Leviticus 1

CHAPTER 1

Offerings unto the LORD

1και ανεκάλεσε Μωυσην και ελάλησε κύριος αυτώ εκ της σκηνής του μαρτυρίου λέγων 2λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και ερείς προς αυτούς άνθρωπος εξ υμών εάν προσαγάγη δώρα τω κυρίω από των κτηνών και από των βοών και από των προβάτων προσοίσετε τα δώρα υμών 3εάν ολοκαύτωμα το δώρον αυτού εκ των βοών άρσεν άμωμον προσάξει αυτό προς την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προσοίσει αυτό δεκτόν εναντίον κυρίου 4και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν του καρπώματος δεκτόν αυτώ εξιλάσασθαι περί αυτού 5και σφάξουσι τον μόσχον έναντι κυρίου και προσοίσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίμα και προσχεούσι το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλω το επί των θυρών της σκηνής του μαρτυρίου 6και εκδείραντες το ολοκαύτωμα μελιούσιν αυτό κατά μέλη 7και επιθήσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς πυρ επί το θυσιαστήριον και στοιβάσουσι ξύλα επί το πυρ 8και επιστοιβάσουσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς τα διχοτομήματα και την κεφαλήν και το στέαρ επί τα ξύλα τα επί του πυρός τα οντα επί του θυσιαστηρίου 9τα δε εγκοίλια και τους πόδας πλυνούσιν ύδατι και επιθήσει ο ιερεύς τα πάντα επί το θυσιαστήριον κάρπωμά εστι θυσία οσμή ευωδίας κυρίω 10εάν δε από των προβάτων το δώρον αυτού τω κυρίω από τε των αρνών και των ερίφων εις ολοκαύτωμα άρσεν άμωμον προσάξει αυτό και επιθήσει την χείρα επί την κεφαλήν αυτού 11και σφάξουσιν αυτό εκ πλαγίων του θυσιαστηρίου προς βορράν εναντίον κυρίου και προσχεούσιν οι υιοί Ααρών οι ιερείς το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλω 12και διελούσιν αυτό κατά μέλη και την κεφαλήν και το στέαρ αυτού και επιστοιβάσουσιν οι ιερείς αυτά επί τα ξύλα τα επί του πυρός τα επί τον θυσιαστηρίον 13και τα εγκοίλια και τους πόδας πλυνούσιν ύδατι και προσοίσει ο ιερεύς τα πάντα και επιθήσει επί το θυσιαστήριον κάρπωμά εστι θυσία οσμή ευωδίας τω κυρίω 14εάν δε από των πετεινών κάρπωμα προσφέρη δώρον αυτού τω κυρίω και προσοίσει από των τρυγόνων η από των περιστερών το δώρον αυτού 15και προσοίσει αυτό ο ιερεύς προς το θυσιαστήριον και αποκνίσει την κεφαλήν αυτού και επιθήσει ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον και στραγγιεί το αίμα προς την βάσιν του θυσιαστηρίου 16και αφελεί τον πρόλοβον συν τοις πτεροίς και εκβαλεί αυτά παρά το θυσιαστήριον κατ΄ ανατολάς εις τον τόπον της σποδού 17και εκκλάσει αυτό εκ των πτερύγων και ου διελεί και επιθήσει αυτό ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον επί τα ξύλα τα επί του πυρός κάρπωμά εστι θυσία οσμή ευωδίας τω κυρίω
Copyright information for ABPGRK