Leviticus 11

CHAPTER 11

Laws Regarding Unclean Animals

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων 2λαλήσατε τοις υιός Ισραήλ λέγοντες ταύτα τα κτήνη α φάγεσθε από πάντων των κτηνών των επί της γης 3παν κτήνος διχηλούν οπλήν και ονυχιστήρας ονυχίζον δύο χηλών και ανάγων μηρυκισμόν εν τοις κτήνεσι ταύτα φάγεσθε 4πλην από τούτων ου φάγεσθε από των αναγόντων μηρυκισμόν και από των ου διχηλούντων τας οπλάς και ονυχιζόντων ονυχιστήρας τον κάμηλον ότι ανάγει μηρυκισμόν τούτο και οπλήν ου διχηλεί ακάθαρτον τούτο υμίν 5και τον δασυποδα ότι ανάγει μηρυκισμόν τούτο και οπλήν ου διχηλεί ακάθαρτον τούτο υμίν 6και τον χοιρογρύλλιον ότι ουκ ανάγει μηρυκισμόν τούτο και οπλήν ου διχηλεί ακάθαρτον τούτο υμίν 7και τον υν ότι διχηλεί οπλήν τούτο και ονυχίζει όνυχας οπλής και τούτο ουκ ανάγει μηρυκισμόν ακάθαρτον τούτο υμίν 8από των κρεών αυτών ου φάγεσθε και των θνησιμαίων αυτών ουχ άψεσθε ακάθαρτα ταύτα υμίν 9και ταύτα φάγεσθε από πάντων των εν τοις ύδασι πάντα όσα εστίν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες εν τοις ύδασι και εν ταις θαλάσσαις και εν τοις χειμάρροις ταύτα φάγεσθε 10και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια ουδέ λεπίδες εν τοις ύδασι και εν ταις θαλάσσαις και εν τοις χειμάρροις από πάντων ων ερεύγεται τα ύδατα και από πάσης ψυχής της ζώσης εν τω ύδατι βδέλυγμά εστι 11και βδέλυγματα έσονται υμίν από των κρεών αυτών ουκ έδεσθε και τα θνησιμαία αυτών βδελύξεσθε 12και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια ουδέ λεπίδες των εν τοις ύδασι βδέλυγμα τούτό εστιν υμίν 13και ταύτα βδελύξεσθε από των πετεινών και ου βρωθήσεται βδέλυγμά εστι τον αετόν και τον γρύπα και τον αλιαίετον 14και τον γύπα και ικτίνα και τα όμοια αυτώ και παντα τα κόρακα και τα όμοια αυτώ 15και στρούθον και γλαύκα και λάρον και τα όμοια αυτώ 16και ιέρακα και τα όμοια αυτώ 17και νυκτικόρακα και καταρράκτην και ίβιν 18και πορφυρίωνα και πελεκάνα και κύκνον 19και ερώδιον και χαράδριον και τα όμοια αυτώ και έποπα και νυκτερίδα 20και πάντα τα ερπετά των πετεινών α πορεύεται επί τεσσάρων βδέλυγμα εστιν υμίν 21αλλ΄ η ταύτα φάγεσθε από των ερπετών των πετεινών α πορεύεται επί τεσσάρων α έχει σκέλη ανώτερον των ποδών αυτών πηδάν εν αυτοίς επί της γης 22και ταύτα φάγεσθε απ΄ αυτών τον βρούχον και τα όμοια αυτώ και τον αττάκην και τα όμοια αυτώ και οφιομάχην και τα όμοια αυτώ και την ακρίδα και τα όμοια αυτή 23και παν ερπετόν από των πετεινών οις εισί τέσσαρες πόδες βδέλυγμα εστίν υμίν 24και εν τούτοις μιανθήσεσθε πας ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 25και πας ο αίρων των θνησιμαίων αυτών πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 26και εν πάσι τοις κτήνεσιν ο εστι διχηλούν οπλήν και ονυχιστήρας ονυχίζει και μηρυκισμόν ου μαρυκάται ακάθαρτα έσονται υμίν πας ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 27και πας ος πορεύεται επί χειρών αυτου εν πάσι τοις θηρίοις α πορεύεται επί τεσσάρων ακάθαρτά εστιν υμίν πας ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 28και ο αίρων των θνησιμαίων αυτών πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας ακάθαρτα ταύτα έσται υμίν 29και ταύτα υμίν ακάθαρτα των ερπετών των ερπόντων επί της γης η γαλή και ο μυς και ο κροκόδειλος ο χερσαίος και τα όμοια αυτώ 30μυγάλη και χαμαιλέων και καλαβώτης και σαύρα και ασπάλαξ 31ταύτα ακάθαρτά εστιν υμίν από πάντων των ερπετών των ερπόντων επί την γην πας ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 32και παν εφ΄ ο αν επιπέση επ΄ αυτό επί τεθνηκότων αυτών ακάθαρτον έσται από παντός σκεύους ξυλίνου η ιματίου η δέρματος η σάκκου παν σκεύος ω εαν ποιηθή έργον εν αυτώ εις ύδωρ βαφήσεται και ακάθαρτον έσται έως εσπέρας και καθαρόν έσται 33και παν σκεύος οστράκινον εις ο αν εμπέση απ΄ αυτών ένδον όσα αν ένδον η ακάθαρτα έσται και αυτό συντριβήσεται 34και παν βρώμα ο έσθεται εις ο αν επέλθη επ΄ αυτό ύδωρ ακάθαρτον έσται υμίν και παν ποτόν ο πίνεται εν παντί αγγείω ακάθαρτον έσται 35και παν εφ΄ ο αν επιπέση από των θνησιμαίων αυτών επ΄ αυτό ακάθαρτον έσται κλίβανοι και χυτρόποδες καθαιρεθήσονται ακάθαρτα ταύτά εστι και ακάθαρτα έσονται υμίν 36πλην πηγών υδάτων και λάκκου και συναγωγής ύδατος έσται καθαρόν ο δε απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται 37εάν δε επιπέση από των θνησιμαίων αυτών επί παν σπέρμα σπόριμον ο σπαρήσεται καθαρόν έσται 38εάν δε επιχυθή ύδωρ επί παν σπέρμα και επιπέση των θνησιμαίων αυτών επ΄ αυτό ακάθαρτόν εστιν υμίν 39εάν δε αποθάνη των κτηνών ο εστιν υμίν φαγείν τούτο ο απτόμενος των θνησιμαίων αυτών ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 40και ο εσθίων από των θνησιμαίων αυτών πλυνεί τα ιμάτια αυτού και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας και ο αίρων από τω θνησιμαίων αυτών πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται ύδατι και ακάθαρτος έσται έως εσπέρας 41και παν ερπετόν ο έρπει επί της γης βδέλυγμά εστι τούτο υμίν ου βρωθήσεται 42και πας ο πορευόμενος επί κοιλίας και πας ο πορευόμενος επί τεσσάρων διαπαντός ο πολυπληθεί ποσίν εν πάσι τοις ερπετοίς τοις έρπουσιν επί της γης ου φάγεσθε αυτό ότι βδέλυγμα υμίν εστι 43και ου μη βδελύξητε τας ψυχάς υμών εν πάσι τοις ερπετοίς τοις έρπουσιν επί της γης και ου μιανθήσεσθε εν τούτοις και ουκ ακάθαρτοι έσεσθε εν τούτοις 44ότι εγώ ειμι κύριος ο θεός υμών και αγιασθήσεσθε και εσεσθε αγιοι ότι άγιός ειμι εγώ κύριος ο θεός υμών και ου μιανείτε τας ψυχάς υμών εν πάσι τοις ερπετοίς τοις κινουμένοις επί της γης 45ότι εγώ ειμι κύριος ο αναγαγών υμάς εκ γης Αιγύπτου είναι υμών θεός και έσεσθε άγιοι ότι άγιός ειμι εγώ κύριος 46ούτος ο νόμος περί των κτηνών και των πετεινών και πάσης ψυχής της κινουμένης εν τω ύδατι και πάσης ψυχής ερπούσης επί της γης 47διαστείλαι αναμέσον των ακαθάρτων και αναμέσον των καθαρών και αναμέσον των ζωογονούντων τα εσθιόμενα και αναμέσον των ζωογονούντων τα μη εσθιόμενα
Copyright information for ABPGRK