Leviticus 16

CHAPTER 16

Laws Regarding Atonement

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν μετά το τελευτήσαι τους δύο υιούς Ααρών εν τω προσφέρειν αυτούς πυρ αλλότριον έναντι κυρίου και ετελεύτησαν 2και είπε κύριος προς Μωυσήν λάλησον προς Ααρών τον αδελφόν σου και μη εισπορευέσθω πάσαν ώραν εις το άγιον το εσώτερον του καταπετάσματος εις το πρόσωπον του ιλαστηρίου ο εστιν επί της κιβωτού του μαρτυρίου και ουκ αποθανείται εν γαρ νεφέλη οφθήσομαι επί του ιλαστηρίου 3ούτως εισελεύσεται Ααρών εις το άγιον εν μόσχω εκ βοών περί αμαρτίας και κριόν εις ολοκαύτωμα 4και χιτώνα λινούν ηγιασμένον ενδύσεται και περισκελές λινούν έσται επί του χρωτός αυτού και ζώνη λινή ζώσεται και κίδαριν λινήν περιθήσεται ιμάτια άγιά εστι και λούσεται ύδατι παν το σώμα αυτού και ενδύσεται αυτά 5και παρά της συναγωγής των υιών Ισραήλ λήψεται δύο χιμάρους εξ αιγών περί αμαρτίας και κριόν ένα εις ολοκαύτωμα 6και προσάξει Ααρών τον μόσχον τον περί αμαρτίας τον εαυτού και εξιλάσεται περί εαυτού και του οικου αυτού 7και λήψεται τους δύο χιμάρους και παραστήσει αυτούς έναντι κυρίου παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου 8και επιθήσει Ααρών επί τους δύο χιμάρους κλήρους κλήρον ένα τω κυρίω και κλήρον ένα τω αποπομπαίω 9και προσάξει Ααρών τον χίμαρον εφ΄ ον επήλθεν επ΄ αυτόν ο κλήρος τω κυρίω και προσοίσει περί αμαρτίας 10και τον χίμαρον εφ΄ ον επήλθεν επ΄ αυτόν ο κλήρος του αποπομπαίου στήσει αυτόν ζώντα έναντι κυρίου ώστε εξιλάσασθαι επ΄ αυτού ώστε εξαποστείλαι αυτόν εις την αποπομπήν και αφήσει αυτόν εις την έρημον 11και προσάξει Ααρών τον μόσχον τον περί της αμαρτίας τον εαυτού και εξιλάσεται περί εαυτού και του οίκου αυτού και σφάξει τον μόσχον τον περί της αμαρτίας τον εαυτού 12και λήψεται το πυρείον πλήρες ανθράκων πυρός από του θυσιαστηρίου του απέναντι κυρίου και πληρώσει τας χείρας αυτού θυμιάματος συνθέσεως λεπτής και εισοίσει εσώτερον του καταπετάσματος 13και επιθήσει το θυμίαμα επί το πυρ έναντι κυρίου και καλύψει η ατμίς του θυμιάματος το ιλαστήριον το επί των μαρτυριών και ουκ αποθανείται 14και λήψεται από του αίματος του μόσχου και ρανεί τω δακτύλω επί το ιλαστήριον κατά ανατολάς κατά πρόσωπον του ιλαστηρίου ρανεί επτάκις από του αίματος τω δακτύλω αυτού 15και σφάξει τον χίμαρον τον περί αμαρτίας τον περί του λαού έναντι κυρίου και εισοίσει του αίματος αυτού εσώτερον του καταπετάσματος και ποιήσει το αίμα αυτού ον τρόπον εποίησε το αίμα του μόσχου και ρανεί το αίμα αυτού επί το ιλαστήριον κατά πρόσωπον του ιλαστηρίου 16και εξιλάσεται το άγιον από των ακαθαρσιών των υιών Ισραήλ και από των αδικημάτων αυτών περί πασών των αμαρτιών αυτών και ούτω ποιήσει τη σκηνή του μαρτυρίου τη εκτισμένη εν αυτοίς εν μέσω της ακαθαρσίας αυτών 17και πας άνθρωπος ουκ έσται εν τη σκηνή του μαρτυρίου εισπορευομένου αυτού εξιλάσασθαι εν τω αγίω έως αν εξέλθη και εξιλάσεται περί εαυτού και του οίκου αυτού και περί πάσης συναγωγής Ισραήλ 18και εξελεύσεται επί το θυσιαστήριον το απέναντι κυρίου και εξιλάσεται επ΄ αυτό και λήψεται από του αίματος του μόσχου και από του αίματος του χιμάρου και επιθήσει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλω 19και ρανεί επ΄ αυτό από του αίματος τω δακτύλω αυτού επτάκις και καθαριεί αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των υιών Ισραήλ 20και συντελέσει εξιλασκόμενος το άγιον και την σκηνήν του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον και περί των ιερέων καθαριεί και προσάξει τον χίμαρον τον ζώντα 21και επιθήσει Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του χιμάρου του ζώντος και εξαγορεύσει επ΄ αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ και πάσας τας αδικίας αυτών και πάσας τας αμαρτίας αυτών και επιθήσει αυτάς επί την κεφαλήν του χιμάρου του ζώντος και εξαποστελεί εν χειρί ανθρώπου ετοίμου εις την έρημον 22και λήψεται ο χίμαρος εφ΄ εαυτώ τας ανομίας αυτών εις γην άβατον και εξαποστελεί τον χίμαρον εις την έρημον 23και εισελεύσεται Ααρών εις την σκηνήν του μαρτυρίου και εκδύσεται την στολήν την λινήν ην ενεδεδύκει εισπορευόμενου αυτού εις το άγιον και αποθήσει αυτήν εκεί 24και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι εν τόπω αγίω και ενδύσεται την στολήν αυτού και εξελθών ποιήσει το ολοκαύτωμα αυτού και το ολοκαύτωμα του λαού και εξιλάσεται περί αυτού και περί του οικου αυτού και περί του λαού ως περί των ιερέων 25και το στέαρ το περί των αμαρτιών ανοίσει επί το θυσιαστήριον 26και ο εξαποστέλλων τον χίμαρον τον διεσταλμένον εις άφεσιν πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και μετά ταύτα εισελεύσεται εις την παρεμβολήν 27και τον μόσχον τον περί της αμαρτίας και τον χίμαρον τον περί της αμαρτίας ων το αίμα αυτών εισηνέχθη εξιλάσασθαι εν τω αγίω εξοίσουσιν αυτά έξω της παρεμβολής και κατακαύσουσιν αυτά εν πυρί και τα δέρματα αυτών και τα κρέατα αυτών και την κόπρον αυτών 28ο δε κατακαίων αυτά πλυνεί τα ιμάτια αυτού και λούσεται το σώμα αυτού ύδατι και μετά ταύτα εισελεύσεται εις την παρεμβολήν 29και έσται τούτο υμίν νόμιμον αιώνιον εν τω μηνί τω εβδόμω δεκάτη του μηνός ταπεινώσετε τας ψυχάς υμών και παν έργον ου ποιήσετε ο αυτόχθων και ο προσήλυτος ο προσκείμενος εν υμίν 30εν γαρ τη ημέρα ταύτη εξιλάσεται περί υμών καθαρίσαι υμάς από πασών των αμαρτιών υμών έναντι κυρίου και καθαρισθήσεσθε 31σάββατα σαββάτων έσται αυτή υμίν και ταπεινώσετε τας ψυχάς υμών νόμιμον αιώνιον 32και εξιλάσεται ο ιερεύς ον αν χρίσωσιν αυτόν και ον αν τελειώσωσι τας χείρας αυτού του ιερατεύειν μετά τον πατέρα αυτού και ενδύσεται την στολήν την λινήν στολήν αγίαν 33και εξιλάσεται το άγιον του αγίου και την σκηνήν του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον εξιλάσεται και περί των ιερέων και περί πάσης της συναγωγής εξιλάσεται 34και έσται τούτο υμίν νόμιμον αιώνιον εξιλάσκεσθαι περί των υιών Ισραήλ από πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του ενιαυτού ποιηθήσεται καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή
Copyright information for ABPGRK