Judges 4

CHAPTER 4

Deborah and Barak Judge Israel

και προσέθεντο οι υιοί Ισραήλ ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον κυρίου και Αώδ απέθανε και απέδοτο αυτούς κύριος εν χειρί Ιαβίν βασιλέως Χαναάν ος εβασίλευσεν εν Ασώρ και ο άρχων της δυνάμεως αυτού Σισάρα και αυτός κατώκει εν Αρισώθ των εθνών και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς κύριον ότι εννακόσια άρματα σιδηρά ην αυτώ και αυτός έθλιψε τον Ισραήλ κατά κράτος έικοσι έτη και Δεββωρά γυνή προφήτις γυνή Λαφιδώθ αυτή έκρινε τον Ισραήλ εν τω καιρώ εκείνω και αυτή εκάθητο υπό φοίνικα Δεββωρά αναμέσον της Ράμα και αναμέσον της Βαιθήλ εν όρει Εφραϊμ και ανέβαινον προς αυτήν οι υιοί Ισραήλ εκεί του κρίνεσθαι και απέστειλε Δεββωρά και εκάλεσε τον Βαράκ υιόν Αβινεέμ εκ Κάδης Νεφθαλί και είπε προς αυτόν ουχί ενετείλατο κύριος ο θεός Ισραήλ σοι και απελεύση εις όρος Θαβώρ και λήψη μετά σεαυτού δέκα χιλιάδας ανδρών από των υιών Νεφθαλί και από των υιών Ζαβουλών και επάξω προς σε εις τον χειμάρρουν Κισών τον Σισάρα άρχοντα της δυνάμεως Ιαβίν και τα άρματα αυτού και το πλήθος αυτού και παραδώσω αυτόν εν τη χειρί σου και είπε προς αυτήν Βαράκ εάν πορευθής μετ΄ εμού πορεύσομαι και εάν μη πορευθής ου πορεύσομαι και είπε προς αυτόν Δεββωρά πορευομένη πορεύσομαι μετά σου πλην γίνωσκε ότι ουκ έσται το προτέρημά σου επί την οδόν ην συ πορεύη ότι εν χειρί γυναικός αποδώσεται κύριος τον Σισάρα και ανέστη Δεββωρά και επορεύθη μετά του Βαράκ εκ Κάδης 10 και παρήγγειλε Βαράκ τω Ζαβουλών και τω Νεφθαλί εις Καδές και ανέβησαν κατά πόδας αυτού δέκα χιλιάδες ανδρών και ανέβη Δεββωρά μετ΄ αυτού 11 και οι πλησίον του Κιναίου εχωρίσθησαν από Κενά από των υιών Οβάβ γαμβρού Μωυσή και έπηξε την σκηνήν αυτού έως δρυός αναπαυομένων η εστιν εχόμενα Κεδές 12 και ανήγγελη τω Σισάρα ότι ανέβη Βαράκ υιός Αβινεέμ επ΄ όρος Θαβώρ 13 και εκάλεσε Σισάρα πάντα τα άρματα αυτού εννακόσια άρματα σιδηρά και πάντα τον λαόν τον μετ΄ αυτού από Αρισώθ των εθνών εις τον χειμάρρουν Κισών 14 και είπε Δεββωρά προς Βαράκ ανάστηθι ότι αύτη η ημέρα εν η παρέδωκε κύριος τον Σισάρα εν χειρί σου ουκ ιδού κύριος ελεύσεται έμπροσθέν σου και κατέβη Βαράκ από του όρους Θαβώρ και δέκα χιλιάδες ανδρών οπίσω αυτού 15 και εξέστησε κύριος τον Σισάρα και πάντα τα άρματα αυτού και πάσαν την παρεμβολήν αυτού εν στόματι ρομφαίας ενώπιον Βαράκ και κατέβη Σισάρα επάνωθεν του άρματος αυτού και έφυγε τοις ποσίν αυτού 16 και Βαράκ διώκων οπίσω των αρμάτων και οπίσω της παρεμβολής έως δρυμού των εθνών και έπεσε πάσα παρεμβολή Σισάρας εν στόματι ρομφαίας ου κατελείφθη έως ενός 17 και Σισάρα ανεχώρησε τοις ποσίν αυτού εις σκηνήν Ιαήλ γυναικός Χαβέρ του Κιναίου ότι ειρήνη ην αναμέσον Ιαβίν βασιλέως Ασώρ και αναμέσον του οίκου Χαβέρ του Κιναίου 18 και εξήλθεν Ιαήλ εις απάντησιν Σισάρα και είπεν αυτώ έκνευσον κύριέ μου έκνευσον προς με μη φοβού και εξένευσεν προς αυτήν εις την σκηνήν και συνεκάλυψεν αυτόν εν τη δερρεί αυτής 19 και είπε Σισάρα προς αυτήν πότισον δη μοι μικρόν ύδωρ ότι εδίψησα και ήνοιξε τον ασκόν του γάλακτος και επότισεν αυτόν και συνεκάλυψεν το πρόσωπον αυτού 20 και είπε προς αυτήν στήθι εν τη θύρα της σκηνής και έσται εάν τις έλθη προς σε και ερωτήση σε και είπη σοι έστιν ενταύθα ανήρ και ερείς ουκ έστι

Jael Kills Sisera

21 και έλαβεν Ιαήλ γυνή Χαβέρ τον πάσσαλον της σκηνής και έθηκε την σφύραν εν τη χειρί αυτής και εισήλθε προς αυτόν ησυχή και ενέκρουσε τον πάσσαλον εν τη γνάθω αυτου και διήλασεν εν τη γη και αυτός εξεστώς εσκοτώθη και απέθανε 22 και ιδού Βαράκ διώκων τον Σισάρα και εξήλθεν Ιαήλ εις απάντησιν αυτού και είπεν αυτώ δεύρο και δείξω σοι τον άνδρα ον συ ζητείς και εισήλθε προς αυτήν και ιδού Σισάρα πεπτωκώς νεκρός και ο πάσσαλος εν τω κροταφω αυτού 23 και εταπείνωσεν ο θεός εν τη ημέρα εκείνη τον Ιαβίν βασιλέα Χαναάν ενώπιον των υιών Ισραήλ 24 και επορεύετο χειρ των υιών Ισραήλ πορευομένη και σκληρυνομένη επί Ιαβίν βασιλέα Χαναάν έως ου εξωλόθρευσαν αυτόν
Copyright information for ABPGRK