Leviticus 1

CHAPTER 1

Offerings unto the LORD

και ανεκάλεσε Μωυσην και ελάλησε κύριος αυτώ εκ της σκηνής του μαρτυρίου λέγων λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς άνθρωπος εξ υμών εάν προσαγάγη δώρα τω κυρίω από των κτηνών και από των βοών και από των προβάτων προσοίσετε τα δώρα υμών εάν ολοκαύτωμα το δώρον αυτού εκ των βοών άρσεν άμωμον προσάξει αυτό προς την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προσοίσει αυτό δεκτόν εναντίον κυρίου και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν του καρπώματος δεκτόν αυτώ εξιλάσασθαι περί αυτού και σφάξουσι τον μόσχον έναντι κυρίου και προσοίσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίμα και προσχεούσι το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλω το επί των θυρών της σκηνής του μαρτυρίου και εκδείραντες το ολοκαύτωμα μελιούσιν αυτό κατά μέλη και επιθήσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς πυρ επί το θυσιαστήριον και στοιβάσουσι ξύλα επί το πυρ και επιστοιβάσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς τα διχοτομήματα και την κεφαλήν και το στέαρ επί τα ξύλα τα επί του πυρός τα οντα επί του θυσιαστηρίου τα δε εγκοίλια και τους πόδας πλυνούσιν ύδατι και επιθήσει ο ιερεύς τα πάντα επί το θυσιαστήριον κάρπωμά εστι θυσία οσμή ευωδίας κυρίω 10 εάν δε από των προβάτων το δώρον αυτού τω κυρίω από τε των αρνών και των ερίφων εις ολοκαύτωμα άρσεν άμωμον προσάξει αυτό και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν αυτού 11 και σφάξουσιν αυτό εκ πλαγίων του θυσιαστηρίου προς βορράν εναντίον κυρίου και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλω 12 και διελούσιν αυτό κατά μέλη και την κεφαλήν και το στέαρ αυτού και επιστοιβάσουσιν οι ιερείς αυτά επί τα ξύλα τα επί του πυρός τα επί τον θυσιαστηρίον 13 και τα εγκοίλια και τους πόδας πλυνούσιν ύδατι και προσοίσει ο ιερεύς τα πάντα και επιθήσει επί το θυσιαστήριον κάρπωμά εστι θυσία οσμή ευωδίας τω κυρίω 14 εάν δε από των πετεινών κάρπωμα προσφέρη δώρον αυτού τω κυρίω και προσοίσει από των τρυγόνων η από των περιστερών το δώρον αυτού 15 και προσοίσει αυτό ο ιερεύς προς το θυσιαστήριον και αποκνίσει την κεφαλήν αυτού και επιθήσει ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον και στραγγιεί το αίμα προς την βάσιν του θυσιαστηρίου 16 και αφελεί τον πρόλοβον συν τοις πτεροίς και εκβαλεί αυτά παρά το θυσιαστήριον κατ΄ ανατολάς εις τον τόπον της σποδού 17 και εκκλάσει αυτό εκ των πτερύγων και ου διελεί και επιθήσει αυτό ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον επί τα ξύλα τα επί του πυρός κάρπωμά εστι θυσία οσμή ευωδίας τω κυρίω
Copyright information for ABPGRK