Leviticus 16

CHAPTER 16

Laws Regarding Atonement

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν μετά το τελευτήσαι τους δύο υιούς Ααρών εν τω προσφέρειν αυτούς πυρ αλλότριον έναντι κυρίου και ετελεύτησαν και είπε κύριος προς Μωυσήν λάλησον προς Ααρών τον αδελφόν σου και μη εισπορευέσθω πάσαν ώραν εις το άγιον το εσώτερον του καταπετάσματος εις το πρόσωπον του ιλαστηρίου ο εστιν επί της κιβωτού του μαρτυρίου και ουκ αποθανείται εν γαρ νεφέλη οφθήσομαι επί του ιλαστηρίου ούτως εισελεύσεται Ααρών εις το άγιον εν μόσχω εκ βοών περί αμαρτίας και κριόν εις ολοκαύτωμα και χιτώνα λινούν ηγιασμένον ενδύσεται και περισκελές λινούν έσται επί του χρωτός αυτού και ζώνη λινή ζώσεται και κίδαριν λινήν περιθήσεται ιμάτια άγιά εστι και λούσεται ύδατι παν το σώμα αυτού και ενδύσεται αυτά και παρά της συναγωγής των υιών Ισραήλ λήψεται δύο χιμάρους εξ αιγών περί αμαρτίας και κριόν ένα εις ολοκαύτωμα και προσάξει Ααρών τον μόσχον τον περί αμαρτίας τον εαυτού και εξιλάσεται περί εαυτού και του οικου αυτού και λήψεται τους δύο χιμάρους και παραστήσει αυτούς έναντι κυρίου παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και επιθήσει Ααρών επί τους δύο χιμάρους κλήρους κλήρον ένα τω κυρίω και κλήρον ένα τω αποπομπαίω και προσάξει Ααρών τον χίμαρον εφ΄ ον επήλθεν επ΄ αυτόν ο κλήρος τω κυρίω και προσοίσει περί αμαρτίας 10 και τον χίμαρον εφ΄ ον επήλθεν επ΄ αυτόν ο κλήρος του αποπομπαίου στήσει αυτόν ζώντα έναντι κυρίου ώστε εξιλάσασθαι επ΄ αυτού ώστε εξαποστείλαι αυτόν εις την αποπομπήν και αφήσει αυτόν εις την έρημον 11 και προσάξει Ααρών τον μόσχον τον περί της αμαρτίας τον εαυτού και εξιλάσεται περί εαυτού και του οίκου αυτού και σφάξει τον μόσχον τον περί της αμαρτίας τον εαυτού 12 και λήψεται το πυρείον πλήρες ανθράκων πυρός από του θυσιαστηρίου του απέναντι κυρίου και πληρώσει τας χείρας αυτού θυμιάματος συνθέσεως λεπτής και εισοίσει εσώτερον του καταπετάσματος 13 και επιθήσει το θυμίαμα επί το πυρ έναντι κυρίου και καλύψει η ατμίς του θυμιάματος το ιλαστήριον το επί των μαρτυριών και ουκ αποθανείται 14 και λήψεται από του αίματος του μόσχου και ρανεί τω δακτύλω επί το ιλαστήριον κατά ανατολάς κατά πρόσωπον του ιλαστηρίου ρανεί επτάκις από του αίματος τω δακτύλω αυτού 15 και σφάξει τον χίμαρον τον περί αμαρτίας τον περί του λαού έναντι κυρίου και εισοίσει του αίματος αυτού εσώτερον του καταπετάσματος και ποιήσει το αίμα αυτού ον τρόπον εποίησε το αίμα του μόσχου και ρανεί το αίμα αυτού επί το ιλαστήριον κατά πρόσωπον του ιλαστηρίου 16 και εξιλάσεται το άγιον από των ακαθαρσιών των υιών Ισραήλ και από των αδικημάτων αυτών περί πασών των αμαρτιών αυτών και ούτω ποιήσει τη σκηνή του μαρτυρίου τη εκτισμένη εν αυτοίς εν μέσω της ακαθαρσίας αυτών 17 και πας άνθρωπος ουκ έσται εν τη σκηνή του μαρτυρίου εισπορευομένου αυτού εξιλάσασθαι εν τω αγίω έως αν εξέλθη και εξιλάσεται περί εαυτού και του οίκου αυτού και περί πάσης συναγωγής Ισραήλ 18 και εξελεύσεται επί το θυσιαστήριον το απέναντι κυρίου και εξιλάσεται επ΄ αυτό και λήψεται από του αίματος του μόσχου και από του αίματος του χιμάρου και επιθήσει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλω 19 και ρανεί επ΄ αυτό από του αίματος τω δακτύλω αυτού επτάκις και καθαριεί αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των υιών Ισραήλ 20 και συντελέσει εξιλασκόμενος το άγιον και την σκηνήν του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον και περί των ιερέων καθαριεί και προσάξει τον χίμαρον τον ζώντα 21 και επιθήσει Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του χιμάρου του ζώντος και εξαγορεύσει επ΄ αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ και πάσας τας αδικίας αυτών και πάσας τας αμαρτίας αυτών και επιθήσει αυτάς επί την κεφαλήν του χιμάρου του ζώντος και εξαποστελεί εν χειρί ανθρώπου ετοίμου εις την έρημον 22 και λήψεται ο χίμαρος εφ΄ εαυτώ τας ανομίας αυτών εις γην άβατον και εξαποστελεί τον χίμαρον εις την έρημον 23 και εισελεύσεται Ααρών εις την σκηνήν του μαρτυρίου και εκδύσεται την στολήν την λινήν ην ενεδεδύκει εισπορευόμενου αυτού εις το άγιον και αποθήσει αυτήν εκεί 24 και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι εν τόπω αγίω και ενδύσεται την στολήν αυτού και εξελθών ποιήσει το ολοκαύτωμα αυτού και το ολοκαύτωμα του λαού και εξιλάσεται περί αυτού και περί του οικου αυτού και περί του λαού ως περί των ιερέων 25 και το στέαρ το περί των αμαρτιών ανοίσει επί το θυσιαστήριον 26 και ο εξαποστέλλων τον χίμαρον τον διεσταλμένον εις άφεσιν πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και μετά ταύτα εισελεύσεται εις την παρεμβολήν 27 και τον μόσχον τον περί της αμαρτίας και τον χίμαρον τον περί της αμαρτίας ων το αίμα αυτών εισηνέχθη εξιλάσασθαι εν τω αγίω εξοίσουσιν αυτά έξω της παρεμβολής και κατακαύσουσιν αυτά εν πυρί και τα δέρματα αυτών και τα κρέατα αυτών και την κόπρον αυτών 28 ο δε κατακαίων αυτά πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και μετά ταύτα εισελεύσεται εις την παρεμβολήν 29 και έσται τούτο υμίν νόμιμον αιώνιον εν τω μηνί τω εβδόμω δεκάτη του μηνός ταπεινώσετε τας ψυχάς υμών και παν έργον ου ποιήσετε ο αυτόχθων και ο προσήλυτος ο προσκείμενος εν υμίν 30 εν γαρ τη ημέρα ταύτη εξιλάσεται περί υμών καθαρίσαι υμάς από πασών των αμαρτιών υμών έναντι κυρίου και καθαρισθήσεσθε 31 σάββατα σαββάτων έσται αυτή υμίν και ταπεινώσετε τας ψυχάς υμών νόμιμον αιώνιον 32 και εξιλάσεται ο ιερεύς ον αν χρίσωσιν αυτόν και ον αν τελειώσωσι τας χείρας αυτού του ιερατεύειν μετά τον πατέρα αυτού και ενδύσεται την στολήν την λινήν στολήν αγίαν 33 και εξιλάσεται το άγιον του αγίου και την σκηνήν του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον εξιλάσεται και περί των ιερέων και περί πάσης της συναγωγής εξιλάσεται 34 και έσται τούτο υμίν νόμιμον αιώνιον εξιλάσκεσθαι περί των υιών Ισραήλ από πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του ενιαυτού ποιηθήσεται καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή
Copyright information for ABPGRK