Joshua 23

CHAPTER 23

Joshua Calls Together the Sons of Israel

1και εγένετο μεθ΄ ημέρας πλείους μετά το καταπαύσαι κύριον τον θεόν Ισραήλ από πάντων των εχθρών αυτού κυκλόθεν και Ιησούς πρεσβύτερος προβεβηκώς ταις ημέραις 2και συνεκάλεσεν Ιησούς πάντας τους υιούς Ισραήλ και την γερουσίαν αυτών και τους άρχοντας αυτών και τους δικαστάς αυτών και τους γραμματείς αυτών και είπε προς αυτούς εγώ γεγήρακα και προβέβηκα ταις ημέραις 3υμείς δε εωράκατε σύμπαντα όσα εποίησε κύριος ο θεός ημών πάσι τοις έθνεσι τουτοις από προσώπου υμών ότι κύριος ο θεός ημών αυτός ο εκπολεμήσας υμίν 4ίδετε όπερ είπα επέρριφα υμίν έθνη τα καταλελειμμένα υμίν ταύτα εν τοις κλήροις εις τας φυλάς υμών από του Ιορδάνου πάντα τα έθνη εξωλόθρευσα και από της θαλάσσης της μεγάλης οριεί επί δυσμάς ηλίου 5κυριός δε ο θεός υμών ούτος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου υμών και εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου και κατακληρονομήσετε την γην αυτών καθά ελάλησε κύριος ο θεός υμών υμίν 6κατισχύσατε ουν σφόδρα φυλάσσειν και ποιείν σύμπαντα τα γεγραμμένα εν τω βιβλίω του νόμου Μωυσή ίνα μη εκκλινήτε απ΄ αυτού εις δεξιά η εις ευώνυμα 7όπως μη εισέλθητε εις τα έθνη τα καταλελειμμένα ταύτα μεθ΄ υμών και τα ονόματα των θεών αυτών ουκ ονομασθήσεται εν υμίν και ουκ ομήσθε ουδέ μη λατρεύσητε ουδέ μη προσκυνήσητε αυτούς 8αλλά κυρίω τω θεώ υμών προσκολληθήσεσθε καθάπερ εποιήσατε έως της ημέρας ταύτης 9και εξολοθρεύσει αυτούς κύριος από προσώπου υμών έθνη μεγάλα και ισχυρά και υμίν ουδείς αντέστη κατενώπιον υμών έως της ημέρας ταύτης 10ανήρ εις υμών εδιώξε χιλίους ότι κύριος ο θεός ημών ούτος εξεπολέμει υμίν καθάπερ είπεν υμίν 11και φυλάξασθε σφόδρα ταις ψυχαίς υμών του αγαπάν κύριον τον θεόν υμών 12εάν γαρ αποστραφήτε και προστεθήτε τοις υπολειφθείσιν έθνεσι τούτοις μεθ΄ υμών και επιγαμίας ποιήσησθε προς αυτούς και συγκαταμιγήτε αυτοίς και αυτοί υμίν 13γνώσει γινώσκετε ότι ου μη προσθή κύριος ο θεός υμών του εξολοθρεύσαι τα έθνη ταύτα από προσώπου υμών και έσονται υμίν εις παγίδας και εις σκάνδαλα και εις ήλους εν ταις πτέρναις υμών και εις βολίδας εν τοις οφθαλμοίς υμών έως αν απόλησθε από της γης της αγαθής ταύτης ης έδωκεν υμίν κύριος ο θεός υμών 14εγώ δε αποτρέχω σήμερον την οδόν καθά και πάντες οι επί της γης και γνώσεσθε εν όλη τη καρδία υμών και εν όλη τη ψυχή υμών διότι ου διέπεσε λόγος εις από πάντων των λόγων τον αγαθών ων είπε κύριος ο θεός ημών προς υμάς πάντα τα ανήκοντα ημίν ου διεφώνησεν εξ αυτών ρήμα εν 15και έσται ον τρόπον ήκει εφ΄ υμάς πάντα τα ρήματα τα καλά α ελάλησε κύριος ο θεός υμών εφ΄ υμάς ούτως επάξει κύριος εφ΄ υμάς πάντα τα ρήματα τα πονηρά έως εξολοθρεύση υμάς από της γης της αγαθής ταύτης ης έδωκεν υμίν κύριος ο θεός υμών 16εν τω παραβήναι υμάς την διαθήκην κυρίου του θεού υμών ην ενετείλατο υμίν και πορευθέντες λατρεύσετε θεοίς ετέροις και προσκυνήσετε αυτοίς και οργισθήσεται θυμώ κύριος εν υμίν και απολείσθε το τάχος από της γης της αγαθής ης έδωκεν υμίν κύριος
Copyright information for ABPGRK