Judges 4

CHAPTER 4

Deborah and Barak Judge Israel

1και προσέθεντο οι υιοί Ισραήλ ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον κυρίου και Αώδ απέθανε 2και απέδοτο αυτούς κύριος εν χειρί Ιαβίν βασιλέως Χαναάν ος εβασίλευσεν εν Ασώρ και ο άρχων της δυνάμεως αυτού Σισάρα και αυτός κατώκει εν Αρισώθ των εθνών 3και εκέκραξαν οι υιοί Ισραήλ προς κύριον ότι εννακόσια άρματα σιδηρά ην αυτώ και αυτός έθλιψε τον Ισραήλ κατά κράτος έικοσι έτη 4και Δεββωρά γυνή προφήτις γυνή Λαφιδώθ αυτή έκρινε τον Ισραήλ εν τω καιρώ εκείνω 5και αυτή εκάθητο υπό φοίνικα Δεββωρά αναμέσον της Ράμα και αναμέσον της Βαιθήλ εν όρει Εφραϊμ και ανέβαινον προς αυτήν οι υιοί Ισραήλ εκεί του κρίνεσθαι 6και απέστειλε Δεββωρά και εκάλεσε τον Βαράκ υιόν Αβινεέμ εκ Κάδης Νεφθαλί και είπε προς αυτόν ουχί ενετείλατο κύριος ο θεός Ισραήλ σοι και απελεύση εις όρος Θαβώρ και λήψη μετά σεαυτού δέκα χιλιάδας ανδρών από των υιών Νεφθαλί και από των υιών Ζαβουλών 7και επάξω προς σε εις τον χειμάρρουν Κισών τον Σισάρα άρχοντα της δυνάμεως Ιαβίν και τα άρματα αυτού και το πλήθος αυτού και παραδώσω αυτόν εν τη χειρί σου 8και είπε προς αυτήν Βαράκ εάν πορευθής μετ΄ εμού πορεύσομαι και εάν μη πορευθής ου πορεύσομαι 9και είπε προς αυτόν Δεββωρά πορευομένη πορεύσομαι μετά σου πλην γίνωσκε ότι ουκ έσται το προτέρημά σου επί την οδόν ην συ πορεύη ότι εν χειρί γυναικός αποδώσεται κύριος τον Σισάρα και ανέστη Δεββωρά και επορεύθη μετά του Βαράκ εκ Κάδης 10και παρήγγειλε Βαράκ τω Ζαβουλών και τω Νεφθαλί εις Καδές και ανέβησαν κατά πόδας αυτού δέκα χιλιάδες ανδρών και ανέβη Δεββωρά μετ΄ αυτού 11και οι πλησίον του Κιναίου εχωρίσθησαν από Κενά από των υιών Οβάβ γαμβρού Μωυσή και έπηξε την σκηνήν αυτού έως δρυός αναπαυομένων η εστιν εχόμενα Κεδές 12και ανήγγελη τω Σισάρα ότι ανέβη Βαράκ υιός Αβινεέμ επ΄ όρος Θαβώρ 13και εκάλεσε Σισάρα πάντα τα άρματα αυτού εννακόσια άρματα σιδηρά και πάντα τον λαόν τον μετ΄ αυτού από Αρισώθ των εθνών εις τον χειμάρρουν Κισών 14και είπε Δεββωρά προς Βαράκ ανάστηθι ότι αύτη η ημέρα εν η παρέδωκε κύριος τον Σισάρα εν χειρί σου ουκ ιδού κύριος ελεύσεται έμπροσθέν σου και κατέβη Βαράκ από του όρους Θαβώρ και δέκα χιλιάδες ανδρών οπίσω αυτού 15και εξέστησε κύριος τον Σισάρα και πάντα τα άρματα αυτού και πάσαν την παρεμβολήν αυτού εν στόματι ρομφαίας ενώπιον Βαράκ και κατέβη Σισάρα επάνωθεν του άρματος αυτού και έφυγε τοις ποσίν αυτού 16και Βαράκ διώκων οπίσω των αρμάτων και οπίσω της παρεμβολής έως δρυμού των εθνών και έπεσε πάσα παρεμβολή Σισάρας εν στόματι ρομφαίας ου κατελείφθη έως ενός 17και Σισάρα ανεχώρησε τοις ποσίν αυτού εις σκηνήν Ιαήλ γυναικός Χαβέρ του Κιναίου ότι ειρήνη ην αναμέσον Ιαβίν βασιλέως Ασώρ και αναμέσον του οίκου Χαβέρ του Κιναίου 18και εξήλθεν Ιαήλ εις απάντησιν Σισάρα και είπεν αυτώ έκνευσον κύριέ μου έκνευσον προς με μη φοβού και εξένευσεν προς αυτήν εις την σκηνήν και συνεκάλυψεν αυτόν εν τη δερρεί αυτής 19και είπε Σισάρα προς αυτήν πότισον δη μοι μικρόν ύδωρ ότι εδίψησα και ήνοιξε τον ασκόν του γάλακτος και επότισεν αυτόν και συνεκάλυψεν το πρόσωπον αυτού 20και είπε προς αυτήν στήθι εν τη θύρα της σκηνής και έσται εάν τις έλθη προς σε και ερωτήση σε και είπη σοι έστιν ενταύθα ανήρ και ερείς ουκ έστι

Jael Kills Sisera

21και έλαβεν Ιαήλ γυνή Χαβέρ τον πάσσαλον της σκηνής και έθηκε την σφύραν εν τη χειρί αυτής και εισήλθε προς αυτόν ησυχή και ενέκρουσε τον πάσσαλον εν τη γνάθω αυτου και διήλασεν εν τη γη και αυτός εξεστώς εσκοτώθη και απέθανε 22και ιδού Βαράκ διώκων τον Σισάρα και εξήλθεν Ιαήλ εις απάντησιν αυτού και είπεν αυτώ δεύρο και δείξω σοι τον άνδρα ον συ ζητείς και εισήλθε προς αυτήν και ιδού Σισάρα πεπτωκώς νεκρός και ο πάσσαλος εν τω κροταφω αυτού 23και εταπείνωσεν ο θεός εν τη ημέρα εκείνη τον Ιαβίν βασιλέα Χαναάν ενώπιον των υιών Ισραήλ 24και επορεύετο χειρ των υιών Ισραήλ πορευομένη και σκληρυνομένη επί Ιαβίν βασιλέα Χαναάν έως ου εξωλόθρευσαν αυτόν
Copyright information for ABPGRK