Leviticus 11

CHAPTER 11

Laws Regarding Unclean Animals

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων λαλήσατε τοις υιός Ισραήλ λέγοντες ταύτα τα κτήνη α φάγεσθε από πάντων των κτηνών των επί της γης παν κτήνος διχηλούν οπλήν και ονυχιστήρας ονυχίζον δύο χηλών και ανάγων μηρυκισμόν εν τοις κτήνεσι ταύτα φάγεσθε πλην από τούτων ου φάγεσθε από των αναγόντων μηρυκισμόν και από των ου διχηλούντων τας οπλάς και ονυχιζόντων ονυχιστήρας τον κάμηλον ότι ανάγει μηρυκισμόν τούτο και οπλήν ου διχηλεί ακάθαρτον τούτο υμίν και τον δασυποδα ότι ανάγει μηρυκισμόν τούτο και οπλήν ου διχηλεί ακάθαρτον τούτο υμίν και τον χοιρογρύλλιον ότι ουκ ανάγει μηρυκισμόν τούτο και οπλήν ου διχηλεί ακάθαρτον τούτο υμίν και τον υν ότι διχηλεί οπλήν τούτο και ονυχίζει όνυχας οπλής και τούτο ουκ ανάγει μηρυκισμόν ακάθαρτον τούτο υμίν από των κρεών αυτών ου φάγεσθε και των θνησιμαίων αυτών ουχ άψεσθε ακάθαρτα ταύτα υμίν και ταύτα φάγεσθε από πάντων των εν τοις ύδασι πάντα όσα εστίν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες εν τοις ύδασι και εν ταις θαλάσσαις και εν τοις χειμάρροις ταύτα φάγεσθε 10 και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια ουδέ λεπίδες εν τοις ύδασι και εν ταις θαλάσσαις και εν τοις χειμάρροις από πάντων ων ερεύγεται τα ύδατα και από πάσης ψυχής της ζώσης εν τω ύδατι βδέλυγμά εστι 11 και βδέλυγματα έσονται υμίν από των κρεών αυτών ουκ έδεσθε και τα θνησιμαία αυτών βδελύξεσθε 12 και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια ουδέ λεπίδες των εν τοις ύδασι βδέλυγμα τούτό εστιν υμίν 13 και ταύτα βδελύξεσθε από των πετεινών και ου βρωθήσεται βδέλυγμά εστι τον αετόν και τον γρύπα και τον αλιαίετον 14 και τον γύπα και ικτίνα και τα όμοια αυτώ και παντα τα κόρακα και τα όμοια αυτώ 15 και στρούθον και γλαύκα και λάρον και τα όμοια αυτώ 16 και ιέρακα και τα όμοια αυτώ 17 και νυκτικόρακα και καταρράκτην και ίβιν 18 και πορφυρίωνα και πελεκάνα και κύκνον 19 και ερώδιον και χαράδριον και τα όμοια αυτώ και έποπα και νυκτερίδα 20 και πάντα τα ερπετά των πετεινών α πορεύεται επί τεσσάρων βδέλυγμα εστιν υμίν 21 αλλ΄ η ταύτα φάγεσθε από των ερπετών των πετεινών α πορεύεται επί τεσσάρων α έχει σκέλη ανώτερον των ποδών αυτών πηδάν εν αυτοίς επί της γης 22 και ταύτα φάγεσθε απ΄ αυτών τον βρούχον και τα όμοια αυτώ και τον αττάκην και τα όμοια αυτώ και οφιομάχην και τα όμοια αυτώ και την ακρίδα και τα όμοια αυτή 23 και παν ερπετόν από των πετεινών οις εισί τέσσαρες πόδες βδέλυγμα εστίν υμίν 24 και εν τούτοις μιανθήσεσθε πας ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 25 και πας ο αίρων των θνησιμαίων αυτών πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 26 και εν πάσι τοις κτήνεσιν ο εστι διχηλούν οπλήν και ονυχιστήρας ονυχίζει και μηρυκισμόν ου μαρυκάται ακάθαρτα έσονται υμίν πας ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 27 και πας ος πορεύεται επί χειρών αυτου εν πάσι τοις θηρίοις α πορεύεται επί τεσσάρων ακάθαρτά εστιν υμίν πας ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 28 και ο αίρων των θνησιμαίων αυτών πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας ακάθαρτα ταύτα έσται υμίν 29 και ταύτα υμίν ακάθαρτα των ερπετών των ερπόντων επί της γης η γαλή και ο μυς και ο κροκόδειλος ο χερσαίος και τα όμοια αυτώ 30 μυγάλη και χαμαιλέων και καλαβώτης και σαύρα και ασπάλαξ 31 ταύτα ακάθαρτά εστιν υμίν από πάντων των ερπετών των ερπόντων επί την γην πας ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 32 και παν εφ΄ ο αν επιπέση επ΄ αυτό επί τεθνηκότων αυτών ακάθαρτον έσται από παντός σκεύους ξυλίνου η ιματίου η δέρματος η σάκκου παν σκεύος ω εαν ποιηθή έργον εν αυτώ εις ύδωρ βαφήσεται και ακάθαρτον έσται έως εσπέρας και καθαρόν έσται 33 και παν σκεύος οστράκινον εις ο αν εμπέση απ΄ αυτών ένδον όσα αν ένδον η ακάθαρτα έσται και αυτό συντριβήσεται 34 και παν βρώμα ο έσθεται εις ο αν επέλθη επ΄ αυτό ύδωρ ακάθαρτον έσται υμίν και παν ποτόν ο πίνεται εν παντί αγγείω ακάθαρτον έσται 35 και παν εφ΄ ο αν επιπέση από των θνησιμαίων αυτών επ΄ αυτό ακάθαρτον έσται κλίβανοι και χυτρόποδες καθαιρεθήσονται ακάθαρτα ταύτά εστι και ακάθαρτα έσονται υμίν 36 πλην πηγών υδάτων και λάκκου και συναγωγής ύδατος έσται καθαρόν ο δε απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται 37 εάν δε επιπέση από των θνησιμαίων αυτών επί παν σπέρμα σπόριμον ο σπαρήσεται καθαρόν έσται 38 εάν δε επιχυθή ύδωρ επί παν σπέρμα και επιπέση των θνησιμαίων αυτών επ΄ αυτό ακάθαρτόν εστιν υμίν 39 εάν δε αποθάνη των κτηνών ο εστιν υμίν φαγείν τούτο ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 40 και ο εσθίων από των θνησιμαίων αυτών πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας και ο αίρων από τω θνησιμαίων αυτών πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 41 και παν ερπετόν ο έρπει επί της γης βδέλυγμά εστι τούτο υμίν ου βρωθήσεται 42 και πας ο πορευόμενος επί κοιλίας και πας ο πορευόμενος επί τεσσάρων διαπαντός ο πολυπληθεί ποσίν εν πάσι τοις ερπετοίς τοις έρπουσιν επί της γης ου φάγεσθε αυτό ότι βδέλυγμα υμίν εστι 43 και ου μη βδελύξητε τας ψυχάς υμών εν πάσι τοις ερπετοίς τοις έρπουσιν επί της γης και ου μιανθήσεσθε εν τούτοις και ουκ ακάθαρτοι έσεσθε εν τούτοις 44 ότι εγώ ειμι κύριος ο θεός υμών και αγιασθήσεσθε και εσεσθε αγιοι ότι άγιός ειμι εγώ κύριος ο θεός υμών και ου μιανείτε τας ψυχάς υμών εν πάσι τοις ερπετοίς τοις κινουμένοις επί της γης 45 ότι εγώ ειμι κύριος ο αναγαγών υμάς εκ γης Αιγύπτου είναι υμών θεός και έσεσθε άγιοι ότι άγιός ειμι εγώ κύριος 46 ούτος ο νόμος περί των κτηνών και των πετεινών και πάσης ψυχής της κινουμένης εν τω ύδατι και πάσης ψυχής ερπούσης επί της γης 47 διαστείλαι αναμέσον των ακαθάρτων και αναμέσον των καθαρών και αναμέσον των ζωογονούντων τα εσθιόμενα και αναμέσον των ζωογονούντων τα μη εσθιόμενα
Copyright information for ABPGRK