεβρών εν τω όρει Ιούδα τα δε περισπόρια αυτής κύκλω αυτής 12και τους αγρούς της πόλεως και τας κώμας αυτής έδωκεν Ιησούς τω Χαλέβ υιώ Ιεφωνή εν κατασχέσει αυτού 13και τοις υιοίς Ααρών του ιερέως έδωκε την πόλιν φυγαδευτήριον τω φονεύσαντι την Χεβρών και τα αφωρισμένα συν αυτή και την Λεβνά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 14και την Ιέθερ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Ισθιμώ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 15και την Ηλών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Δαβίρ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 16και την Αϊν και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Ιεττά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Βεθσαμές και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις εννέα παρά των δύο φυλών τούτων 17και παρά της φυλής Βενιαμίν την Γαβαών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Γαβέ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 18και Αναθώθ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Ελμών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 19πάσαι αι πόλεις υιών Ααρών των ιερέων πόλεις δεκατρείς και τα περισπόρια αυτών 20και τοις δήμοις υιών Καάθ τοις Λευίταις καταλελειμμένοις από των υιών Καάθ και εγενήθη η πόλις των ορίων αυτών από φυλής Εφραϊμ 21και έδωκαν αυτοίς την πόλιν του φυγαδευτηρίου την του φονεύοντος την Συχέμ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή εν τω όρει Εφραϊμ και Γαζερά και τα αφωρισμένα τα προς αυτήν 22και την Καβσέμ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Βαιθορόν και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 23και εκ της φυλής Δαν την Ελθεκά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Γεβθών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 24και την Αιλών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Γεθρέμμων και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 25και από του ημίσους φυλής Μανασσή την Τανάχ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Γεθρεμμών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις δύο 26πάσαι πόλεις δέκα και τα αφωρισμένα τα προς αυταίς τοις δήμοις υιών Καάθ τοις υπολελειμμένοις 27και τοις υιοίς Γηρσών τοις συγγενέσιν τοις Λευίταις εκ του ημίσους φυλής Μανασσή τας πόλεις τας αφωρισμένας τοις φονεύσασι την Γωλάν εν τη Βασανίτιδι και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Βεεσθερά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις δύο 28και εκ της φυλής Ισσάχαρ την Κεσιών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή την Δαβράθ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 29και την Ιερμώθ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Πηγήν γραμμάτων και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 30και εκ της φυλής Ασήρ την Μισαλά και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και Αβδών και τα αφωρισμένα τα προς αυτή 31και Χαλκάθ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Ροώβ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τέσσαρες 32και εκ της φυλής Νεφθαλί τας πόλις τας αφωρισμένας τω φονεύσαντι την Κεδές εν τη Γαλιλαία και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Αμαθδώρ και τα αφωρισμένα τα προς αυτή και την Καρθάν και τα αφωρισμένα τα προς αυτή πόλεις τρεις 33πάσαι αι πόλεις του Γερσών κατά δήμους αυτών πόλεις δεκατρείς και τα αφωρισμένα τα προς αυταίς 34και τω δήμω υιών Μεραρί τοις Λευίταις τοις λοιποίς εκ της φυλής υιών Ζαβουλών την Ιεκνάμ και τα περισπόρια αυτής και την Καριθά και τα περισπόρια αυτής 35και την Δαμνά και τα περισπόρια αυτής και την Νααλώλ και τα περισπόρια αυτής πόλεις τέσσαρες 36και πόλεις του Ιορδάνου την Ιεριχώ εκ της φυλής Ρουβήν την πόλιν του φυγαδευτήριον του φονεύσαντος την Βοσώρ και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζήρ και τα περισπόρια αυτής 37και την Κεδσών και τα περισπόρια αυτής και την Μαφά και τα περισπόρια αυτής πόλεις τέσσαρες 38και από φυλής Γαδ την πόλιν του φυγαδευτηρίου του φονεύσαντος την Ραμώθ εν τη Γαλαάδ και τα περισπόρια αυτής και την Μαανέμ και τα περισπόρια αυτής 39και την Εσεβών και τα περισπόρια αυτής και την Ιαζήρ και τα περισπόρια αυτής πάσαι αι πόλεις τέσσαρες 40πάσαι αι πόλεις τοις υιοίς Μεραρί κατά δήμους αυτών των καταλελειμμένων από της φυλής της Λευί και εγενήθη τα όρια αυτών πόλεις δώδεκα 41πάσαι πόλεις των Λευιτών εν μέσω κατασχέσεως υιών Ισραήλ τεσσαρακονταοκτώ πόλεις 42και τα περισπόρια αυτών κύκλω των πόλεων τούτων πόλεις και πόλεις και τα περισπόρια αυτών κύκλω των πόλεων ούτως πάσαις ταις πόλεσι ταύταις 43και έδωκε κύριος τω Ισραήλ πάσαν την γην ην ώμοσε δούναι τοις πατράσιν αυτών και κατεκληρονόμησαν αυτήν και κατώκησαν εν αυτή 44και κατέπαυσεν αυτούς κύριος κυκλόθεν καθότι ώμοσε τοις πατράσιν αυτών ουκ ανέστη ουδείς κατενώπιον αυτών από πάντων των εχθρών αυτών πάντας τους εχθρούς αυτών παρέδωκε κύριος εις τας χείρας αυτών 45ου διέπεσεν ρήμα από πάντων των ρημάτων των καλών ων ελάλησε κύριος τοις υιοίς Ισραήλ πάντα παρεγένετο
Copyright information for ABPGRK