Leviticus 10

CHAPTER 10

Nadab and Abihu Offer Alien Fire

1και λαβόντες οι δύο υιοί Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ έκαστος το πυρείον αυτού επέθηκαν επ΄ αυτά πυρ και επέβαλον επ΄ αυτά θυμίαμα και προσήνεγκαν έναντι κυρίου πυρ αλλότριον ο ου προσέταξε κύριος αυτοίς 2και εξήλθε πυρ παρά κυρίου και κατέφαγεν αυτούς και απεθάνον έναντι κυρίου 3και είπε Μωυσής προς Ααρών τούτό εστιν ο ελάλησε κύριος λέγων εν τοις εγγίζουσί μοι αγιασθήσομαι και εν πάση τη συναγωγή δοξασθήσομαι και κατενύχθη Ααρών 4και εκάλεσε Μωυσής τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν υιούς Οζιήλ αδελφού του πατρός Ααρών και είπεν αυτοίς προσέλθατε και άρατε τους αδελφούς υμών εκ προσώπου των αγίων έξω της παρεμβολής 5και προσήλθον και ήραν αυτούς εν τοις χιτώσιν αυτών έξωθεν της παρεμβολής ον τρόπον ελάλησε Μωυσής 6και είπε Μωυσής προς Ααρών και Ελεάζαρ και Ιθάμαρ τους υιούς αυτού τους καταλελειμμένους τας κεφαλάς υμών ουκ αποκιδαρώσετε και τα ιμάτια υμών ου διαρρήξετε ίνα μη αποθάνητε και επί πάσαν την συναγωγήν έσται θυμός οι δε αδελφοί υμών πας ο οίκος Ισραήλ κλαύσονται τον εμπυρισμόν ον ενεπύρισθησεν κυρίου 7και από της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου ουκ εξελεύσεσθε ίνα μη αποθάνητε το έλαιον γαρ της χρίσεως το παρά κυρίου εφ΄ υμίν εστίν και εποίησαν κατά το ρήμα Μωυσή 8και ελάλησε κύριος τω Ααρών λέγων 9οίνον και σικέρα ου πίεσθε συ και οι υιοί σου μετά σου ηνίκα αν εισπορεύησθε εις την σκηνήν του μαρτυρίου η προσπορευομένων υμών προς το θυσιαστήριον και ου μη αποθάνητε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς υμών 10διαστείλαι αναμέσον των αγίων και των βεβήλων και αναμέσον των ακαθάρτων και των καθαρών 11και συμβιβάζειν τους υιούς Ισραήλ άπαντα τα νόμιμα α ελάλησε κύριος προς αυτούς διά χειρός Μωυσή 12και είπε Μωυσής προς Ααρών και προς Ελεάζαρ και Ιθάμαρ τους υιούς αυτού τους καταλειφθέντας λάβετε την θυσίαν την καταλειφθείσαν από των καρπωμάτων κυρίου και φάγετε άζυμα παρά το θυσιαστήριον ότι άγια αγίων εστί 13και φάγεσθε αυτήν εν τόπω αγίω νόμιμον γαρ σοι εστί και νόμιμον τοις υιοίς σου τούτο από των καρπωμάτων κυρίου ούτως γαρ εντέταλταί μοι 14και το στηθύνιον του αφορίσματος και τον βραχίονα του αφαιρέματος φάγεσθε εν τόπω αγίω συ και οι υιοί σου και ο οίκός σου μετά σου νόμιμον σοι και νόμιμον τοις υιοίς σου εδόθη από των θυσιών των σωτηρίων των υιών Ισραήλ 15τον βραχίονα του αφαιρέματος και το στηθύνιον του αφορίσματος επί των καρπωμάτων των στεάτων προσοίσουσιν αφόρισμα αφορίσαι έναντι κυρίου και έσται σοι και τοις υιοίς σου και ταις θυγατράσι σου μετά σου νόμιμον αιώνιον ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή 16και τον χίμαρον τον περί της αμαρτίας ζητών εξεζήτησε Μωυσής και οδέ ενεπεπύριστο και εθυμώθη Μωυσής επί Ελεάζαρ και Ιθάμαρ τους υιούς Ααρών τους καταλελειμμένους λέγων 17διατί ουκ εφάγετε το περί της αμαρτίας εν τόπω αγίω ότι γαρ άγια αγίων εστί τούτο έδωκεν υμίν φαγείν ίνα αφέλητε την αμαρτίαν της συναγωγής και εξιλάσησθε περί αυτών έναντι κυρίου 18ου γαρ εισηνέχθη απο του αίματος αυτού εις το άγιον κατά πρόσωπον έσω φάγεσθε αυτό εν τόπω αγίω ον τρόπον συνετάγη μοι 19και ελάλησεν Ααρών προς Μωυσήν λέγων ει σήμερον προσαγηόχασι τα περί της αμαρτίας αυτών και τα ολοκαυτώματα αυτών έναντι κυρίου και συμβέβηκέ μοι τοιαύτα και φάγομαι το περί της αμαρτίας σήμερον μη αρεστόν έσται κυρίω 20και ήκουσε Μωυσής και ήρεσεν αυτώ
Copyright information for ABPGRK